Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Griffier | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Griffier | Freelance | Interim | ZZP

Griffier | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Griffiers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Griffiers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een griffier?

Tijdens een rechtszaak is het van groot belang dat de juridische informatie die hier naar voren komt correct en volledig wordt vastgelegd, zodat er naderhand een eveneens correct proces verbaal van gemaakt kan worden. Immers moet de communicatie binnen een zaak goed bijgehouden worden, aangezien elk klein detail een grote invloed kan hebben op de rest van de zaak.

Een secretaris van de rechterlijke macht die dit soort taken op zich neemt en daarnaast nog veel meer doet is een griffier. Hij of zij ondersteunt een rechter of rechters en raadsheren op juridisch en inhoudelijk gebied in een rechtszaak en houdt zich ook buiten de rechtszaal bezig met belangrijke zaken omtrent het voeren van de administratie. Wat houdt het beroep precies in, welke rol speelt een griffier voor, tijdens en na het rechtsproces en welke competenties moet je hiervoor hebben?

2. Wat houdt het beroep van griffiers precies in?

Een griffier is binnen de rechtspraak iemand die de rechterlijke macht op juridisch en inhoudelijk gebied ondersteunt tijdens een rechtszaak. Zodoende verleent iemand met deze functie dus juridische ondersteuning bij het gerechtshof of een rechtbank. Hierbij maakt hij of zij aantekeningen van de gebeurtenissen tijdens en na de zitting, waaronder wat er precies gedaan en/of gezegd wordt. Vervolgens kan hier eventueel een proces verbaal van gemaakt worden.

Griffiers dienen ook rechters te ondersteunen bij de voorbereiding van een rechtszaak en bij het opstellen van een arrest of een vonnis. Je dient in deze positie alle communicatie vast te leggen die betrekking heeft op een bepaalde zaak. Wanneer iemand een rechter om een vonnis vraagt, moet hij of zij ook eerst een verzoek bij de griffier van de desbetreffende rechtbank indienen. Advocaten moeten overigens ook al hun stukken bij deze persoon indienen. Denk hierbij aan een hoger beroep, klachten, verzoekschriften en pleitnota's.

Wat ook binnen het takenpakket valt, is het bijhouden van de administratie rondom het proces van een zitting, zoals het maken van aantekeningen en verslagen tijdens de zitting en na afloop ervan bij beraadslagingen van rechters in de raadkamer. Griffiers worden daarom ook wel notarissen van gerechtelijke gebeuren genoemd. Vervolgens kun je in deze positie ook administratieve bijstand geven aan de betrokken rechter of rechters bij de redactie van een arrest of een vonnis.

De rechter-commissaris, wie het onderzoek in een strafzaak leidt, kan ook door een griffier ondersteund worden. Hier maakt iemand met deze functie een proces verbaal van onder andere doorzoekingen, verhoren van getuigen, verklaringen van gedachten en nog veel meer. Documenten die iedereen mag inzien kunnen ook bij iemand in deze positie gedeponeerd worden voor een verdere afhandeling.

3. Mogelijke werkplekken

In deze positie kun je werkzaam zijn bij een rechtbank of gerechtshof, maar ook bij de Centrale Raad van Beroep, de Hoge raad der Nederlanden, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Raad van State. Hier voer je diverse werkzaamheden uit, zoals ze hierboven zijn beschreven. Griffiers kunnen ook werkzaam zijn bij de gemeente, waarbij de gemeenteraad bij diverse, juridische taken ondersteuning wordt geboden.

4. Tijdelijk dienstverband

Je kunt als vaste werknemer aan de slag gaan in dienst van de rechterlijke macht door vaste secretaris binnen een bepaalde juridische instelling te zijn, maar je kunt ook in een tijdelijk verband gaan werken. Door als interim griffier, freelance griffier of zzp griffier aan de slag te gaan, ben je flexibel beschikbaar bij verschillende juridische instellingen en je doet diverse ervaring op. Zo kun je bij allerlei instanties terechtkomen om als secretaris van de rechterlijke macht te werken.

5. Wat doen griffiers gedurende het rechtsproces allemaal?

Griffiers zijn voor, tijdens en na een zitting in een rechtsproces aanwezige spelers die diverse taken moeten uitvoeren.

A. Vooraf

Zittingen worden door griffiers uitgebreid voorbereid door allerlei documenten over de desbetreffende rechtszaak in te zien en mogelijk verder onderzoek vast te stellen. Vervolgens bestudeert de rechter het opgemaakte dossier en hij of zij bepaalt wat er verder nog aan voorbereidingen moet gebeuren.

In het geval van een strafzaak ondersteunt een persoon met deze functie de rechter-commissaris bij het opmaken van een proces verbaal. Zoals hierboven is beschreven, betekent dit dat een proces verbaal onder andere opgesteld kan worden voor doorzoekingen, getuigenissen en verklaringen van gedachten bij hun voorgeleiding voor de rechtbank.

B. Tijdens

Gedurende een zitting bij een rechtbank, Hoge Raad of gerechtshof zijn griffiers ook actief aanwezig in het bieden van ondersteuning aan de rechterlijke macht. Immers moeten ze tijdens deze zittingen nauwkeurig noteren wat de verschillende partijen doen en zeggen. Elk detail kan hierbij van groot belang zijn en een grote invloed hebben op de zaak.

Vanuit de rechtszaal gezien zit iemand met deze functie rechts van de rechter of rechters en hij of zij draagt ook een toga. Evenals de rechter wordt hij of zij ook met edelachtbare, in het geval de zitting in een rechtbank plaatsvindt, edelgrootachtbare, wanneer de zitting bij een gerechtshof is, of edelhoogachtbare, bij een zitting bij de Hoge Raad, aangesproken.

C. Achteraf

Tot slot worden ook na de zitting nog essentiële taken verricht. Immers moeten griffiers in de raadkamer een deel van de bespreking tussen de betrokken rechters bij een zaak overnemen. Dit is alleen het geval indien meerdere rechters aan het proces hebben deelgenomen. Er moet vastgelegd worden welke uiteindelijke uitspraak is gemaakt in de raadskamer. Vervolgens ondersteunt iemand in deze positie de rechter of rechters bij het schrijven van een arrest of een vonnis.

6. Over welke vaardigheden moet een griffier beschikken?

Als interim griffier, freelance griffier, zzp griffier of vaste werknemer met deze positie moet je voorzien zijn van een aantal belangrijke eigenschappen om er voor te zorgen dat je je baan goed kunt uitvoeren. De volgende competenties zijn essentieel:

 • Accuraat. Allereerst dien je accuraat te zijn en nauwkeurig te werk te gaan, zodat je een goed overzicht van een zaak hebt en dit ook overzichtelijk kunt voorleggen aan andere partijen in de juridische wereld die betrokken zijn bij een zaak.
 • Gedisciplineerd. Vervolgens is het belangrijk dat je gedisciplineerd te werk gaat en al je nog uit te voeren taken goed op een rijtje hebt. Je moet namelijk je werkzaamheden kunnen verantwoorden naar anderen toe, maar ook om een overzicht te bewaren is dit van belang.
 • Gedetailleerd. Door gedetailleerd te werken, kun je alles wat wordt gedaan of gezegd tijdens of na een zitting nauwkeurig vastleggen. Dit is bevorderlijk voor de rechtsspraak en leidt tot een volledige verslaglegging.
 • Integer. Integriteit is belangrijk voor het zorgvuldig omgaan met de juridische informatie die jou passeert. Je moet rekening houden met de geldende sociale en ethische normen en waarden en moet om kunnen gaan met gevoelige informatie.
 • Omgevingsinzicht. Doordat je inzicht hebt in je omgeving ben je goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen een rechtszaak en je zet ook al je juridische kennis in om deze ontwikkelingen op de juiste manier te interpreteren.
 • Stressbestendig. Stressbestendigheid is belangrijk voor griffiers aangezien ze moeten blijven presteren onder druk. Immers kun je in deze positie te maken krijgen met tijdsdruk, tegenvallende resultaten en extra werk, waar je wel goed mee om moet kunnen gaan en niet van uit het veld geslagen moet worden.
 • Uitdrukkingsvermogen. Tot slot is je goed kunnen uitdrukken een belangrijke eigenschap. Je kunt je eigen gedachten goed onder woorden brengen, zowel schriftelijk als mondeling, en kunt deze helder en duidelijk naar anderen communiceren. Zodoende kun je je boodschap vertellen zonder te veel uit te weiden naar onbelangrijke informatie.