Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Freelance docent Economie

  • Home
  • Freelance docent Economie

Freelance docent Economie

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Freelance docenten Economie:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Freelance docenten Economie
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Bij Bureau Ad Interim staan meerdere beschikbare allround docenten in economische vakken ingeschreven. Docenten die ook in het eerstegraads vakgebied veel ervaring hebben, vooral in het begeleiden van de leerlingen op weg naar het examen hetgeen leidt tot tevreden examenkandidaten. Docenten die zorgen voor een veilige en stabiele leeromgeving en daarbij een structuur neerzetten waarbij de resultaten niet uit het oog worden verloren.

De ontwikkeling van de leerlingen staat voor deze interim docenten centraal. Freelance docenten die praktisch, inlevend, doelgericht, zakelijk, collegiaal en flexibel zijn en sterk in het coachen, organiseren en aangaan van nieuwe uitdagingen. Ook zijn deze ZZP docenten ervaren in het lesgeven op afstand, zeker in deze tijd een must.

Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video


9 kenmerken van een docent economie

Een docent economie leert zijn of haar leerlingen alles over het maken van een ondernemingsplan, het doen van de bedrijfsadministratie en het onderhouden van de marketing. Ook wordt wiskunde bij dit vak gebruikt en dient een docent van economie diverse communicatieve, didactische en pedagogische vaardigheden te hebben om de stof goed over te brengen. Op deze manier leren leerlingen alles over economie en hoe zij verschillende technieken omtrent financiën kunnen toepassen. In dit artikel wordt besproken wat het vak van docent economie inhoudt en welke 8 kenmerken iemand in deze positie moet hebben om zijn of haar baan goed uit te kunnen voeren.

Wat houdt een baan als economiedocent precies in?

Een leraar economie geeft les aan VMBO-, HAVO- of VWO-klassen op middelbare scholen en aan klassen op het volwassenenonderwijs. In de lessen worden diverse onderwerpen behandeld die met economie verband houden, van handel en het gebruiken van verschillende rekenformules tot de uitvoering van administratie. Hiermee helpt een leraar economie zijn of haar leerlingen om examens te halen en opdrachten goed af te ronden.

Docenten van economie bereiden zelf hun eigen lesmateriaal voor, geven les aan groepen leerlingen en geven hen hierbij huiswerk, opdrachten en toetsen. Deze opdrachten en toetsen kijkt de docent ook na, waarna een geschikt cijfer toegekend wordt. Overigens kan het ook voorkomen dat een economiedocent apart lesgeeft aan individuele leerlingen of kleine groepen van leerlingen als extra begeleiding. Op deze manier krijgt elke individuele leerling optimale begeleiding om het hoogste resultaat te behalen. Een andere taak van een docent economie is het bijwonen van vergaderingen met collega's en gesprekken houden met ouders over de voortgang van leerlingen.

Waar kunnen docenten economie werkzaam zijn?

Een leraar economie kan dus zowel in het voortgezet onderwijs als binnen het volwassenenonderwijs werken. Globaal gezien zijn er twee soorten leraren economie. Een leraar met een tweedegraads onderwijsbevoegdheid mag lesgeven aan VMBO-klassen op het voorgezet onderwijs en klassen op het beroeps- en volwassenenonderwijs. Ook mag hij of zij lesgeven in het praktijkonderwijs en aan de onderbouw van de HAVO en VWO. Dit zijn de eerste drie klassen. Voor deze onderwijsbevoegdheid dient een lerarenopleiding aan de hogeschool gevolgd te worden.

Daarnaast zijn er ook docenten met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Zij mogen lesgeven aan alle groepen waar een tweedegraads docent ook aan les mag geven, waarnaast ze de bovenbouw van de HAVO en VWO mogen doceren in economie. Voor deze onderwijsbevoegdheid moet een opleiding tot eerstegraads docent gevolgd worden aan de hogeschool of universiteit.

Er heerst nog steeds een tekort aan leraren en ook aan docenten economie. Uit een onderzoek van Centerdata bleek bijvoorbeeld dat in 2022 2,7 procent van de openstaande banen als docent economie onvervuld zijn op een totale werkgelegenheid van ongeveer 3.000 werkplekken. Door dit tekort aan docenten is het aantrekkelijk voor onderwijsinstellingen om tijdelijk personeel in te huren. Een interim docent economie, freelance docent economie of zzp docent economie kan het gat invullen en heeft de juiste expertise om leerlingen optimaal te doceren.

9 Kenmerken van een goede, ervaren docent economie

1. Lessen voorbereiden

Het is belangrijk dat docenten economie hun lessen goed voorbereiden om de stof op een heldere manier op leerlingen over te brengen. Dit kan tijdens tussenuren gedaan worden, na het lesgeven of in de avonduren. Door bijvoorbeeld ondersteunend beeldmateriaal of uitdagende discussievragen te ontwerpen, kunnen leerlingen op een actieve manier betrokken worden tijdens lessen.

2. Lesgeven

Een leraar economie moet de hele dag les kunnen geven, wat dus een soort hele lange presentatie is. Het is belangrijk dat zij op een natuurlijke manier voor de klas staan om serieus genomen en gerespecteerd te worden.

3. Toetsen en opdrachten maken en nakijken

De stof die leerlingen binnen het vak economie aangeleerd krijgen, moet ook getoetst worden. Deze toetsen moeten soms zelf gemaakt worden en moeten vervolgens ook nagekeken worden om een cijfer toe te kennen.

4. Leerlingen begeleiden

Het begeleiden van leerlingen binnen het vak economie behoort ook tot de kenmerken van een goede economiedocent. Immers is het belangrijk dat iedereen het begrijpt en kan reproduceren op een toets. Sommige leerlingen hebben hierbij meer begeleiding nodig dan anderen, waarbij bijvoorbeeld één-op-één begeleiding gegeven kan worden. Ook kunnen extra opdrachten verstrekt worden.

5. Relatie opbouwen

Uit een onderzoek van Pearson, producent van leermiddelen in het onderwijs, blijkt dat er vijf kwaliteiten zijn die een docent effectief maken. Hiervan is een relatie opbouwen met leerlingen de eerst genoemde eigenschap. Een leraar moet er zijn voor zijn of haar leerlingen en een luisterend oor bieden bij problemen, opmerkingen en/of vragen. Door een vertrouwensband te creëren, wordt een positieve, productieve en veilige leeromgeving gestimuleerd.

6. Geduldige, vriendelijke en zorgzame persoonlijkheid

Daarnaast is het voor de productiviteit van leerlingen op een onderwijsinstelling van belang dat een leraar een open persoonlijkheid heeft, waarbij hij of zij geduldig, vriendelijk en zorgzaam is. Zo durven leerlingen problemen aan te kaarten en voelen zij minder druk om te presteren, waardoor er ook minder stress ontstaat. Een leraar economie moet goed kunnen opmerken welke leerlingen meer moeite hebben met de stof dan anderen, waar ze vervolgens op een sensitieve manier mee om moeten gaan. Zo'n open persoonlijkheid stimuleert de algehele ontwikkeling van leerlingen en zorgt ervoor dat zij beter in hun vel zitten.

7. Voldoende kennis

Uit het onderzoek is ook gebleken dat de meest effectieve docenten veel kennis bezitten van hun vak en daarnaast van de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van hun leerlingen. Ze begrijpen zodoende zelf de stof erg goed, maar willen ook begrijpen op welke manier leerlingen dit het beste aan kunnen leren en kunnen onthouden. Ook begrijpt een goede docent dat niet iedereen op hetzelfde tempo nieuwe dingen aanleert. Docenten moeten bovenal oog hebben voor de individuele behoeften en wensen van leerlingen, zodat hun instructie van economie hierop afgestemd kan worden. Zeker voor een vak als economie, waar niet iedereen even gemakkelijk in mee kan komen, is het belangrijk dat lessen afgestemd worden op deze individuele behoeften.

8. Liefde voor het vak

Docenten die veel liefde hebben voor het vak economie behalen meer succes met hun leerlingen. Dit komt doordat zij zich op alle mogelijke manieren inzetten voor het succes en de productiviteit van hun leerlingen. Hun enthousiasme over de verschillende rekenformules en administratie- en marketingtechnieken steekt overigens leerlingen aan om ook een positieve houding tegenover de stof te ontwikkelen. Een docent moet altijd bereid zijn om tijd vrij te maken voor zijn of haar leerlingen om hen net zo enthousiast te maken over de stof als zij zelf zijn.

9. Motiveren

Als laatste heeft het onderzoek aangetoond dat de productiviteit van leerlingen en de kwaliteit van lessen afhangt van het vermogen van een docent om leerlingen te motiveren. Immers wil hij of zij dat zijn of haar leerlingen het leuk vinden om de stof aan te leren, zodat zij kunnen slagen voor het vak. Dit kan door de vakinhoud af te stemmen op de belevingswereld van leerlingen. Tevens moeten leerlingen duidelijk gemaakt worden wat zij later aan deze informatie hebben en hoe ze het in het dagelijks leven toe kunnen passen. Dus zowel binnen als buiten de muren van de onderwijsinstelling moeten leerlingen gemotiveerd worden om de informatie over economie tot zich te nemen en actief te gebruiken.


Zoek jij binnen jouw onderwijsinstelling nog naar een professional in het lesgeven van economie? Of ben jij zelf een professional en zoek je naar de perfecte plek om voor een tijdelijke periode docent economie te zijn? Doe dan nu een aanvraag of upload je cv en ontdek de mogelijkheden.