Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Financieel analist | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Financieel analist | Freelance | Interim | ZZP

Financieel analist | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Financieel analisten:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Financieel analisten
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

9 redenen waarom je bedrijf een Financieel Analist nodig heeft

Je bent waarschijnlijk zo verwikkeld in de dagelijkse gang van zaken van je bedrijf dat je misschien niet eens de tijd hebt gehad om na te denken over wat een Financieel Analist voor je zou kunnen betekenen, laat staan er een in te huren. Financiële analisten kunnen echter een integraal onderdeel zijn van je team en waardevolle inzichten verschaffen die de organisatie en efficiëntie verbeteren.

Financiële analyses beter begrijpen

Een financiële analyse wordt gebruikt om economische trends te evalueren, financieel beleid te bepalen, langetermijnplannen voor bedrijfsactiviteiten op te stellen en projecten of bedrijven voor investeringen te identificeren. Dit gebeurt door de synthese van financiële cijfers en gegevens. Een Financieel Analist onderzoekt grondig de financiële overzichten van een onderneming: de winst- en verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. Financiële analyse kan worden uitgevoerd voor zowel bedrijfsfinanciën als investeringsfinanciën.

Een van de meest gebruikelijke manieren om financiële gegevens te analyseren is het berekenen van ratio's op basis van de gegevens in de jaarrekening teneinde deze te vergelijken met die van andere ondernemingen of met de eigen historische prestaties.

Zo is het rendement op activa (ROA) een veel gebruikte ratio om te bepalen hoe efficiënt een onderneming is in het gebruik van haar activa en als maatstaf voor de winstgevendheid. Deze ratio kan worden berekend voor verschillende ondernemingen in dezelfde bedrijfstak en met elkaar worden vergeleken als onderdeel van een grotere analyse.

De financiële bedrijfsanalyse

Bij bedrijfsfinanciën wordt de analyse intern uitgevoerd door de boekhoudafdeling en gedeeld met het management om de besluitvorming te verbeteren. Dit type interne analyse kan ratio's omvatten zoals de netto contante waarde en het interne rendement om projecten te ontwikkelen die de moeite waard zijn om uit te voeren.

Sommige bedrijven verstrekken bijvoorbeeld krediet aan hun klanten. Als gevolg daarvan kan de kasontvangst uit de verkoop enige tijd op zich laten wachten. Voor ondernemingen met grote debiteurensaldi is het nuttig om het aantal dagen uitstaande verkoop bij te houden, wat de onderneming helpt te bepalen hoe lang het duurt om een verkoop op krediet om te zetten in contanten. De gemiddelde inningsperiode is een belangrijk aspect van de totale liquiditeitscyclus van een onderneming.

Een belangrijk onderdeel van financiële bedrijfsanalyse is het extrapoleren van de prestaties van een onderneming in het verleden, zoals nettowinst of winstmarge, naar een schatting van de toekomstige prestaties van de onderneming. Dit type historische trendanalyse is nuttig om seizoensgebonden trends te identificeren.

Detailhandelaren kunnen bijvoorbeeld een drastische stijging van de verkoop zien in de paar maanden voor Kerstmis. Zo kan het bedrijf budgetten voorspellen en beslissingen nemen, zoals noodzakelijke minimale voorraadniveaus, op basis van trends uit het verleden. We zullen hieronder nog eens 9 redenen laten zien waarom je bedrijf baat zou hebben bij een Financieel Analist.

1. Financiële sterke en zwakke punten identificeren

Eén aspect van je bedrijf kan de bedrijfswinst omhoog duwen en een stralende ster zijn die niet de lof krijgt dat het toekomt, terwijl een ander deel van het bedrijf stiekem geld opslokt en niet zo goed produceert als het zou moeten. Financiële Analisten zullen de sterke en zwakke punten in je bedrijf identificeren, wat op zijn beurt zal helpen problemen en mogelijke oplossingen te identificeren, terwijl je kunt blijven profiteren van de dingen die je bedrijf al goed doet.

2. Efficiëntie verbeteren

Financiële Analisten zijn data mensen. Zij bekijken de cijfers van je verschillende uitgaven en kunnen aanbevelingen doen over waar te veel geld wordt uitgegeven. Misschien is je verzendproces niet gestroomlijnd genoeg en kost het je bijna het dubbele van wat het zou moeten kosten. Je Financieel Analist kan de gegevens van je bedrijf vergelijken met soortgelijke bedrijven en vaststellen dat je in een bepaalde categorie veel meer uitgeeft dan gemiddeld. Deze informatie is cruciaal om de efficiëntie van je bedrijf te verbeteren.

3. Betere boekhouding

Jouw analist kan samenwerken met werknemers in je verkoopteam om hen te helpen de tijdlijnen in de boekhouding te begrijpen. Processen kunnen verder worden ontwikkeld of gecreëerd om ervoor te zorgen dat facturen tijdig worden aangemaakt en verzonden, reiskosten snel worden geregistreerd en gerapporteerd, en dat alle financiële administratie op tijd wordt ingeleverd zodat nauwkeurige rapporten en projecties kunnen worden opgesteld. Het is mogelijk dat je analist, zelfs al gebruik je een systeem, de manier waarop het financiële papierwerk wordt geregistreerd en ingeleverd kan verbeteren.

4. Prognoses

Niemand kan in de toekomst kijken, maar Financiële Analisten kunnen je een hint geven door wat zij zien gebeuren op basis van gegevens uit het verleden en trends in de sector. Dit kan je helpen je voor te bereiden op je behoeften in de toekomst wat betreft het aannemen van werknemers, de aankoop van voorraden, en het kennen van tijden van verhoogde en verlaagde activiteit. Dit soort prognoses kunnen uiterst nuttig zijn en problemen voorspellen die je zelf misschien niet voorziet.

5. Rapportage

Financiële Analisten zijn experts in het samenstellen van allerlei verschillende rapporten voor je bedrijf en het doen van aanbevelingen op basis van de bevindingen. Er zijn tal van gebieden van je bedrijf die kunnen worden bekeken en vervolgens vergeleken met voorgaande jaren en ook in vergelijking met anderen in jouw sector. Dit type rapportage en gegevensanalyse gaat verder dan wat je waarschijnlijk zelf kunt samenstellen en waarvoor je de kennis in huis hebt. Financiële Analisten zijn professionals in het ontvangen van gegevens, het samenvatten en concluderen van bevindingen, en het aanbevelen van veranderingen.

6. Prijsstelling

Het kan zijn dat je je producten of diensten te laag of te hoog prijst, wat leidt tot omzetverlies doordat je niet nauwkeurig waardeert wat je aanbiedt of potentiële consumenten of klanten afschrikt met je prijsstelling. Financiële Analisten kunnen je helpen een prijsstructuur te creëren die zinvol is voor je bedrijf en de winstgevendheid zal maximaliseren.

7. Budgettering

Financiële Analisten kunnen je bedrijf helpen een redelijk budget te ontwikkelen dat rekening houdt met alle uitgaven en de verwachte stijgingen en dalingen. Het vasthouden aan een budget zal je bedrijf op lange termijn ten goede komen en de verantwoordelijkheid voor de uitgaven behouden.

8. Communicatie

Een van de kwaliteiten waarop je wilt letten bij het inhuren van een Financieel Analist zijn hun sociale vaardigheden, waaronder hun vermogen om als teamlid te werken en effectief te communiceren binnen je organisatie. De analist kan namelijk de communicatielijnen binnen het bedrijf positief beïnvloeden. Door verkoopteams en medewerkers te ontmoeten, kunnen Financieel Analisten de noodzaak van bepaalde beslissingen uitleggen en een teammentaliteit bevorderen. Analisten kunnen op basis van hun rapporten presentaties maken die gemakkelijk te begrijpen zijn voor de rest van het team en de noodzaak van bepaalde beleidslijnen en processen versterken, bijvoorbeeld de procedure voor facturering en reiskosten, enz.

9. Diverse behoeften die specifiek zijn voor jouw organisatie

Heb je een analist nodig die ook de salarisadministratie kan doen? Heb je problemen met debiteuren die opgelost en beheerd moeten worden? Financiële analisten kunnen verschillende rollen vervullen binnen bedrijven, afhankelijk van hun specifieke behoeften. Financiële analisten kunnen je transacties bijhouden en categoriseren, zodat je beter weet waar je geld naartoe gaat. Wat je bedrijf ook nodig heeft op het gebied van financiële analyse, rapportage en aanbevelingen, financiële analisten kunnen je daarbij helpen.

Als je het te druk hebt gehad om deze behoeften binnen je bedrijf te overwegen, is het misschien tijd om een professionele analist in te huren. Als je denkt aan de kosten die kunnen oplopen omdat je de financiële aspecten van je bedrijf echt niet begrijpt, realiseer je je misschien al snel dat je het je niet kunt veroorloven dit niet te doen.


Financieel Analist inhuren?

Ben je er klaar voor om de financiële gegevens van jouw onderneming of organisatie eens grondig door te laten nemen en hiervoor op zoek naar een doortastende freelance Financieel Analist? Neem dan vandaag nog contact op met Bureau Ad Interim en wij helpen je bij het vinden van de juiste kandidaat.

Werken als Financieel Analist?

Op zoek naar een nieuwe uitdaging als interim Financieel Analist of zzp Financieel Analist? Stuur ons dan zo snel mogelijk jouw CV toe en wij nemen contact met je op voor het inplannen van een kennismakingsgesprek.