Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Gezinscoach | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Gezinscoach | Freelance | Interim | ZZP

Gezinscoach | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Gezinscoaches:

 • Particulieren kunnen via Bureau Ad Interim geen gezinscoaches inhuren, alleen organisaties.
 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Gezinscoaches
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een gezinscoach?

Binnen een gezin hoeft het niet altijd over rozen te gaan en er kunnen problemen ontstaan tussen gezinsleden. Het kan een kortdurend probleem zijn, waarbij een ouder bijvoorbeeld ruzie heeft met zijn of haar kind en dit snel weer bijlegt, maar het kan ook langdurige effecten hebben. Denk hierbij aan structurele problemen met de opvoeding, schulden of relatieproblemen.

In dit geval kan een gezinscoach ingeschakeld worden. Iemand in deze positie helpt gezinnen met problemen omtrent opvoeding, relaties, geldkwesties, woonsituaties, werk en/of onderwijs, gezondheid en veiligheid. Hij of zij gaat op zoek naar de oorzaak, maakt problemen bespreekbaar en probeert er een passende oplossing voor te vinden.

Wat houdt deze functie in, welke taken en werkzaamheden komen erbij kijken en welke competenties zijn vereist voor een gezinscoach om zijn of haar werk goed te kunnen uitvoeren?


2. Wat houdt de baan van een gezinscoach precies in?

Een gemiddeld gezinsleven is tegenwoordig erg druk en als ouder kun je onder veel spanning komen te staan. Zo ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van je eigen routine, waarnaast je er ook voor moet zorgen dat jouw kind of kinderen op tijd opstaan, zich aankleden, hun huiswerk doen, enzovoort. Vervolgens kunnen situaties op het werk, en voor kinderen op school, voor veel stress zorgen, wat zij meenemen naar huis.

Door al deze verantwoordelijkheden die iedere dag weer afgehandeld moeten worden, kan er veel spanning ontstaan. Wellicht neem je niet genoeg aandacht voor je gezin of je reageert bepaalde zaken op elkaar af. Dit is niet alleen op de korte termijn vervelend binnen een gezin, maar zorgt ook voor diepgaandere problemen. Misschien ondernemen jullie geen leuke uitjes meer samen of bespreken jullie belangrijke zaken niet meer met elkaar. Op deze manier kun je elkaar uit het oog verliezen.

Een gezinscoach kan zaken hierbij in perspectief zetten en ervoor zorgen dat je meer rust ervaart. Zo kan ook de gezelligheid en openheid binnen een gezin terugkeren, waardoor gewerkt kan worden aan de balans. Om dit te faciliteren onderzoekt een gezinscoach een aantal punten:

 • Wat iemand zelf kan doen om de problemen aan te pakken.
 • Wat de rest van het gezin kan bijdragen aan een mogelijke oplossing.
 • Wat voor soort hulpverlener van pas zou komen om diepgaande problemen in een gezin aan te pakken.
 • Welke naasten, zoals buren, familieleden of vrienden van dienst kunnen zijn en/of een rol kunnen spelen.

Door al deze componenten te onderzoeken kan een gezamenlijk plan opgesteld en uitgevoerd worden om de problemen bij de wortels aan te pakken. Het gehele proces duurt ongeveer drie tot zes maanden, waarbij een initieel problematisch gezin er sterker uitkomt en meer vertrouwen krijgt in de relatie.

Door een extern, onbekend persoon bij een situatie te halen, kan perspectief geboden worden en tevens kunnen gebalanceerde gesprekken gevoerd worden. Het zorgt voor een objectieve kijk in de opvoeding van en omgang met kinderen en relatiepartners. Zo kunnen problemen binnen een gezin geïnventariseerd en besproken worden door naar iedereen te luisteren en de wensen van alle gezinsleden in kaart te brengen.

Vervolgens kunnen samen punten van verbetering opgesteld worden. Gezinscoaches kunnen hierbij praktische adviezen en tips geven, maar kunnen mensen ook een spiegel voorhouden en hen confronteren met bepaalde situaties. Het doel hiervan is dat er meer controle verkregen wordt en dat het gezin weer een veilige, fijne plek is om tot rust te komen en balans te ervaren.

3. Welke verantwoordelijkheden heeft een gezinscoach?

Gezinscoaches kunnen bij allerlei gezinnen een rol spelen, zoals bij alleenstaande ouders, co-ouders, samengestelde gezinnen of traditionele gezinnen. Een gezin kan met allerlei problemen bij deze coach terecht, waarbij samen naar een oplossing gezocht wordt. Iemand in deze positie brengt zodoende een langdurige, positieve verandering binnen een gezin.

Binnen dit beroep kunnen gezinscoaches in allerlei soorten rollen optreden, waaronder:

 • Gesprekspartner;
 • Oudercoach;
 • Steunpilaar;
 • Wegwijzer.

Zij zorgen voor grip op de situatie, aangezien er nooit slechts één oorzaak is bij problemen. Daarnaast zijn gezinsleden altijd met elkaar verbonden, waardoor het zorgen voor een goede, gebalanceerde gezinsdynamiek essentieel is. Door middel van een coach kunnen vastgeroeste patronen doorbreken worden, waarbij de onderlinge communicatie wordt gestimuleerd. Er worden tools aangereikt om samen verder te kunnen groeien.

Een gezinscoach heeft ook als taak om naar de connecties, kansen, mogelijkheden, oplossingen, overeenkomsten en talenten te zoeken om een liefdevolle band te creëren. Voor elk gezin dient hij of zij een passend plan te ontwikkelen, waarbij rekening gehouden wordt met de diverse behoeftes, culturen, gewoontes en samenstellingen. Er wordt een overzicht gecreëerd, waarnaast prioriteiten worden gesteld in een behandelplan. Thuis en een gevoel van veiligheid dat hier heerst, is namelijk de basis voor iemand.

Bij deze baan komt veel ervaring en kennis kijken, waardoor de aanpak, duur en werkwijze soepel kunnen verlopen. Er zijn overigens veel regels, wetten en zorgafspraken waar gezinscoaches kennis van moeten hebben om op de juiste manier advies te geven. Gezinscoaches werken los van gemeentes, scholen of andere instanties en kunnen in vaste dienst of als interim gezinscoach werken. Daarnaast kun je ook aan de slag als freelance gezinscoach of zzp gezinscoach.

4. Connectie met de gezondheidszorg

Een coach van het gezin dient veel af te weten van de verschillende afdelingen in de gezondheidszorg, aangezien ze zelf ook hulp in deze richting verlenen. Zo heeft iemand in deze positie te maken met de volgende onderdelen of wetten:

 • Revalidatie. Dit kan een rol spelen bij gezinnen met gehandicapten/invalide gezinsleden.
 • WMO. Dit staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning en regelt ondersteuning voor mensen om zelfstandig wonen te faciliteren.
 • Mantelzorg. Er zijn gezinnen waarin gezinsleden mantelzorg aan elkaar geven, wat een situatie of balans kan verstoren.
 • WLZ. De Wet langdurige zorg gaat over het nodig hebben van langdurige zorg, zowel thuis als in een instelling. Denk hierbij aan bepaalde woonvormen, zoals een verzorgingstehuis.
 • PGB. Dit staat voor het Persoonsgebonden budget, wat een bepaald bedrag is waarmee mensen met of zonder een beperking zelf hun eigen zorg in kunnen kopen.

5. Wat zijn belangrijke eigenschappen van ervaren gezinscoaches?

Om als coach voor gezinnen goed je werk te kunnen doen, moet je beschikken over een aantal belangrijke competenties. Allereerst ben je eerlijk en open en neem je geen blad voor je mond. Dit zorgt ervoor dat mensen geconfronteerd worden met hun problemen en maakt duidelijk hoe een bepaalde situatie is ontstaan en eruitziet vanuit een onpartijdig, extern perspectief.

Je moet zaken realistisch kunnen beschrijven en in perspectief brengen. Dit is mogelijk door echt een luisterend oor te bieden en de juiste vragen te stellen aan alle gezinsleden. Overigens is het ook belangrijk dat je de cliënten zelf met oplossingen laat komen voor hun eigen probleemsituatie.

Je moet als vaste of interim gezinscoach rust en kalmte in een gezin weten te brengen door hen stapje voor stapje door het proces heen te leiden. Je bent immers onpartijdig en wil iedereen een goed gevoel geven over een oplossing. Zodoende kun je balans terugbrengen in een problematisch gezin en ervoor zorgen dat relaties binnen het gezin weer hersteld worden. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat een gezin weer goed kan functioneren, waardoor iedereen er rust en ontspanning kan vinden.