Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Freelance NT2 docent

  • Home
  • Freelance NT2 docent

Freelance NT2 docent

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Freelance NT2 docenten:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Freelance NT2 docenten
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is een NT2 docent?

De Nederlandse taal wordt al vroeg aan kinderen aangeleerd om ervoor te zorgen dat zij zonder moeite hun spelling en grammatica correct gebruiken. Immers is het essentieel om deze taal goed te beheersen voor het correct communiceren met anderen, de juiste woorden en zinnen kunnen samenstellen en teksten kunnen opstellen. Dit is niet alleen belangrijk voor je verdere schoolcarrière, maar ook in het zakelijk leven is dit een onmisbare eigenschap.

Er zijn echter ook mensen die Nederlands als tweede taal leren, welke uit het buitenland hier zijn komen wonen. Voor deze mensen zijn er speciale NT2 docenten, die hen lesgeven op het gebied van Nederlandse grammatica en spelling. Op deze manier kunnen ook zij zich uit de voeten maken in het communiceren in het Nederlands.

In dit artikel kom je te weten wat een baan als NT2 docent precies inhoudt, welke werkzaamheden erbij komen kijken en welke eigenschappen ervoor essentieel zijn.


Wat houdt lesgeven in Nederlands als tweede taal precies in?

NT2 staat voor Nederlands als tweede taal en een docent in deze richting geeft zodoende les aan mensen die een andere moedertaal dan Nederlands hebben. Dit kan gaan om expats, uitwisselingsstudenten uit andere landen en vluchtelingen. Deze lessen kunnen in een groep gegeven worden, maar er zijn ook privélessen beschikbaar. Hierdoor wordt deze initieel vreemde taal nog beter en sneller opgepikt.

Een NT2 docent verdiept zich in de eerste plaats in de doelgroep die hij of zij lesgeeft en beslist op basis van deze analyse welke methode het meest geschikt is. Deze methode moet goed toepasbaar zijn op de groep of het individu. Tevens is er een verschil in wat mensen willen bereiken. Er zijn mensen die het Staatsexamen willen halen, welke ander materiaal vereisen dan mensen die het Inburgeringsexamen moeten doen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het opleidingsniveau van de deelnemers.

Als onderdeel van zijn of haar baan maakt een docent Nederlands als tweede taal studiemateriaal en lesplannen, waarnaast examens afgenomen moeten worden. Deze moeten vervolgens ook goed nagekeken worden, waarbij vergaderingen ter verbetering van het niveau van cursisten gehouden kunnen worden. Te alle tijden moet een NT2 docent klaarstaan voor zijn of haar cursisten om problemen of vragen te behandelen.

De taalniveaus van het ERK

Het Europees Referentiekader Talen, afgekort met ERK, heeft een manier ontwikkeld om de beheersing van vreemde talen met elkaar te kunnen vergelijken. Dit is gedaan door middel van zes taalniveaus, gerangschikt van beginner tot bijna inheems: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Door middel van deze niveaus kan de beheersing van een vreemde taal van een individu worden vastgesteld. Dit wordt gedaan voor vijf deelvaardigheden, namelijk gesprekken voeren, lezen, luisteren, schrijven en spreken.

De vastgestelde niveaus van het ERK spelen een belangrijke rol bij NT2 onderwijs, aangezien zo bepaald kan worden op welk niveau een cursist begint. Aan de hand hiervan kunnen het juiste lesmateriaal en de juiste toetsvormen gebruikt worden. Ook is het zo eenvoudiger om te bepalen of iemand al op het gewenste niveau zit.

Een rol bij de inburgering

NT2 docenten leren niet zomaar mensen Nederlands, maar spelen indirect ook een rol bij het inburgeringstraject van mensen die in Nederland komen wonen. Dit betekent dat cursisten ook kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt en samenleving moeten krijgen. Er moet naast vier taalexamens namelijk ook een ander examen afgelegd worden, wat het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) is. Zodoende bieden NT2 docenten meer dan alleen taalonderwijs.

Welke opleiding en ervaring heb je nodig als NT2 docent?

Er zijn verschillende soorten opleidingen te volgen om in dit vak terecht te kunnen komen. Er zijn vakgerichte opleidingen, zoals NT2 op B2-niveau, NT2 beginners, NT2 gevorderden 1 en NT2 gevorderden 2. Daarnaast is het mogelijk om trainingen en cursussen te volgen om bepaalde competenties aan te leren. Denk hierbij aan competenties als analytisch denken, anticiperen, besluitvaardig zijn, kunnen motiveren en resultaatgericht zijn.

Online is er tevens een breed aanbod aan cursussen die je kunt volgen om dit beroep te beoefenen. Overigens is het voor startende NT2 docenten minder belangrijk om veel ervaring te hebben, aangezien dit gaandeweg goed opgedaan kan worden. Er zijn ook diverse omscholingstrajecten te volgen. Echter, het is wel voordelig als je al enige ervaring in het onderwijs hebt.

NT2 docenten kunnen een vaste aanstelling krijgen bij taalbureaus of opvangcentra, maar veruit de meeste mensen in deze positie gaan aan de slag als zelfstandige. Een tijdelijk contract kan aangegaan worden in verschillende vormen. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken als interim NT2 docent bij een detacheringsbureau of als freelance NT2 docent of zzp NT2 docent. Op deze manier ben je flexibel inzetbaar en doe je ervaring op met verschillende cursisten en situaties. De kennis die je zo opdoet, kun je weer gebruiken voor een nieuwe situatie.

Hoe ziet het competentieprofiel van een NT2 docent eruit?

De competenties die NT2 docenten moeten hebben, kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën.

1. Algemene docent competenties

Binnen deze categorie is het belangrijk dat iemand pedagogische competenties heeft. Dit betekent dat je om kunt gaan met kinderen en hen op een adequate manier kunt lesgeven. Er moet ook emotionele ondersteuning gegeven kunnen worden, waarbij de autonomie van kinderen gerespecteerd dient te worden. Je moet in staat zijn om grenzen te stellen en om duidelijk uitleg te geven dat gelijk opgenomen wordt. Tevens moet je interacties tussen kinderen kunnen begeleiden en de persoonlijke ontwikkeling stimuleren.

Vervolgens zijn organisatorische competenties van belang, aangezien je een duidelijk overzicht moet kunnen hebben van het niveau van individuele cursisten en op welke manier zij het gewenste resultaat gaan behalen. Dit overzicht moet je ook naar anderen kunnen communiceren en kunnen bespreken met het individu zelf. Het is immers belangrijk dat iemand in deze positie kan samenwerken met collega's. Ook moet hij of zij kunnen reflecteren op de eigen ontwikkeling op professioneel gebied.

2. Specialistische NT2 docent competenties

Specialistische competenties hebben bijvoorbeeld betrekking op alfabetisering. Dit omvat het leren lezen en schrijven van letters, waarmee vervolgens woorden, zinnen en teksten opgesteld en voorgelezen kunnen worden. Dit is voor anderstaligen extra moeilijk, aangezien zij klanken in eerste instantie ook niet herkennen, zeker wanneer hun moedertaal erg afwijkt van Nederlands.

Wat ook onder deze categorie valt, is geïntegreerde trajecten begeleiden, wat betekent dat je als docent de ontwikkeling van een tweede taal in combinatie met vakonderwijs of een praktijkcomponent moet bevorderen en ondersteunen. Op deze manier kunnen cursisten zich optimaal ontwikkelen in het beheersen van de Nederlandse taal. Tot slot moet de focus liggen op het begeleiden van inburgeringstrajecten, zoals eerder beschreven, waar meer bij komt kijken dan alleen taalbeheersing.

3. Vakinhoudelijke competenties

Onder deze categorie valt de kennis van het taalgebruik en de structuur, oftewel de spelling en grammatica. Je moet uiteraard zelf ook heel goed zijn met de Nederlandse taal, een brede woordenschat hebben en naadloos fouten in de Nederlandse taal eruit kunnen halen. Op deze manier kan een optimale begeleiding geboden worden aan cursisten.

Om een optimaal resultaat te behalen, is het allereerst belangrijk om de beginsituatie van cursisten vast te stellen. Dit kan aan de hand van de besproken taalniveaus van het ERK en aan de hand hiervan kan een duidelijke richting bepaald worden. Vervolgens dient het leerproces intensief begeleid te worden en gaandeweg moeten evaluaties uitgevoerd worden om de status van de voortgang te bepalen. Hierbij moet ook het leergedrag gemonitord worden, aangezien dit een essentieel onderdeel is van iemand zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.