• darkblurbg

Gedragsdeskundige regio Den Haag VACATURE

Wij zijn per direct op zoek naar een freelance / interim / zzp Gedragsdeskundige met handelbevoegdheid regio Den Haag voor maximaal 32 uur per week tot 31 augustus 2022, met een optie op verlenging. Opleidingsniveau: WO afgestudeerd en NVO of BIG geregistreerd. Start opdracht: z.s.m. Reageren voor 28 januari 2022 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam.

Onze opdrachtgever is een forensische zorgorganisatie met forensische begeleiding en behandeling als corebusiness. Zij werken cultureel sensitief.

Locatie werkzaamheden: Rotterdam en Den Haag. Thuis werken is ook mogelijk en is tegenwoordig ook het nieuwe werken. Opdrachtgever is een digitaal bedrijf dat niet werkt met fysieke documenten en met werkbare systemen op afstand.

Wat ga je doen?

 • Inhoudelijke screening van nieuwe aanmeldingen;
 • Intakegesprekken met de cliënt;
 • Consultatie, coaching en advisering van begeleiding en behandeling van de cliënten;
 • Opstellen van delictanalyse, integratief beeld, risicotaxatie (Fare) en formuleren behandelbeleid;
 • Regievoering op de risicotaxatie en daaruit geformuleerde behandeldoelen;
 • Begeleiden van interne evaluatiebesprekingen over de cliënten en deskundigheidsbevordering;
 • Inhoudelijke bijdrage leveren bij het ontwikkelen van de inhoudelijke protocollen van de organisatie;
 • Schrijven van de beeldvorming van de cliënt;
 • Opstellen van het zorgplan;
 • Toetsing op de voortgang, uitvoering en kwaliteit van zorgplan en behandelcyclus;
 • Vertaalslag maken van effecten van behandel- en begeleidingstraject naar aanpassing zorgplan;
 • Gevraagde en ongevraagde adviezen over verbetering rondom begeleiding en de uitvoering van het zorgplan van cliënten;
 • Inhoudelijk overleg met collega gedragsdeskundigen en zorgcoördinator.

De komende tijd liggen de aandachtspunten in het wegwerken van achterstanden in de zorgplannen, Fare taxatie, cyclische evaluatie zorguitvoering en trainen van de begeleiding.

Gewenste competenties

 • Levert een bijdrage aan het diagnostisch proces in een gestandaardiseerde en geprotocolleerde setting en/óf onder supervisie;
 • Draagt bij aan een integrale inhoudelijke afstemming van begeleidings- en behandelplannen;
 • Gebruikt de uitkomsten van beeldvorming en diagnostiek om te bepalen en te onderbouwen welke vorm(en) van begeleiding, behandeling en advisering in aanmerking komen;
 • Voert, onder supervisie, gestandaardiseerde en geprotocolleerde behandelingen uit.

Meer informatie over deze uitdagende opdracht?

Stuur een email aan info@bureauadinterim.nl (o.v.v. vacaturenummer 70759)


Heb je interesse? Stuur dan jouw cv aan ons op en geef duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video