Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Hoofd HRM | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Hoofd HRM | Freelance | Interim | ZZP

Hoofd HRM | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Hoofden HRM:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Hoofden HRM
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

6 wetenswaardigheden over een Hoofd HRM

Het hoofd van de afdeling Human Resources, oftewel Hoofd HRM, houdt zich bezig met de personeelszaken binnen een organisatie en maakt deel uit van het managementteam. Hier komt een divers takenpakket bij kijken, en een goede manager van deze afdeling beschikt over een aantal essentiële eigenschappen, zoals sterke communicatieve vaardigheden. In deze blog gaan we in op een aantal wetenswaardigheden omtrent de functie Hoofd HRM die belangrijk zijn voor deze functie.

1. Schakel tussen personeel en management

Goed functionerende medewerkers zijn essentieel voor een succesvolle organisatie en hier richt een Hoofd HRM zich op, ook wel HR-manager genoemd. De manager van de HR-afdeling is de schakel tussen het personeel van een organisatie en het management. Hij of zij overlegt ook regelmatig met dit management en is zo op de hoogte van de strategische plannen van een bedrijf. Vervolgens vertaalt de HR-manager dit naar een passend personeelsbeleid. Overigens beschikt een manager op deze afdeling ook over een team van HR-medewerkers, waaronder bijvoorbeeld HR-administrators, assistenten en salarisadministrateurs. Samen met dit team zorgt de manager ervoor dat talentvolle medewerkers worden aangetrokken en behouden, waardoor het bedrijf kan blijven groeien.

2. Uiteenlopende werkzaamheden

De werkzaamheden van een Hoofd HRM zijn erg divers en breed, waarbij het ontwikkelen en implementeren van het personeelsbeleid een van de belangrijkste is. Binnen dit beleid worden procedures en beleid vastgelegd omtrent beloning en prestatiebeoordeling, werving en selectie, opleiding en ontwikkeling, en personeelsadministratie. Een HR-manager werkt daarnaast nauw samen met andere afdelingen binnen een organisatie, zodat het beleid goed aansluit op de bedrijfsdoelstellingen.

Verder overziet deze manager de werving en selectie van nieuw personeel, bijvoorbeeld door vacatureteksten op te stellen, sollicitaties te screenen, en sollicitatiegesprekken te voeren. Voor nieuw en bestaand personeel stelt de HR-manager ook contracten op, waarbij secundaire arbeidsvoorwaarden worden geboden aan medewerkers. Verder horen bij deze baan taken als het bijhouden van personeelsdossiers, ziekte- en verlofregistraties en de personeelsadministratie.

In de zorg voor het personeel kijkt een manager van de personeelsafdeling altijd naar mogelijkheden om persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te stimuleren, waardoor ze hun prestaties kunnen verbeteren. Ze richten zich op het creëren van een positieve werkomgeving en bedrijfscultuur, maar voeren ook prestatiebeoordelingen uit en bieden feedback aan medewerkers om prestatieniveaus bij te houden.

3. Leidinggeven, communiceren en strategisch denken

Een goede HR-manager is een echte leider, waardoor de HR-afdeling goed aangestuurd kan worden. Dit gaat gepaard met sterke communicatieve vaardigheden om effectief met medewerkers te communiceren, maar ook met andere afdelingen en managers. Een Hoofd HRM moet ook strategisch kunnen denken om het personeelsbeleid op de bedrijfsdoelstellingen af te stemmen. Daarnaast zijn probleemoplossende vaardigheden onmisbaar voor deze rol, aangezien HR-managers vaak met problemen en uitdagingen te maken krijgen en deze creatief moeten oplossen.

HR-managers dienen een goed inzicht te hebben in menselijk gedrag, wat bijvoorbeeld een rol speelt bij het creëren van een positieve werkcultuur. Ook moeten ze op de hoogte zijn van relevante wetten en regels op het gebied van HR en arbeidsrecht, zodat het personeelsbeleid voldoet aan de geldende richtlijnen. Door alle taken die bij deze functie komen kijken, is het tevens van belang dat een HR-manager goed prioriteiten kan stellen en taken kan delegeren.

4. Overheid als aantrekkelijke werkgever

In principe kan een HR-manager in alle sectoren en bij verschillende organisaties aan de slag. Toch blijkt uit onderzoek dat gemeentelijke en provinciale overheden een populaire werkplek zijn voor HR-managers, waar ongeveer 10 procent van alle HR-managers werkt. Daarnaast werkt 5 procent bij de Rijksoverheid, wat opgeteld evenveel is als het aantal managers van HR in de gezondheids- en welzijnszorg. Overigens geeft maar liefst 51 procent van de HR-managers ook aan de Rijksoverheid en decentrale overheden een aantrekkelijke sector te vinden.

Overigens is de vraag naar HR-managers sowieso gestegen, in allerlei sectoren. Managers van de personeelsafdeling werken bijvoorbeeld in de zakelijke dienstverlening, retail, gezondheidszorg, technologie, en het onderwijs. Hier zijn onder andere werving en selectie, het beheren van het personeelsbeleid, en het bieden van persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden belangrijke bedrijfsactiviteiten.

5. Mannen zijn ondervertegenwoordigd

Binnen de groep van HR-managers is een derde 50 jaar of ouder en de gemiddelde leeftijd van deze managers is 43 jaar, wat hoger is dan het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking, wat 38 jaar is. De meeste mensen in deze positie hebben meer dan 10 jaar werkervaring, waarnaast minder dan de helft een opleiding heeft gevolgd op het gebied van arbeid en personeel, namelijk maar 42 procent. Ervaring in de praktijk is dus erg belangrijk om als HR-manager aan de slag te gaan. Een andere ontwikkeling is dat mannen binnen deze beroepsgroep ondervertegenwoordigd zijn, aangezien meer dan twee derde van de HR-managers vrouw is.

6. Belangrijke HR trends

Een HR-manager moet goed kunnen anticiperen op trends in de arbeidsmarkt, waar bijvoorbeeld bepaalde strategieën op afgestemd moeten worden. De volgende trends op dit gebied zijn op dit moment onder andere belangrijk:

 • Integratie van AI: Artificial Intelligence (AI) is de belangrijkste technologische ontwikkeling van dit moment en kan bij diverse bedrijfsprocessen toegepast worden. AI kan bijvoorbeeld taken sneller uitvoeren of zelfs overnemen, zoals ChatGPT, waarmee bedrijven snel informatie kunnen verzamelen en content kunnen creëren. Er komen echter wel wettelijke vereisten aan voor het gebruik van AI om het veilig in werkprocessen te integreren.
 • Stijgende loonkosten: De loonkosten stegen in 2023 flink als gevolg van een stijging in het minimumloon. Naar verwachting stijgen deze loonkosten nog verder in 2024 doordat het minimumloon regulier verhoogd wordt.
 • Investeren in talent: Goed personeel is tegenwoordig goud waard en daarom moeten bedrijven zuinig zijn met hun talent. Grote bedrijven zijn dan ook bereid om fors in het behoud van talent te investeren, bijvoorbeeld door een hogere beloning en te investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • Diversiteit en inclusie: Een veilige werkplek waar iedereen zich veilig voelt en met respect behandeld wordt, krijgt steeds meer aandacht. Hierbij gaan steeds meer bedrijven aan de slag met diversiteit en inclusie en beleid hiervoor.

Ben jij een interim Hoofd HRM, freelance Hoofd HRM of zzp Hoofd HRM, of juist een opdrachtgever en op zoek naar een zelfstandige HR-manager? Stuur je cv naar ons op of meld je aan en wij maken de ideale match tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.