Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Fiscaal Adviseur | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Fiscaal Adviseur | Freelance | Interim | ZZP

Fiscaal Adviseur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Fiscaal Adviseurs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Fiscaal Adviseurs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

6 persoonlijkheidskenmerken van een fiscaal adviseur

Bedrijven en ondernemers worden regelmatig beziggehouden door de Belastingdienst met bijvoorbeeld inkomstenbelastingen, investeringen, loonbelastingen, omzetbelastingen, subsidies en vennootschapsbelastingen. Dit kan voor veel afleiding zorgen, kost veel tijd en energie en brengt tevens onzekerheden met zich mee. Daarbij vragen veel ondernemers zich af of zij hun fiscale aangelegenheden wel op de juiste manier afhandelen.

Hier houden fiscaal adviseurs zich in hun werk mee bezig en met name hoe de aangifte gunstiger en de bedrijfsvoering effectiever kan verlopen. Over deze zaken buigt een fiscaal adviseur zich bij iedere aangifte. Wat doet hij of zij nog meer en welke persoonlijkheidskenmerken zijn essentieel om dit werk goed uit te voeren?

Wat houdt het beroep fiscaal adviseur precies in?

Een fiscaal adviseur wordt ook wel een belastingadviseur of fiscalist genoemd en houdt zich bezig met het verzorgen en onderhouden van een gezonde bedrijfsvoering voor ondernemers en bedrijven. Vaak worden fiscalisten ingeschakeld bij fusies en overnames en het aan- of verkopen van onroerend goed op zakelijk gebied. Daarnaast geven zij veel advies omtrent belastingaangiften, waarbij ze eveneens aangiften voorbereiden en controleren. Goed fiscaal advies is onmisbaar voor een bedrijf of ondernemer om zich aan de fiscale wet- en regelgeving te houden. Ook geeft het een ondernemer meer zekerheid en tijd voor andere zaken.

Een belastingadviseur of fiscalist is dus een specialist op het gebied van belastingen en aangiften en zorgt er uiteindelijk voor dat er minder belasting wordt betaald. Tegelijkertijd zorgt hij of zij ervoor dat een onderneming aan alle eisen voldoet die worden gesteld omtrent belasting. Overigens omvat fiscaal advies verschillende belastinggebieden, waaronder:

 • Aan- of verkopen of verhuren van vastgoed: Veel bedrijven huren of kopen een bedrijfspand, wat belastingtechnische gevolgen heeft.
 • Inkomsten-, omzet- en vennootschapsbelasting: Dit is een van de meest voorkomende soorten fiscaal advies waar elke ondernemer mee te maken krijgt. Echter, het levert over het algemeen meer op dan het kost. Tevens draagt het bij aan een optimale fiscale, administratieve structuur.
 • Loonbelasting: Een ondernemer met personeel of externe professionals heeft te maken met loonbelasting. Over het loon moeten loonheffingen ingehouden worden, zoals werknemersverzekeringen, loonbelasting en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.
 • Overnames en fusies: Bij een fusie of overname komt veel kijken en fiscaal advies is vrijwel onmisbaar. Immers hebben fiscaal adviseurs er veel ervaring mee en weten wat er nodig is voor een correcte afhandeling. Dit geldt ook voor internationale overnames en fusies, waarbij rekening wordt gehouden met buitenlandse belastingstelsels.
 • Pensioenen: Dit heeft raakvlakken met loonbelasting en betrekt bijvoorbeeld verschillende pensioenregelingen, risicoprofielen, verwachte premies en opbrengsten en de gevolgen van eerder stoppen met werken.

Waar houdt een fiscaal adviseur zich allemaal mee bezig?

In grote lijnen is een belastingadviseur bezig met twee zaken: dagelijks contact met de Belastingdienst onderhouden en aangifte doen van belastingen en advies geven aan cliënten over het oplossen van belastingtechnische problemen. Het is hiervoor belangrijk dat de adviseur op de hoogte is van de belastingwet, welke hij of zij goed moet kunnen interpreteren en gebruiken. Deze wet is namelijk niet altijd duidelijk over hoe belastingen afgehandeld moeten worden en er moet duidelijkheid geboden worden aan de cliënt.

Op het gebied van advisering moeten fiscaal adviseurs advies geven met het oog op de gevolgen in de balans of de winst- en verliesrekening. Tevens dient iemand in deze positie te overleggen met cliënten en andere betrokken partijen, zoals de Belastingdienst. Hiermee draagt een belastingadviseur een grote verantwoordelijkheid, aangezien hij of zij de belastingaangifte juist moet afhandelen. Wanneer er iets fout gaat, kan dit namelijk grote gevolgen hebben voor de cliënt en het bedrijf.

Een fiscalist helpt een bedrijf ook bij het controleren van jaarrekeningen en het schrijven en indienen van bewaarschriften indien bepaalde dingen niet kloppen. Tevens houdt hij of zij zich bezig met het opstellen van een fiscale strategie, wat van invloed is op de financiële planning en waarin staat hoe fiscale doelen behaald gaan worden. Vervolgens moet de financiële planning opgesteld worden, waarbij fiscaal adviseurs inzicht bieden in de financiële situatie van een bedrijf op dit moment en in de toekomst.

Verschil met een accountant

Hoewel deze functies aan elkaar verwant zijn, zijn er wezenlijke verschillen tussen een fiscalist en een accountant. Beide beroepen zijn actief op financieel gebied, maar de kennis loopt uiteen. Een accountant beoordeelt, controleert en ontwerpt jaarrekeningen voor banken, bedrijven en organisaties. Daarnaast neemt hij of zij administratieve en financiële taken op zich, zoals rapportage en verslaglegging.

In tegenstelling hierop is een fiscaal adviseur gespecialiseerd in advies en vraagstukken omtrent de Belastingdienst en belastingen. Het is overigens ook een beschermde titel. Daarom kan een fiscalist een waardevolle toevoeging bieden aan een bedrijf in aanvulling op een accountant of boekhouder. Hij of zij kan namelijk van dienst zijn bij belastingaangifte, fiscale aftrekposten, toeslagen en wettelijke rechten, waar een accountant wellicht minder verstand van heeft.

Welke 6 persoonlijkheidskenmerken zijn van belang?

Een aantal eigenschappen en competenties maken een belastingadviseur een goede hulp om fiscale aangelegenheden in goede banen te leiden.

1. Allround

Een eerste belangrijke kenmerk is een allround inzetbaarheid en visie. Goede adviseurs kunnen namelijk aan allerlei ondernemers en bedrijven advies geven, zowel grote als kleine bedrijven en particulieren.

2. Prettige gesprekspartner

Ook is het belangrijk dat fiscaal adviseurs goede gesprekspartners zijn, sparringpartners zelfs die weten hoe hij of zij moeten communiceren en overleggen met een ondernemer of bedrijf. Immers vertrouwd een onderneming veel en belangrijke zaken toe aan de adviseur en verwacht een duidelijk en concreet advies terug.

3. Toekomstvisie

De blik van adviseurs in de financiële wereld is altijd gericht op de toekomst en hoe het toekomstperspectief er zo optimaal mogelijk uit kan zien. Een ondernemer of bedrijf wordt hier actief bij betrokken, zodat redelijke en haalbare financiële doelstellingen gezet kunnen worden waar alle partijen het mee eens zijn.

4. Proactieve houding

Ook een proactieve houding is essentieel om de juiste acties op het juiste moment te nemen en financiële voordelen te behalen. Een fiscaal adviseur neemt zelf initiatieven met betrekking tot fiscale en financiële mogelijkheden en is niet bang om deze aan te dragen. Het is hiervoor belangrijk dat een adviseur op de hoogte is van recente ontwikkelingen op de markt en binnen de wetgeving.

5. Kennis van fiscale regels

Aangezien een belastingadviseur een grote verantwoordelijkheid met zich meedraagt en ervoor moet zorgen dat een onderneming binnen de lijnen van de wetten opereert, is het essentieel dat hij of zij de fiscale regels van top tot teen kent. De wet- en regelgeving kan zo gebruikt worden om fiscale mogelijkheden te ontdekken en tegelijkertijd een legale bedrijfsvoering te handhaven.

6. Neemt de tijd, maar is ook op tijd

Om een cliënt het vertrouwen te geven en het maken van fouten te minimaliseren, is het belangrijk dat een fiscalist de tijd neemt. Hij of zij moet de persoonlijke situatie van een ondernemer of bedrijf analyseren en op basis hiervan besluiten maken en adviezen geven. Een ondernemer moet tevens de ruimte krijgen om een gesprek te voeren met de fiscalist en aangiftes te controleren voor deze worden verzonden.

Aan de andere kant is stiptheid ook een vereiste, aangezien aangiftes op tijd de deur uit moeten en nauwkeurig aan alle eisen van de Belastingdienst voldaan moet worden. Hiervoor is het belangrijk dat een fiscaal adviseur zijn zaken goed op orde heeft en een overzichtelijke planning aanhoudt.

Ben jij een interim fiscaal adviseur, zzp fiscaal adviseur of freelance fiscaal adviseur en op zoek naar een opdrachtgever? Of ben je juist een opdrachtgever die zoekt naar de geschikte zelfstandige fiscalist? Dan kun je bij ons terecht door je CV op te sturen of een aanvraag te doen.