Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Financieel medewerker | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Financieel medewerker | Freelance | Interim | ZZP

Financieel medewerker | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Financieel medewerkers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Financieel medewerkers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Financieel Medewerker

De taken en verantwoordelijkheden van een Financieel medewerker kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Financieel medewerkers, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Uitvoeren van betalingen;
 • Invoeren stamgegevens in ERP-systeem;
 • Controleren van sub administraties en tussenrekeningen;
 • Maandelijkse opstellen aangiften omzetbelasting;
 • Ondersteunen bij maandafsluiting;
 • Opstellen van diverse periodieke (dagelijks/wekelijks/maandelijks) rapportages;
 • Aanmaken van nieuwe debiteuren;
 • Handmatige facturatie;
 • Verzorgen van diverse machtigingen;
 • Debiteurenbeheer:;
 • Bewaken van openstaande posten;
 • Opstellen en verzenden van betalingsherinneringen;
 • Overleg voeren met klanten, zodat eventuele problemen kunnen worden opgelost;
 • Opstellen van rapportages aan collega’s;
 • Verwerken van bankafschriften;
 • Verzorgen ICP-aangiftes;
 • Voeren van correspondentie met betrekking tot financiële aangelegenheden;
 • Toetsen van contracten op financiële consequenties;
 • Voorbereiden van jaarrekeningen en aanleveren aan de accountant;
 • Controleren en corrigeren van grootboekrekeningen en verzorgen van periodieke aansluitingen;
 • Ondersteuning overige financiële en administratieve werkzaamheden, rapportages, aangiften en projecten;
 • Ondersteunen van manager Financiën.

Vaardigheden van een Financieel Medewerker

 • Sterk gevoel voor cijfers;
 • Analytisch;
 • Nauwkeurig;
 • Eigen werk goed kunnen organiseren;
 • Afspraken nakomen;
 • Proactief;
 • Zelfstandig;
 • Sociaal vaardig;
 • Gestructureerd werken.

12 tips voor een financieel medewerker

De financiën en administratie van een organisatie moeten inzichtelijk en toegankelijk zijn voor diverse partijen. Hierbij moeten onder andere het kasgeld goed bewaakt en declaraties op juistheid gecontroleerd worden. Alles wat met geld te maken heeft, passeert de financiële, administratieve afdeling in een bedrijf. Dit moet een stabiele basis vormen, aangezien financiële middelen voor alle ondernemingen een belangrijke vorm van kapitaal vormen.

Een financieel medewerker buigt zich elke dag over diverse financiële en administratieve zaken om een organisatie draaiende te houden. In dit artikel kom je erachter wat de functie precies inhoudt en welke taken en verantwoordelijkheden eronder vallen. Ook worden een aantal tips gegeven voor financieel medewerkers, waardoor ze onmisbare schakels vormen in een bedrijf.

Wat houdt de functie financieel medewerker in?

Medewerkers van de financiële afdeling van een bedrijf berekenen, classificeren en rapporteren numerieke gegevens om financiële rapporten te schrijven. Aan de hand hiervan wordt een inzicht gegeven in de financiële staat van een bedrijf. Door berekeningen, controles en boekingen uit te voeren, kunnen op deze afdeling financiële basisgegevens verkregen worden. Deze worden weer gebruikt in boekhoudkundige verslagen.

Een financieel (administratief) medewerker is zodoende medeverantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de financiën van een organisatie. Een medewerker van de financiële afdeling is hierbij ook een aanspreekpunt voor allerlei zaken die met geld te maken hebben. Dit is van belang om een organisatie draaiende te houden, te opereren in overeenstemming met de wet- en regelgeving en winst en succes te boeken. In het kort, een financiële functie gaat over registreren, rapporteren, beheren, adviseren en controleren.

Doorgroeimogelijkheden

Voor financieel medewerkers is het ook mogelijk om door te groeien in andere functies. Het is bijvoorbeeld mogelijk om inkoopmanager te worden. Een inkoopmanager is verantwoordelijk voor de aankopen die in een bedrijf gedaan worden. Daarnaast kan iemand van de financiële afdeling teamleider worden, zeker nadat er veel ervaring opgedaan is in het vakgebied. Binnen deze functie wordt leiding gegeven aan een team van financieel medewerkers en er wordt verantwoordelijkheid gedragen voor hun werkzaamheden.

Professionals in deze branche die veel diverse ervaring hebben op het gebied van financiën zijn zelfstandige financieel medewerkers. Een interim financieel medewerker, freelance financieel medewerker of zzp financieel medewerker heeft namelijk posities bekleed bij verschillende bedrijven, waardoor hij of zij kennis heeft van de financiën van uiteenlopende organisaties. Als jij een zelfstandige professional in de financiën bent en nog naar een geschikte tijdelijke werkplek zoekt, kun je bij ons je CV uploaden om deze snel en makkelijk te vinden. Of ben jij juist op zoek naar een interim financieel medewerker voor jouw bedrijf? Dan helpen wij jou, waarvoor je eenvoudig een aanvraag bij ons kunt doen.

Welke taken heeft een financieel medewerker?

Het takenpakket van financieel administratieve medewerkers kan erg uiteenlopen, maar draait vaak om de boekhouding bijhouden. Dit betekent dat een financieel medewerker moet vastleggen hoeveel geld er binnenkomt en uitgaat, wat vaak in een geautomatiseerd systeem ingevoerd wordt. Daarnaast moeten facturen en betalingsherinneringen gestuurd worden om inkomsten te genereren, ook wel debiteurenbeheer genoemd.

Financieel medewerkers zijn ook verantwoordelijk voor het bijhouden van de crediteurenadministratie, wat de inkoopfacturen omvat. Tevens dienen zij het correct en tijdig betalen van medewerkers via het opstellen van loonstrookjes en het doorvoeren van loonmutaties te waarborgen. Ten slotte worden bij deze functie bestellingen en declaraties verwerkt en afschrijvingen gecontroleerd.

Welke 12 tips kunnen financieel medewerkers gebruiken?

Voor het managen van de financiën komen een aantal tips van pas, waardoor de financiën en administratie van een bedrijf inzichtelijk en overzichtelijk blijven.

1. Goede communicatie waarborgen

Als eerste dient een financieel administratief medewerker veel contact te onderhouden met anderen, zowel binnen als buiten het bedrijf. Zo moet er veel gecommuniceerd worden met andere financieel administratief medewerkers, maar ook met de directie en klanten. Aan anderen moet hij of zij financiële problemen uit kunnen leggen in begrijpelijke termen.

2. Concrete verbetervoorstellen doen

Daarnaast is het in deze positie belangrijk om concrete verbetervoorstellen te doen, soms ook in een korte tijdsperiode. Anderen moeten tevens overtuigd worden van deze voorstellen en op welke manier ze de financiële positie van een bedrijf kunnen verbeteren. Hierbij moeten financieel medewerkers ook om kunnen gaan met kritiek en suggesties.

3. Digitale vaardigheden opkrikken

Een financieel medewerker, zowel een vaste medewerker als een interim financieel medewerker, moet goed met digitale middelen om kunnen gaan. Immers gaat deze baan gepaard met het bedienen van boekhoudsoftware en automatische programma's. Het is essentieel om mee te gaan met de veranderingen en ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast moet een financieel administratief medewerker zelf ook oog hebben voor verbeteringen op het gebied van financiële vastlegging en rapportage.

4. Inzicht in structuur en organisatie hebben

Voor deze functie is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de organisatie en structuur van een organisatie. Dit betekent ook op de hoogte zijn van de sterkten en zwakten van alle afdelingen en deze hier op de juiste manier over informeren en motiveren. Tevens is het belangrijk dat er altijd een goed overzicht is dat nauwkeurig bijgewerkt en gecontroleerd wordt.

5. Nieuwe technieken toepassen

In de financiële wereld is er altijd beweging en voor de financiële afdeling van een bedrijf is het belangrijk om mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen. Het kan ook voorkomen dat een oude techniek of structuur niet meer past bij de huidige manier van werken, waardoor een compleet nieuwe strategie ingevoerd moet worden. Een financieel medewerker moet daarop voorbereid zijn en er adequaat op anticiperen.

6. Zo veel mogelijk standaardiseren

Veel taken van financieel medewerkers zijn routine en kunnen gestandaardiseerd worden. Sterker nog, standaardisatie van dit soort routinematige processen zorgt voor meer tijd voor het analyseren van complexe problemen. Zo kan een bedrijf zo efficiënt en effectief mogelijk te werk gaan.

7. Informatiestromen bewaken

Financieel medewerkers dienen goed geïnformeerd te worden over diverse zaken voor zij hier anderen over informeren. Daarom is een overzicht van de informatiestroom en dit in goede banen leiden van belang. Hieronder valt ook het aanvoelen van de informatiebehoeften van andere belanghebbenden binnen en buiten een organisatie.

8. Draagvlak creëren

Binnen deze functie moet iemand zich ook richten op het creëren van draagvlak voor een verandering. Immers moet iedereen in een organisatie die te maken heeft met financiële vraagstukken achter een ontwikkeling staan.

9. Proactieve houding aannemen

Een proactieve houding bij deze baan is essentieel. Hij of zij moet niet wachten tot een probleem zich voordoet, maar het proberen te voorkomen. Zo kan er vroegtijdig aan een passende oplossing gewerkt worden en wordt schade zo veel mogelijk voorkomen.

10. Realiteitszin behouden

Veel bedrijven willen veel bereiken in een korte periode. Een financieel medewerker weet hierbij wat wel en niet haalbaar is en moet het haalbare kunnen realiseren. Aan de andere kant moet het onhaalbare gedeelte geïdentificeerd en van de agenda geschrapt worden.

11. In-house of outsourcing kiezen

Financieel medewerkers moeten ook bepalen of het voordelig is om bepaalde processen binnen de organisatie te houden of juist uit te besteden. Uiteraard gebeurt dit met het oog op de financiën, maar ook andere kosten en baten moeten meegenomen worden.

12. Van fouten leren

In elk bedrijf worden weleens foutjes gemaakt en ook op de financiële afdeling. Het is belangrijk om deze op de juiste manier op te lossen, zodat schade zo veel mogelijk voorkomen wordt. Ook kunnen financieel medewerkers hierbij kijken naar concurrerende bedrijven, zelfs in andere branches en sectoren, en leren van hun fouten en successen.