Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

General Ledger Accountant | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • General Ledger Accountant | Freelance | Interim | ZZP

General Ledger Accountant | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare General Ledger Accountants:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare General Ledger Accountants
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. General Ledger Accountant: maak kennis met het werkterrein van de professional

De General Ledger Accountant is een beroepsbeoefenaar op het gebied van de boekhouding die als hoofddoel heeft concrete gegevens te verstrekken over de werkelijke financiële en economische situatie van een onderneming.

Dit werkterrein is erop gericht het financiële traject van de organisatie te bestuderen en tevens ramingen voor de toekomst te presenteren. Hierdoor krijgt de ondernemer inzicht in de veranderingen die zich hebben voorgedaan, zodat hij betere beslissingen kan nemen over de weg die vanaf dat moment moet worden ingeslagen.

Uiterst nuttig voor de evaluatie van de commerciële en arbeidsbetrekkingen, stelt de General Ledger Accountant de onderneming in staat meer aandacht te besteden aan de vervulling van al haar plichten en meer kennis te hebben van haar rechten.

Daartoe verzamelt hij gegevens en analyseert hij informatie met betrekking tot alle sectoren van de onderneming, waarbij hij een chronologisch en systematisch overzicht maakt van de financiële verrichtingen.

2. Wat doet de General Ledger Accountant?

De General Ledger Accountant verzamelt informatie over alle dagelijkse activiteiten van een onderneming, zoals onder meer uitgaven, inkomsten en investeringen. Op die manier verricht de professional activiteiten van registratie, analyse, classificatie en samenvatting van alles wat de onderneming aangaat.

Het doel is een balans op te stellen met de informatie die het meest relevant is voor de onderneming. Dit stelt de onderneming in staat haar werkelijke financiële situatie te kennen, te weten hoe haar jaarlijkse ontwikkeling is en ook prognoses voor de toekomst op te stellen.

In die zin kunnen we zeggen dat de boekhouding de organisatie in staat stelt haar verleden en heden te kennen en plannen te maken voor haar toekomst, op basis van concrete en veilige financiële informatie.

Daarnaast beoordeelt de General Ledger Accountant verschillende aspecten van de financiële gezondheid van de onderneming, waaronder activa, passiva, winsten, verliezen en eigen vermogen.

3. Wat is het voornaamste werkterrein van de General Ledger Accountant?

Het belangrijkste werkterrein van deze beroepsbeoefenaar is het bedrijfsleven. In een markt die elke dag concurrerender wordt, moeten bedrijven immers goed geïnformeerd zijn over de resultaten van hun activiteiten.

Dit is precies waar de algemene boekhouding om de hoek komt kijken. Het bestrijkt in grote lijnen de betrekkingen van de onderneming met haar belanghebbenden, het opnemen van informatie en het beheren ervan op een duidelijke, georganiseerde en nauwkeurige wijze.

Hierdoor kunnen managers het werkelijke rendement van hun investeringen kennen, evenals de naleving van hun wettelijke verplichtingen, de economische resultaten en de financiële gezondheid van de onderneming.

In die zin heeft de General Ledger Accountant rechtstreeks invloed op de besluitvorming en de wijze waarop de onderneming groeit en zich ontwikkelt op de markt. En hij doet dit door het opstellen van juridische en bestuurlijke verklaringen en rapporten, zoals:

 • Balans
 • Winst- en verliesrekening
 • Demonstratie van resultaten
 • Toepassing van de middelen
 • Cash flow

Dit alles stelt de ondernemers in staat nauwkeuriger te weten wat de winst van hun bedrijf is, de rentabiliteit van het geïnvesteerde kapitaal, de productiviteit van hun arbeid en machines, alsmede de omvang van hun activa en passiva.

We kunnen dus stellen dat de onderneming hierdoor meer economische en financiële controle krijgt.

Dit maakt het gemakkelijker om kredieten te verkrijgen, vermindert de belastingdruk, verbetert de relatie met belanghebbenden en geeft de organisatie ook meer geloofwaardigheid op de markt.