Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Hoofd Inkoop | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Hoofd Inkoop | Freelance | Interim | ZZP

Hoofd Inkoop | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Hoofden Inkoop:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Hoofden Inkoop
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

5 keer wat doet een hoofd inkoop

Een hoofd inkoop wordt ook wel een inkoopmanager genoemd en is de eindverantwoordelijke voor de inkoopafdeling en het inkoopbeleid. Hierbij geeft hij of zij leiding aan een team, stuurt het inkoopproces aan en stelt een inkoopstrategie op om aan de doelstellingen van een organisatie te voldoen. Een goede hoofd inkoop moet over een aantal eigenschappen beschikken en kan in allerlei branches en bedrijven aan de slag. Met welke ontwikkelingen moet een interim hoofd inkoop, freelance hoofd inkoop of zzp hoofd inkoop daarnaast rekening houden?

Wie is een hoofd inkoop?

Een inkoopmanager houdt zich bezig met het hele inkoopproces dat plaatsvindt op een inkoopafdeling met behulp van een inkoopbeleid. Samen met het inkoopteam wordt het inkoopproces binnen een bedrijf vormgegeven en wordt een inkoopstrategie en -planning ontwikkeld. Bovendien staan inkoopmanagers veel in contact met leveranciers om een soepel inkoopproces te verzorgen.

Een goede inkoopmanager moet over een aantal belangrijke eigenschappen beschikken, zoals het vermogen om een team te inspireren, leiden en motiveren om gezamenlijk doelen te bereiken. Tevens is het belangrijk dat een manager in deze positie een analytisch vermogen heeft en goed kan onderhandelen, bijvoorbeeld met leveranciers. Hij of zij moet goed strategisch kunnen denken om de beste inkoopstrategie te bepalen. Bovendien is het belangrijk dat een inkoopmanager goed problemen kan oplossen, zodat het inkoopproces niet in gevaar komt. Hiervoor is een flexibele, innovatieve instelling onmisbaar.

Waar werken inkoopmanagers?

Vaste en tijdelijke inkoopmanagers kunnen bij allerlei bedrijven en in allerlei sectoren aan de slag. Ze werken bijvoorbeeld bij groothandels, winkels en productiebedrijven. Echter, er zijn ook functies in deze richting beschikbaar bij de overheid, zoals bij Rijkswaterstaat, ministeries en de Belastingdienst. Daarnaast zijn er vacatures voor hoofd inkoop bij zorginstellingen en ziekenhuizen, waar vaak een speciale inkoopafdeling is, bijvoorbeeld voor de inkoop van farmaceutische en medische middelen.

Binnen deze sectoren en bedrijven kan de rol van inkoopmanager nogal uiteenlopen. Hierdoor zijn er ook andere competenties en opleidingen vereist, variërend van MBO-opleidingen tot algemene commerciële opleidingen op HBO-niveau. Opleidingen die onder andere relevant zijn voor deze functie zijn:

 • Commerciële Economie (HBO)
 • International Business & Management Studies (HBO)
 • Logistiek & Economie (HBO)
 • Small Business & Retail Management (HBO)
 • Medewerker Inkoop (MBO)

Wat doet een hoofd inkoop?

Een inkoopmanager heeft veel verantwoordelijkheid en daardoor ook een breed takenpakket. Hij of zij overziet de hele inkoopafdeling en moet het inkoopteam aansturen, waarbij diverse taken op elkaar afgestemd en allerlei inkoopactiviteiten gecoördineerd moeten worden. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met andere afdelingen. De volgende taken zijn hierbij van belang.

1. Inkoopbeleid ontwikkelen

Een van de belangrijkste werkzaamheden van een inkoopmanagers is het bepalen van het inkoopbeleid. Dit gebeurt in overleg met de directie, aan de hand waarvan strategische doelstellingen worden geformuleerd. De behoeften van verschillende afdelingen moeten ook in kaart gebracht worden. Het inkoopbeleid geeft vervolgens de richtlijnen voor de besluitvorming binnen een inkoopproces. Hieronder vallen bijvoorbeeld contractvormen en keuzes met betrekking tot inkoopregelingen.

2. Inkoopteam begeleiden

Een hoofd inkoop ontfermt zich ook over zijn of haar teamleden en begeleidt hen in het optimaal uitvoeren van hun taken. Daarnaast werft hij of zij nieuw talent die ook opgeleid moeten worden. Een duidelijke leiding is essentieel om ervoor te zorgen dat taken goed uitgevoerd worden en op elkaar zijn afgestemd.

3. Inkoopprojecten leiden

Om doelstellingen te behalen en resultaten te boeken, worden er inkoopprojecten in gang gezet, waar de manager de leiding over heeft. Op deze manier kunnen inkoopprocessen verbeterd en geoptimaliseerd worden, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van digitale oplossingen.

4. Inkooprelaties managen

De inkoopmanager staat met allerlei interne en externe relaties in contact, zoals leveranciers, andere managers en afdelingen en de directie. Hier moet goed contact mee onderhouden worden om de juiste beslissingen te nemen en de juiste inkopen te doen. Bovendien moeten leveranciers en de directie tevreden gehouden worden om een soepel inkoopproces te garanderen. Soms betekent dit ook dat er onderhandelingen getroffen moeten worden.

Binnen een bedrijf werkt een inkoopmanager ook met allerlei belanghebbenden samen, zoals het inkoopteam, administratief medewerkers, magazijnmedewerkers, voorraadbeheerders en logistiek medewerkers. Al met al houdt deze manager zich met de hele supply chain bezig.

5. Inkoopprestaties monitoren

Om resultaten te boeken en monitoren, dienen de prestaties van de inkoopafdeling bijgehouden te worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het opstellen van specificaties en Key Performance Indicators (KPI's). Daarnaast houdt een inkoopmanager het beschikbare budget in de gaten en hij of zij stelt rapporten op met daarin de ontwikkelingen op de afdeling. Waar mogelijk kunnen er zo ook makkelijker verbeteringen in het inkoopproces worden doorgevoerd. Tevens kan de voorraad zo optimaal beheerd worden.

Met welke ontwikkelingen hebben inkoopmanagers te maken?

Er zijn verschillende inkooptrends waar managers rekening mee moeten houden om het inkoopproces op de juiste manier vorm te geven.

 • Leveranciersmanagement: Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het managen van de leveranciersdatabase, waarbij contractvoorwaarden worden aangepast en de informatie over leveringsketens wordt verbeterd. Zo kunnen leveringsonzekerheden verminderd en inkoopprijzen beheerst worden.
 • Risicomanagement: Daarnaast zijn er veel economische en maatschappelijke ontwikkelingen die het inkoopproces negatief kunnen beïnvloeden, waardoor risicomanagement steeds belangrijker is.
 • Duurzaamheidswetgeving: Nationale en internationale wetten en regels met betrekking tot duurzaamheid hebben een invloed op de inkoopwereld. Zo komt de nadruk bijvoorbeeld te liggen op het minimaliseren van afval en het maken van maatschappelijk verantwoorde keuzes.
 • Digitalisering: Diverse processen bij de inkoop worden tegenwoordig gedigitaliseerd ter bevordering van de effectiviteit en flexibiliteit ervan. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer slimme software geïntegreerd om inkoopgegevens beter te managen en gebruiken. Ook artificial intelligence en programmeren worden steeds meer gebruikt voor het oplossen van complexe vraagstukken.
 • Talentoorlog: De beperkte beschikbaarheid van inkopers vereist een nog groter probleemoplossend vermogen van de inkoopmanager. Met minder mankracht moeten dezelfde taken uitgevoerd worden en tegelijkertijd moet nieuw talent aangetrokken blijven worden.

Ben jij een interim, freelance of zzp inkoopmanager of een opdrachtgever met een openstaande functie in deze richting? Meld je aan bij Bureau Ad Interim en wij maken de ideale match.