Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Financieel Directeur CFO | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Financieel Directeur CFO | Freelance | Interim | ZZP

Financieel Directeur CFO | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Financieel Directeuren CFO:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Financieel Directeuren CFO
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is een financieel directeur / CFO?

Een financieel directeur wordt in het Engels een CFO (Chief Financial Officer) genoemd. Een financieel directeur / CFO is een lid van het directieteam van een organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden van een financieel directeur / CFO

De verantwoordelijkheden van een financieel directeur / CFO kunnen vanwege uiteenlopende budgetten, verschillen in sectoren en in bedrijfsgroottes, enorm variëren. Bij kleine organisaties zullen financieel directeuren / CFO's bijvoorbeeld bepaalde taken op zich nemen die normaal gesproken door andere personeelsleden worden uitgevoerd (financiële controllers, contractmanagers, enz.) En zullen ze 'hun handen vuil maken' door taken uit te voeren zoals het beheren van budgetten, contracten en het opstellen van financiële overzichten.

Bij grotere organisaties zullen financieel directeuren / CFO's de meer ondergeschikte taken delegeren aan leden van het boekhoudkundige en financiële team zodat zij zich kunnen concentreren op het bepalen van het bedrijfsbeleid, het monitoren van investeringsactiviteiten, het presenteren van rapporten aan andere teamleden, bestuursleden en aandeelhouders.

In alle gevallen draagt de financieel directeur / CFO de eindverantwoordelijkheid voor de financiële gezondheid van een organisatie. Als zodanig richten ze zich op een aantal hoofdgebieden:

 • Controller: Toezicht houden op en beheren van alle budgetten, prognoses en interne financiële plannen en processen van de organisatie.
 • Planning: identificeren en voorspellen van groeigebieden en implementeren van beleid en procedures om toekomstig succes te stimuleren.
 • Ondersteunen van boekhoudkundige, grootboek- en operationele functies, ervoor zorgen dat systemen aanwezig zijn om tijdigheid en nauwkeurigheid te garanderen.
 • Genereren van wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse rapporten om cashflow en liquiditeit te bewaken, evalueren en optimaliseren.
 • Verantwoordelijk voor het beheer van subsidies en contracten, inclusief het opstellen van programmabudgetten voor voorstellen en bedrijfsplannen, het onderhandelen over contracten en budgetten, het voorspellen van uitgaven en het nemen van beslissingen.
 • Toezicht houden op de tijdige en nauwkeurige ontwikkeling van budgetten, financiële rapporten en ondersteunende modellen die de algemeen directeur / CEO, de raad van bestuur en andere managers ondersteunen bij het opstellen van een strategie, toewijzing van middelen en de investeringsbeslissingen.

Competenties van een financieel directeur / CFO

 • Goede communicatieve vaardigheden: het vermogen om ideeën te verwoorden, anderen te leiden, verandering te motiveren en de visie uit te voeren is van het grootste belang.
 • Mogelijkheid om te vertalen: de beste financieel directeuren / CFO's kennen de cijfers. Zij zijn in staat om met andere leidinggevenden in de organisatie te praten over de cijfers en deze te vertalen naar de praktijk.
 • Strategisch denken: het is belangrijk om een ​​holistische kijk op de organisatie te hebben en de kennis en invloed in te zetten om een positieve impact te bereiken.
 • Transparantie: geloofwaardigheid is essentieel - voor de financieel directeur en voor de organisatie.
 • Samen kunnen werken met mensen met verschillende achtergronden en perspectieven.
 • Ondernemersmentaliteit en het vermogen om flexibel te zijn en in te spelen op veranderende prioriteiten.
 • Het vermogen om zelfsturend te zijn, eigenaar te worden en projecten tijdig af te ronden.
 • Uitstekende interpersoonlijke vaardigheden en een sterke interne en externe klantgerichtheid.
 • Sterk kritisch denkvermogen en creatieve probleemoplossende vaardigheden.
 • Mogelijkheid om betekenis uit getallen te halen en analyse duidelijk en beknopt te presenteren aan mensen met verschillende mate van financiële kennis.
 • Sterke projectmanagement- en organisatorische vaardigheden.
 • Vermogen om samen te werken, gezond verstand, besluitvormings- en probleemoplossende vaardigheden.
 • Effectieve onderhandelings- en contractmanagementvaardigheden.