• darkblurbg

Financieel adviseur | Freelance | Interim | ZZP

Ik zoek een Financieel adviseur     Ik ben een Financieel adviseur

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare Financieel adviseurs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Financieel adviseurs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Persoonlijke ontwikkeling Financieel Adviseur

Wil je meer inzicht in jezelf?

Wil jij jezelf en anderen beter leren begrijpen? Wil jij betere resultaten op het werk en in jouw dagelijks leven? Wil jij succesvoller zijn? Krijg meer inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Meer informatie.

Ik wil meer informatie over assessments


Taken en verantwoordelijkheden van een Financieel Adviseur

De taken en verantwoordelijkheden van een Financieel Adviseur kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Financieel Adviseurs, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Optimaliseren van de algehele bedrijfsvoering;
 • Financieel adviseur van de afdeling;
 • Sparringpartner van het afdelingshoofd;
 • Sparringpartner van de afdelingscontroller;
 • Adviseren over de algehele bedrijfsvoering;
 • Optimaliseren van de algehele bedrijfsvoering, inclusief P&C-cyclus en AO / IB;
 • Adviseren over opzet en uitvoering van de (verbijzonderde) interne controle en het algemeen financieel beleid;
 • (Door)ontwikkeling van de (verbijzonderde) interne controle en het omzetten van deze gevolgen in voorstellen voor
  aanpassingen in het gemeentelijke beleid en de uitvoeringsregels;
 • (Door)ontwikkeling van en een bijdrage leveren aan de realisatie van de verschillen P&C producten;
 • Planning, budgettering en scope bij investerings- en exploitatieprojecten;
 • Optimaliseren, herontwikkelen en herstructureren van gebieden bij de uitvoering van ontwikkelplannen;
 • Adequate afhandeling uitgifte- en terugnameprojecten;
 • Realiseren van de doelstellingen uit de (meerjaren)begroting;
 • Integreren van de financiële aspecten binnen de P&C cyclus van de organisatie;
 • Verantwoordelijk voor het maken van planning, opstellen steekproef, bewaken en afstemmen voortgang interim- en jaarrekeningcontrole, maken van digitale controledossier en eindrapportage met bevindingen en adviezen (lees: verbeterpunten, inclusief borging);
 • Maandelijkse rapportage over de stand van werk en de stand van middelen aan de directie.