Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Group controller | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Group controller | Freelance | Interim | ZZP

Group controller | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Group controllers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Group controllers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. De Group Controller: de alles overziende controller

In grote ondernemingen kunnen meerdere controllers werkzaam zijn. De één houdt zich bezig met lopende projecten, en bewaakt die in financiële zin. De andere overziet de hele financiële gang van zaken van het bedrijf. Weer een ander is in financieel opzicht vooral bezig met beleidsbepaling. Maar als een bedrijf meerdere onderdelen heeft, dan komt er nóg een controller in beeld. De Group Controller is namelijk degene die het totaaloverzicht van die verschillende business units, onderdelen, regio’s en deelnemingen in de peiling houdt. Het behoeft nauwelijks uitleg dat dus een enorme verantwoording op zijn schouders rust. Een niet ontdekte fout in één van die onderdelen werkt immers ook bovenin door. De Group Controller moet kunnen vertrouwen op wat hij krijgt aangeleverd, en kan niet alle output, rapportages, prognoses e.d. zelf ook nog eens controleren.

2. Leidinggeven

In zijn hoedanigheid zal de Group Controller ook leiding geven, in directe zin aan de controllers van de business units, in indirecte zin ook aan al hun medewerkers. Hij zal ook van bovenaf de deadlines strak bewaken, want als er elders in de organisatie al vertraging ontstaat, bijvoorbeeld in het aanleveren van rapportages, heeft dat ook gevolgen voor degenen die die getallen weer als input nodig hebben. En dat vergroot weer de kans dat het verderop ook opstroopt in die pijpleiding van financiële data, die de Controller zal consolideren. Het is handig als hij een people manager is, maar het moet ook duidelijk zijn dat er met hem niet valt te spotten. Deadlines zijn deadlines. Ook omdat hij het niet kan verkopen aan de directie dat zijn rapportages een paar dagen later komen. Onmogelijk. Ook hier geldt weer dat er voor de interim Group Controller een fikse uitdaging ligt. Ga er maar eens aan staan: zo’n grote groep financials, waarvan je de meesten zelden of nooit ziet, van ‘bovenaf’ aansturen. Je moet van goeie huize komen om in zo’n interim klus te springen. Feit is wel dat je hier als zzp Group Controller jezelf echt kunt bewijzen als het op diverse fronten niet goed loopt op de financiële afdelingen, en bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van cijfers flink onder druk staat. Het spreekt voor zich dat de freelance Group Controller ook bijna fluitend moet kunnen werken onder hoge druk.

3. Prognoses en risico’s

De Group Controller ziet dus heel veel voorbij komen en moet vertrouwen op datgene wat hij krijgt aangeleverd. Uiteraard is hij enorm kritisch, niet alleen als een (verwacht) resultaat tegenvalt, maar ook als een getal nogal afwijkt van de vorige rapportage. Hij moet dus alert zijn, maar ook een enorm goed geheugen voor getallen hebben. Het voorkomt dat hij continu moet ‘terugbladeren’ in vorige rapportages en prognoses. Ook houdt hij zijn oren en ogen heel goed open. Door een ‘rondje langs de velden’ spreekt hij mensen die wellicht geen rapportages hebben aangeleverd, maar wel heel goed weten wat er op een project of afdeling speelt. Dat kunnen dus ook mensen van de werkvloer zijn. Met die info kan hij diverse managers aanspreken en om opheldering vragen, bijvoorbeeld als rapportages afwijken van wat hij verwacht op basis van die andere info. Het moet iedereen duidelijk zijn dat ook deze controller overal lijntjes heeft lopen. Het verhoogt de eerlijkheid en transparantie binnen een organisatie en voorkomt het achterhouden van informatie, of getallen rooskleuriger of juist minder rooskleurig presenteren dan de waarheid is. Door zijn totale overview kan hij ook als geen ander een complete prognoses bij de directie neer leggen. Ook signaleert hij risico’s. Hij bewaakt ook mede de koers die de onderneming vaart. Feit is wel dat hij voor detailinformatie altijd is aangewezen op mensen die aan hem rapporteren, rechtstreeks, of indirect.

4. Jaarrekening

We hadden het al over consolideren. In grote bedrijven heerst er vaak een extra dimensie, in die zin dat onderdelen of divisies ook voor elkaar leveren. Er worden mensen aan elkaar uitgeleend. Er worden projecten samen uitgevoerd. Dat kan spanningen opleveren, er kunnen politieke spellen worden gespeeld. Want elke divisiedirecteur wil dat zijn divisie of business unit het beste scoort. De Group Controller staat hierboven, die kijkt naar het belang van het concern. De interim Group Controller moet zorgen dat hij hier vanaf het begin neutraal instaat, en zich niet laten verleiden tot het spelen van een spel. In deze fase van het jaar inspringen is overigens voor een freelance Group Controller misschien wel één van de leukste uitdagingen: juist op dat moment staat er immers enorme spanning op de organisatie. De Group Controller kan hier een zeer belangrijke rol in spelen, en zijn waarde laten zien.

5. Externe contacten

De Group Controller is ook degene die de externe financiële contacten heeft, dus met accountants en de bank. Dat wil niet zeggen dat hij direct betrokken is tijdens de uitvoering bij de controles, wel zal hij aanwezig zijn bij de eindgesprekken met de controleleider van de accountants. Afhankelijk van het bedrijf, en de grootte daarvan, kunnen deze taken overigens ook bij de CFO liggen, of bij de Business Controller. Voor de zzp Group Controller geldt dus dat hij communicatief zeer sterk moet zijn, om ook in een pittig gesprek met de accountant zijn weerwoord te geven, en in goed overleg te bepalen hoe het resultaat wordt genomen.