Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Hoofd Financien | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Hoofd Financien | Freelance | Interim | ZZP

Hoofd Financien | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Hoofden Financien:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Hoofden Financien
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een hoofd financiën?

Het financiële plaatje van een organisatie moet goed op orde zijn, of dit nou gaat om een commercieel bedrijf, een overheidsinstantie of een niet-commerciële organisatie, het is essentieel. Het is immers belangrijk dat er een goed overzicht is van de in- en uitstroom van de financiële middelen, waardoor de omzet en productiviteit van een organisatie optimaal bijgehouden kunnen worden.

Om dit proces te faciliteren, kan het aanstellen van een hoofd financiën van pas komen. Iemand met deze functietitel is verantwoordelijk voor het draaiende houden van de financiële administratie binnen een bedrijf en plant en coördineert tevens activiteiten gerelateerd aan financiën. In aanvulling hierop dient hij of zij de financiële situatie van een organisatie te beoordelen om adequaat te kunnen handelen bij problemen of miscommunicaties.

Wat houdt deze functie precies in, hoe kun je hoofd financiën worden en welke taken moet je allemaal uitvoeren?

2. Wat houdt het beroep hoofd financiën in?

Het hoofd van de afdeling van financiën draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse processen die plaatsvinden bij de financiële administratie van een organisatie. Hij of zij coördineert, plant en stuurt financiële activiteiten aan. Tevens moet de huidige, financiële situatie regelmatig beoordeeld worden, zodat actie ondernomen kan worden als de situatie niet optimaal is. Overigens hoort het samenstellen van budgetten en het toezien op verschillende financiële handelingen ook bij het takenpakket.

Binnen deze baan ben jij een administratief specialist die tegelijkertijd leidinggevende capaciteiten heeft en uitoefent. Jouw functie vereist veel zelfstandigheid en je bent verantwoordelijk voor de oplevering van belangrijke, administratieve informatie voor een bedrijf. Je werkt veel met cijfers en moet zodoende een goed analytisch denkvermogen hebben ontwikkeld. Tevens dien je inzicht te hebben in de betekenis van cijfers om hun betrouwbaarheid naadloos in te kunnen schatten. Daarnaast is het hebben van kennis van allerlei soorten boekhoudsystemen en computerprogramma's onmisbaar.

Echter, het hebben van cijferkennis alleen is niet genoeg, aangezien mensenkennis en tact ook noodzakelijke capaciteiten zijn. Je geeft namelijk leiding aan administratief medewerkers en boekhouders en moet hen goed gemotiveerd houden zodat alle gegevens op tijd en op de juiste manier geadministreerd worden. Hierbij dien je ook als aanspreekpunt en onderhoud je relaties met externe betrokkenen. Denk hierbij aan de belastingdienst, klanten en leveranciers.

Een hoofd financiën kent nog een aantal andere soorten benamingen. Zo wordt iemand in deze positie ook wel hoofd accounting en control, hoofd financiële administratie, hoofd finance, hoofd salarisadministratie of hoofd verslaglegging genoemd. Al deze verschillende functietitels verwijzen terug naar het hebben van de controle over de financiële status van een organisatie.

3. Gerelateerde beroepen en ondersteunende diensten

Als hoofd financiën heb je met veel verschillende partijen te maken en er zijn dan ook diverse interne, ondersteunende diensten van toepassing. Allereerst krijg je te maken met administratief medewerkers, welke je aan moet sturen en moet begeleiden tijdens financiële activiteiten. Daarnaast heb je de leiding over boekhouders. Ook heb je in deze baan te maken met diverse soorten buitendienst medewerkers, leidinggevenden van operationele zaken en gebruiksondersteuners of IT medewerkers.

Als hoofd van de afdeling financiën kruist jouw pad regelmatig met dat van andere afdelingshoofden, zoals die van de Human Resource Management (HRM), inkoop, marketing, publieke relaties, reclame en sales. Daarnaast moet je kunnen samenwerken met inkopers, logistiek medewerkers, marketing professionals en personeelsplanners. Immers hebben al deze functies te maken met de in- en/of uitstroom van financiële middelen, waar jij het overzicht over dient te bewaren.

4. Hoe kun je een hoofd financiën worden?

Om deze functie te kunnen beoefenen, moet je een relevante opleiding hebben gevolgd, zoals Bedrijfseconomie en Business Studies of een SPD-diploma (staatspraktijkdiploma bedrijfsadministratie) hebben behaald. In aanvulling hierop dien je ten minste drie tot zes jaar werkervaring te hebben opgedaan op administratief gebied. Het liefst heb je hierbij ook ervaring op het gebied van leidinggeven.

5. Mogelijke werkplekken

Na het afronden van een relevante opleiding en het hebben vergaard van de benodigde kennis en ervaring kun je als hoofd administratie of financiën aan de slag voor allerlei ondernemingen. Het gaat hierbij vooral om grote ondernemingen, maar je kunt daarnaast ook gaan werken voor een accountantskantoor of een administratiebureau. Hier ben je verantwoordelijk voor de administratie van een bepaald aantal klanten en je geeft leiding aan bedrijfs- en salarisadministrateurs. Bij grote ondernemingen ben je vaak het hoofd van een bepaald bedrijfsonderdeel.

Indien je werk vindt bij een kleinere onderneming ben je veelal verantwoordelijk voor de volledige administratie en zo kun je ook de boekhouding onder je hoede krijgen. Tevens hoor je in dit geval rapportages op te stellen en te rapporteren aan de bedrijfsleiding.

6. Vast of tijdelijk werk

Het is mogelijk om een vaste functie te krijgen als hoofd van de financiën, maar door de dynamische structuur van veel bedrijven is een positie als interim hoofd financiën, freelance hoofd financiën of zzp hoofd financiën ook interessant. Zo ben je flexibel voor mogelijke werkgevers en je doet diverse ervaring op in uiteenlopende situaties. Deze ervaring en kennis kun je weer meenemen naar een nieuwe aanstelling.

7. Welke taken moet een hoofd financiën allemaal uitvoeren?

Het hoofd van de financiën moet ervoor zorgen dat alle processen binnen een administratieve afdeling soepel en optimaal verlopen. Door het optimaliseren van de administratie kan het management de financiële positie van een bedrijf goed vaststellen. Zo kunnen facturen en salarissen op tijd betaald worden en tevens worden de belastingdienst en toezichthouders zo tevreden gehouden.

De volgende taken dient een hoofd administratie of financiën allemaal uit te voeren:

 • Verantwoordelijkheid dragen voor de financiële administratie, wat de debiteuren-, crediteuren- en salarisadministratie omvat. Tevens valt hieronder het bijhouden van het grootboek. Dit is een verzameling van alle grootboekrekeningen, waarbij van iedere rekening apart een overzicht wordt bijgehouden van de wijzigingen die zich hebben voorgedaan binnen een bepaalde periode.
 • Zorgen voor een goede, duidelijke inrichting van de administratie en de processen die zich hierbinnen afspelen. Zo kun je in één oogopslag de status van de financiën vaststellen en weet iedereen waar hij of zij aan toe is.
 • Leidinggeven aan werknemers van de administratieve afdeling en een aanspreekpunt voor hen vormen bij problemen en/of vragen die te maken hebben met financiële activiteiten.
 • Zorgen voor een onderlinge afstemming tussen verschillende deeladministraties binnen een groot bedrijf aan het einde van een verslagperiode. Dit is belangrijk voor het voeren van een soepele administratie.
 • Meehelpen bij het opstellen van verslagen op maand-, kwartaal- of jaarbasis. Echter, je moet deze ook op zelfstandige manier kunnen verzorgen.
 • Adviseren van de controller of bedrijfsleider bij financieel, administratieve vragen en problemen. Discrepanties moeten uit de weg geruimd kunnen worden en problemen moeten voorkomen kunnen worden.
 • Beheren en bepalen van de beschikbare budgetten en erop toezien dat middelen efficiënt gebruikt worden. Bij deze baan moet je ook de uitgaven goed controleren om efficiëntie en effectiviteit te stimuleren en garanderen.
 • Aansturen en bepalen van administratieve en operationele processen, waarmee je sturing geeft aan de financiële activiteiten die plaatsvinden in een bedrijf.
 • Controleren van de prestaties, selectie en training van individuele werknemers en het bedrijf in zijn geheel. Zo kunnen zowel de medewerkers als de organisatie eromheen zich blijven ontwikkelen tot het leveren van een optimaal resultaat.
 • Overleggen met de hoogste leiding en managers van andere afdelingen of departementen, zodat een gestroomlijnde participatie ontstaat, waarbij iedereen op de hoogte is van de huidige situatie.
 • Vertegenwoordigen van het bedrijf bij andere, externe partijen. Ook klanten en leveranciers moeten bij jou terecht kunnen met vragen en/of problemen.