Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Hoofd Bedrijfsvoering | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Hoofd Bedrijfsvoering | Freelance | Interim | ZZP

Hoofd Bedrijfsvoering | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Hoofden Bedrijfsvoering:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Hoofden Bedrijfsvoering
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

11 tips voor een goede hoofd bedrijfsvoering

Het hoofd van de bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van een organisatie of van een afdeling hierbinnen. In deze positie heb je veel verantwoordelijkheid en werk je samen met onder andere beleidsbepalers om beleidsvoorstellen op te stellen. Het is een veelzijdige baan, omdat je met verschillende onderwerpen te maken krijgt. Daarnaast moet je als leidinggevende een aanspreekpunt vormen voor medewerkers, waarvoor veel kennis en ervaring nodig is. Welke tips kunnen jou helpen om de bedrijfsvoering helemaal onder controle te krijgen?

Wat houdt de baan hoofd bedrijfsvoering in?

Een hoofd bedrijfsvoering, ook wel manager bedrijfsvoering genoemd, is medeverantwoordelijk voor het besturen van een organisatie of delen hiervan. Samen met beleidsbepalers wordt het beleid gevormd op onder andere het gebied van financiën, human resources, huisvesting, informatietechnologie en veiligheid. Grote beslissingen worden altijd op betrouwbare data gebaseerd om keuzes te onderbouwen en de beste besluiten te vormen. Hiervoor moet je allerlei afdelingsrapporten bestuderen, met daarin begrotingsinformatie, financiële data en kosten-batenanalyses.

Het takenpakket van jou als hoofd bedrijfsvoering hangt sterk af van de organisatie waar je werkzaam bent. Meestal ben je wel verantwoordelijk voor een aantal leidinggevende taken en je stuurt bijvoorbeeld een of meerdere teams of afdelingen aan. Denk hierbij aan de centrale inkoop, de ICT-afdeling en het secretariaat. Hierdoor help je met de optimalisatie van bestaande werkprocessen en zo kan het afgesproken beleid op de juiste manier gerealiseerd worden.

Mogelijke andere taken voor de functie van een hoofd bedrijfsvoering zijn het bewaken van de projectbudgetten, het opstellen van begrotingen en het analyseren van projectrisico's. Daarnaast kun je je bezighouden met de personeelsbezetting, richtlijnen voor hybride werken of subsidiemogelijkheden voor bepaalde projecten.

Wat valt er onder bedrijfsvoering?

Bedrijfsvoering is een breed concept en omvat alle processen die het primaire proces van een bedrijf sturen en ondersteunen. Zodoende gaat het over alle secundaire processen en ondersteunende functies, waaronder ICT, financiën, communicatie, directie en management, facilitair management, secretariaten, juridische zaken en personeel. ICT krijgt een steeds grotere rol binnen het management van de bedrijfsvoering, aangezien steeds meer taken door systemen worden overgenomen.

Hoe word je hoofd bedrijfsvoering?

Om hoofd bedrijfsvoering te kunnen worden, moet je een HBO- of WO-opleiding hebben afgerond in de richting van Accounting, Business Administration, Bedrijfskunde of management. Een aanvullende masteropleiding is vaak een pre voor deze positie. Naast een diploma wordt er goed gekeken naar je opgedane werkervaring, waarbij je meerdere jaren aan managementervaring moet hebben.

Andere functievereisten zijn een analytische, georganiseerde werkhouding en goed om kunnen gaan met stressvolle situaties. Als manager van de bedrijfsvoering heb je een duidelijke visie die je overtuigend overbrengt op anderen. Communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar, evenals een uitgebreide kennis over bedrijfskundige en financiële instrumenten.

11 Tips voor het onder controle krijgen van de bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is een complex concept en omvat dus allerlei onderwerpen. Daarom kan het lastig zijn om de bedrijfsvoering onder controle te krijgen en houden. Met behulp van de volgende tips kun je dit vergemakkelijken.

1. Pak urgente problemen aan

Grote risico's voor de voortgang van een organisatie moeten zo snel mogelijk ontdekt en opgelost worden. Zulk soort risico's kunnen zich voordoen op financieel gebied, zoals liquiditeitsproblemen, maar ook op het gebied van cliëntveiligheid en ziekteverzuim. De basis moet immers goed zijn voor je verder kunt werken. Dit vraagt om crisisbeheersing en symptoombestrijding, waarbij de onderliggende oorzaak van een probleem aangepakt moet worden.

2. Ontdek structurele blokkades

Naast urgente problemen zijn er wellicht nog andere blokkades die de kwaliteit van de bedrijfsvoering aantasten en structureler van aard zijn. Door deze te ontdekken en op te lossen, kan de dienstverlening gemakkelijk verbeterd worden. Het zijn vaak moeilijker te ontdekken problemen, dus is het belangrijk om door te vragen en een integrale analyse op te zetten om bij de aard te komen en oorzaken weg te nemen.

3. Grijp kansen aan

Door je te richten op de kansen en mogelijkheden die voor de hand liggen en makkelijk te behalen zijn, lever je direct een meerwaarde aan de bedrijfsvoering. Dit verhoogt bijvoorbeeld de kwaliteit of bespaart kosten, zonder dat er veel in geïnvesteerd moet worden of je vastzit aan lange trajecten voor de implementatie. Door op deze manier snel resultaat te boeken, creëer je succesverhalen en momentum, wat ook de bedrijfscultuur stimuleert.

4. Spreek een visie uit

Om kansen en mogelijkheden aan te grijpen en de bedrijfsvoering te blijven verbeteren, moet je een duidelijke visie uitspreken naar je medewerkers. Zo kun je ook gezamenlijk problemen en blokkades oplossen en er wordt draagvlak gecreëerd onder de medewerkers voor veranderingen. Anderen komen hierdoor ook gemakkelijker met inspirerende en vernieuwende ideeën. Het is dus belangrijk om perspectief te bieden en ambities te creëren.

5. Wees transparant

Gedurende het proces van ontwikkeling en verbetering moet je transparant zijn als manager van de bedrijfsvoering. Immers draagt iedereen bij aan dezelfde missie tijdens het dagelijkse werk en het is belangrijk dat activiteiten bijdragen aan de doelen van een organisatie. Wees daarom eerlijk en open over de procedures en protocollen die nodig zijn voor verandering en betrek alle lagen van een organisatie.

6. Maak een ontwikkelingspad

Na een visie en draagvlak in de organisatie moet er aan de ontwikkeling gewerkt worden. Mensen hebben hiervoor concrete aanwijzingen, instructies en opdrachten nodig die op elkaar aansluiten. Voor zo'n helder ontwikkelingspad ben jij medeverantwoordelijk.

7. Coördineer activiteiten

Deze verschillende activiteiten dien je ook te coördineren en aan elkaar te rijgen, waardoor er een samenhangend geheel ontstaat. Projecten moeten bijvoorbeeld met het dagelijkse leven verbonden worden en in bepaalde routines verweven zijn. Op deze manier wordt er naar een eindproduct gewerkt in duidelijke fasen.

8. Stel prioriteiten

Soms zijn er zaken die meer aandacht, geld en tijd vergen, maar je kan niet altijd alles tegelijk doen. Daarom moet je continu zoeken naar goede combinaties en projecten moet je prioriteren aan de hand van diverse criteria. Je moet er bijvoorbeeld over nadenken wat een project oplevert en of er capaciteit voor is.

9. Evalueer de resultaten

Na afloop van een project begint een uitgebreid evaluatieproces om de resultaten te beoordelen. Zo ontwikkel je een objectief beeld van hoe een verandering en ontwikkeling is verlopen, wat helpt voor de verdere richting van een organisatie. Het is belangrijk om te kijken waar het fout is gegaan of wat er juist heel goed is verlopen. Vier de successen ook, omdat dit bevestiging geeft aan medewerkers.

10. Creëer ruimte voor innovatie

Blijf altijd ruimte creëren voor vernieuwingen. Soms vormen bepaalde projecten ook een basis voor verdere innovaties. Ga daarom in gesprek met betrokken partijen en betrek iedereen bij innovatie, waarnaast je creativiteit altijd moet belonen. Kijk ook waar er vanuit de markt behoefte naar is en en speel hierop in.

11. Maak toekomstscenario's

Als hoofd bedrijfsvoering moet je steeds vooruit blijven kijken, bijvoorbeeld door middel van toekomstscenario's en -projecten. Je kunt niet voorspellen hoe dingen zich uitpakken, maar bepaalde data vormt wel de input voor langdurige projecten en situaties. Voorbeelden hiervan zijn het maken van een strategische personeelsplanning of voorbereidingsacties voor beleidsveranderingen. Ook valt risicomanagement hieronder, oftewel het in kaart brengen van de grootste risico's en maatregelen nemen om deze risico's te beperken.

Ben jij op zoek naar een analytische, communicatieve en transparante interim hoofd bedrijfsvoering, freelance hoofd bedrijfsvoering of zzp hoofd bedrijfsvoering? Doe bij ons een aanvraag en wij zoeken de ideale interim hoofd bedrijfsvoering voor jou. Of ben jij zo'n zelfstandige professional? Stuur in dat geval je cv op en wij helpen je snel verder.