Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

General manager | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • General manager | Freelance | Interim | ZZP

General manager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare General managers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare General managers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

7 belangrijke eigenschappen van een general manager

Goed management is voor elke organisatie van belang om stroomlijning in werkzaamheden en een duidelijk overzicht te verkrijgen. Een general manager geeft hiervoor leiding aan een team en is tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een goede strategie en visie. Naast het veelzijdige takenpakket van een algemeen manager, moet hij of zij ook over een aantal essentiële eigenschappen beschikken.

Wat is een general manager?

De rol van een general manager is zeer veelzijdig. Taken omvatten onder andere leidinggeven aan een team, strategieën uitzetten en vertalen naar operationele acties, administratieve taken verrichten en de productie en dienstverlening optimaliseren. Verder houdt deze manager zich bezig met het opstellen van budgetten en deze actief monitoren om over de voortgang te rapporteren aan de directie. Door dit veelzijdige takenpakket is een algemeen manager van alle markten thuis en voelt zich comfortabel bij het bijhouden van cijfers, maar ook bij het communiceren met verschillende belanghebbenden.

Zo zorgt een general manager ervoor dat alles zo efficiënt mogelijk verloopt binnen een bedrijf, waardoor doelstellingen behaald kunnen worden. Deze doelstellingen en strategieën kunnen overigens ook altijd nog aangepast worden, waar de algemeen manager dan actief bij betrokken is. Iemand in deze positie richt zich bovendien op de marketing en human resources, waarvoor hij of zij nauw samenwerkt met deze afdelingen. Op deze manier kunnen gestroomlijnde processen onderhouden worden en is er een duidelijk overzicht binnen een bedrijf.

Wat zijn algemene managementtaken?

Een algemeen manager heeft dus veel diverse taken. De functie draait met name om het uitzetten van de grote lijnen voor een organisatie om bepaalde doelstellingen te behalen. Het gaat om het overzien van werkzaamheden en tijdig bijsturen waar nodig. Door een duidelijke visie en missie te ontwikkelen, wordt een richting gegeven aan werkzaamheden. Zo kan ook het beoogde resultaat behaald worden. In de breedste zin van het woord houdt een algemeen manager zich bezig met de algemene bedrijfsvoering en is ook eindverantwoordelijk voor het resultaat.

Voorbeeld: general manager in een hotel

Een veel voorkomende werkplek voor algemeen managers is in de horeca, zoals hotels. Hier is het een horecaprofessional die het functioneren van de accommodatie overziet, wat direct van invloed is op de prestaties en resultaten ervan. In hotels rapporteert de algemeen manager aan de eigenaar of een managementbedrijf en hij of zij is verantwoordelijk voor het doorvoeren van veranderen en het nemen van beslissingen. Hierdoor kan de operationele efficiëntie verhoogd worden, wat uiteindelijk leidt tot meer winst.

Om de werkzaamheden van algemeen managers in hotels te vergemakkelijken, zijn er diverse tools beschikbaar. Deze tools zijn gericht op het verlagen van de operationele kosten en het stroomlijnen van werkzaamheden en hebben vaak een directe invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering. Bovendien moet een algemeen manager allerlei factoren in acht nemen bij besluiten, zoals het personeel, de aangeboden faciliteiten en de gasttevredenheid. Om resultaten tastbaarder te maken, houdt de manager een goede administratie bij en schrijft financiële rapporten.

Wat zijn belangrijke eigenschappen van een general manager?

Goede algemeen managers moeten over een aantal eigenschappen beschikken. Zo kunnen ze goed leidinggeven aan een team, hebben ze een duidelijke visie en strategie en zijn ze uitstekend in communiceren.

1. Een goede coach

Allereerst is deze manager een echte leider, die zijn of haar teamleden goed kan coachen, bijvoorbeeld door regelmatig één-op-één meetings te houden met individuele teamleden en hen te helpen bij het ontwikkelen van hun loopbaan en belangrijke vaardigheden. Doordat het team zich blijft ontwikkelen, wordt de algehele productiviteit ook verhoogd. Ook buiten een baan om houdt een manager zich bezig met het welzijn van zijn of haar team.

2. Vrijheid en delegeren

Goede managers zijn bovendien geen micromanagers, maar geven hun team vrijheid en verantwoordelijkheid om bepaalde beslissingen zelfstandig te nemen. Overigens is het ook belangrijk dat managers taken goed kunnen delegeren, omdat het onmogelijk is om alles zelf te doen en het overzicht anders ook niet goed bewaard blijft.

3. Resultaatgerichte instelling

Algemeen managers zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat en moeten zich daarom continu met het behalen van doelstellingen en de productiviteit bezighouden. Effectieve managers zijn resultaatgericht en kunnen goed de focus bewaren. Dit betekent ook het stellen van prioriteiten en werken naar een duidelijk doel en met een heldere richting.

4. Probleemoplossend denkvermogen

Het komt vaak voor dat algemeen managers zich in stressvolle situaties bevinden, waarbij ze de juiste beslissingen moeten nemen. Ze moeten dus goed om kunnen gaan met stress, maar daarnaast goed in oplossingen kunnen denken voor problemen die zich voordoen. Hiervoor is een besluitvaardige, daadkrachtige persoonlijkheid ook onmisbaar.

5. Een goede communicator

Managers staan met allerlei partijen in contact, zoals het hogere management, hun team, leveranciers en klanten. Met al deze verschillende partijen moet een algemeen manager goed kunnen communiceren, zodat de verwachtingen helder zijn. Teamleden moeten bijvoorbeeld weten wat er van hen verwacht wordt, waarnaast het ook belangrijk is om de verwachtingen vanuit het management en klanten te verzamelen en mogelijk bijschaven. Bovendien moet een manager met iedereen in de organisatie samen kunnen werken.

6. Duidelijke visie en strategie

Voor de hele organisatie moet de visie, missie en strategie duidelijk zijn en hier houdt een manager zich veel mee bezig. Iedereen moet immers in dezelfde richting werken en weten wat er verwacht wordt. Hiervoor moeten managers vaak ingrijpende beslissingen nemen, bijvoorbeeld als de strategie aangepast moet worden om een beter resultaat te verkrijgen.

7. Inhoudelijke, technische kennis

Een manager moet weten waar hij of zij over praat om teamleden de juiste begeleiding te kunnen geven. Daarom is een bepaalde mate van inhoudelijke kennis en vaardigheden onmisbaar. Zo kunnen ze goed advies geven en het proces nauwkeurig begeleiden, waarnaast teamleden zo beter gemotiveerd en geïnspireerd worden.

Ben jij een interim general manager, freelance general manager of zzp general manager met bovenstaande eigenschappen en nog een gaatje in je agenda? Stuur je cv naar ons op en wij maken een match met een opdrachtgever. Of meld je juist aan als opdrachtgever en wij zoeken de ideale kandidaat.