Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Gedragskundige | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Gedragskundige | Freelance | Interim | ZZP

Gedragskundige | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Gedragskundigen:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Gedragskundigen
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

7 soorten behandelingen die een gedragskundige toepast

Het gedrag van de mens kan door allerlei factoren beïnvloed worden, zoals vervelende gebeurtenissen uit het verleden, verlieservaringen en ongevallen. Dit kan voor veel stress en afwijkingen in het gedrag zorgen. Een gedragskundige geeft hierbij ondersteuning door samen met een cliënt op zoek te gaan naar de oorzaak van het verstoorde gedrag en mogelijke oplossingen. Ook de omgeving wordt in dit proces betrokken. Wat houdt deze functie precies in en welke behandelingen en therapieën zet de gedragskundige tegenwoordig in om iemand verder te helpen?

Wat is een gedragskundige?

Een gedragskundige, ook wel een gedragsdeskundige genoemd, bestudeert het gedrag en de gevoelens van mensen. Hij of zij kan helpen als iemand zich niet prettig voelt en moeite heeft met bepaalde zaken in het leven. De familie en andere naasten worden tevens in dit proces betrokken door met hen te praten. Zo kan er samen gezocht worden naar de oorzaak van problemen met het gedrag en wat eraan gedaan kan worden. Aan de hand van een analyse geeft een gedragsdeskundige advies om de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld iets veranderen aan de woon- of werksituatie. Daarnaast kunnen er ook bepaalde behandelingen worden ingeschakeld.

Gedragsdeskundigen werken altijd samen in een team van bijvoorbeeld psychologen en pedagogen en worden tevens ondersteund door andere specialisten. Denk hierbij aan adviseurs van Zorg en Ondersteuning, woon- en activiteitenbegeleiders, logopedisten, interactiebegeleiders en artsen. Een gedragsdeskundige neemt tevens deel aan specialistische teams, waaronder consultatieteams voor dementie en verslaving.

Soorten behandelingen gedragskunde

De volgende behandelingen past een gedragskundige doorgaans toe om mensen met diverse gedragsproblemen verder te helpen.

1. Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Een eerste mogelijke therapievorm is de cognitieve gedragstherapie. Deze behandelmethode is afkomstig uit de psychiatrie en vormt een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij deze behandeling is het uitgangspunt dat gedachten, ook wel cognities genoemd, van invloed zijn op het gedrag en gevoel van mensen, en andersom. Door middel van deze therapie leren mensen hun gedrag te beheersen en waar nodig veranderen. Er worden ook opdrachten voor thuis meegegeven en uiteindelijk leren mensen zo beter om te gaan met emotionele problemen, zoals angst, boosheid en somberheid. Gebeurtenissen uit het verleden worden hier ook bij betrokken.

Uit onderzoek blijkt dat het bestuderen van gedrag en gedachten tegelijk een goede combinatie is, vooral bij angststoornissen, depressies, stressstoornissen en sociale fobie.

2. EMDR-therapie

Een andere soort behandeling is EMDR-therapie, wat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Door middel van deze therapie speelt een gedragskundige in op beangstigende, pijnlijke of schokkende gebeurtenissen uit het verleden. Mensen kunnen namelijk vastlopen in de verwerking van zulk soort gebeurtenissen, wat een effect heeft op hun gedrag, gevoelens en reactievermogen. Het kan gaan om bijvoorbeeld een ongeval, mishandeling, natuurramp, oorlogssituatie en het verliezen van een geliefde.

De wetenschappelijke onderbouwing van deze therapie berust op het feit dat klachten kunnen verdwijnen door een vervelende herinnering te verwerken. Dit kan voor verlichting zorgen. EMDR-therapie is met name effectief voor de behandeling van acute en chronische PTSS, waarbij een trauma na een aantal sessies verwerkt kan zijn.

3. Emotionally Focused Therapy (EFT)

Emotionally Focused Therapy is een individuele therapie met als doel om balans te vinden tussen het lichaam en de emoties. Dit wordt toegepast bij mensen die snel ontregeld zijn en last hebben van negatieve emoties. Het kan te maken hebben met trauma's, triggers en situaties uit het verleden, waar tijdens behandelingen over gepraat wordt.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat EFT een positief effect heeft op de verbondenheid in een partnerrelatie, waarnaast er verbetering is in het vertrouwen, de intimiteit en de seksuele relatie. Tevens is er na de therapie weinig terugval en hebben mensen minder last van psychische problemen.

4. Schematherapie

Als iemand snel in een hardnekkig patroon valt, oftewel een schema, wat een vervelend gevoel opwekt en invloed heeft op de levensloop, is schematherapie geschikt. Hierbij gaat een gedragsdeskundige op zoek naar de oorzaak van deze vervelende emoties. Het wordt vooral vaak gebruikt bij mensen met angst- en/of eetstoornissen, depressies en relatieproblemen. Tevens is het een geschikte behandeling voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen, zoals borderline, en autisme.

5. Systeemtherapie

Andere benamingen voor systeemtherapie zijn gezins- en relatietherapie en het is een vorm van psychotherapie. De naasten van de cliënt, zoals partners, kinderen, ouders, broers en zussen, vrienden, collega's of buren worden actief bij de behandeling betrokken. Gedurende de therapie ligt de nadruk op de interactiepatronen tussen elkaar en hoe hier verbetering in gebracht kan worden. Een probleem staat namelijk nooit op zichzelf en de culturele, relationele en sociale context speelt hier een grote rol bij. Iemands leefsituatie en relaties, oftewel de omgevingsfactoren, hebben invloed op iemands welzijn.

6. Seksuologie

Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar en ook op het gebied van seksualiteit. Niet voor iedereen is een gezonde seksualiteitsbeleving vanzelfsprekend en voor sommige mensen kan dit moeilijk zijn om te bereiken. Hierbij kunnen vragen over vroegere ervaringen, seksuele disfuncties, genderidentiteit en zelfwaardering een rol spelen. Een gedragsdeskundige gaat hier dan verder op in door voorlichting te geven aan cliënten, seksuele problemen te behandelen en de zelfwaardering te verhogen.

7. Vat van Zelfwaardering

Het Vat van Zelfwaardering is toepasbaar bij verschillende psychische problemen, met als doel om de zelfwaardering te vergroten. Een lage zelfwaardering leidt namelijk snel tot psychologische problemen. Door hieraan te werken, kan iemand meer tevreden zijn met zichzelf en anderen. Hij of zij komt tevens makkelijker in beweging en is productiever doordat er minder uitstelgedrag wordt vertoond. Daarnaast zorgt iemand zo beter voor zichzelf en heeft hij of zij minder last van hardnekkige gedragspatronen. Tevens krijgt een cliënt zo meer controle over zichzelf en ervaart minder stress en onrust.

Ben jij een interim gedragskundige, freelance gedragskundige of zzp gedragskundige en op zoek naar een geschikte opdrachtgever? Stuur dan je cv naar ons op en wij maken voor jou een match. Of ben jij juist een opdrachtgever die op zoek is naar de ideale gedragskundige om cliënten te behandelen? Dan kun je bij ons een aanvraag doen.