Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Hoofd personeel en organisatie | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Hoofd personeel en organisatie | Freelance | Interim | ZZP

Hoofd personeel en organisatie | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Hoofden personeel en organisatie:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Hoofden personeel en organisatie
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Hoofd Personeel en Organisatie

De taken en verantwoordelijkheden van een Hoofd Personeel en Organisatie kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Hoofden Personeel en Organisatie, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Ontwikkelen en implementeren van het Personeel en Organisatiebeleid ten behoeve van een verschillende werkmaatschappijen;
 • Opzetten van een nieuwe afdeling Personeel en Organisatie ten behoeve van meerdere werkmaatschappijen;
 • Leidinggeven aan de afdeling bestaande uit een groot aantal medewerkers waaronder 10 personeelsfunctionarissen;
 • Adviseren van de directies inzake Personeel en Organisatiebeleid op strategisch niveau;
 • Adviseren van de bestuurder inzake ondernemingsraad aangelegenheden;
 • Ontwikkelen van P&O instrumenten binnen een Personeel en Organisatie activiteiten model;
 • Ontwikkelen van een nieuw Management Development programma;
 • Leidinggeven aan organisatie veranderingsprojecten;
 • Opzetten en uitvoeren van een mobiliteit kwaliteit analyse ten behoeve van alle medewerkers;
 • Opzetten en uitvoeren van een groot arbeidsverzuim project;
 • Implementeren van een sterk vernieuwde cao met als onderdeel het invoeren van een nieuw beloningsgebouw;
 • Projectleiding met betrekking tot de invoering van een nieuw personeelsinformatiesysteem;
 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het strategisch (meerjaren) HR-beleid (onder andere in-, door- en uitstroom van personeel). Het zorgdragen voor de afstemming met (inclusief Ondernemingsraad en vakbonden) en samenhang tussen de verschillende afdelingen en doelstellingen organisatie;
 • Verantwoordelijk voor de formatieve (meerjaren) plannen van de verschillende opleidingen/afdelingen en het bewaken van de kwantitatieve en kwalitatieve formatie.
 • Adviseren over organisatorische vraagstukken en veranderingsprocessen (o.a. herinrichting stafdiensten, invoering
  zelforganisatie);
 • Het employabel houden van het personeel staat hoog op de agenda. Op diverse HR-thema’s wordt actief samengewerkt met de (onderwijs)afdelingen, zoals gesprekkencyclus, implementatie zelforganisatie in teams, promoties, talentmanagement (MD-traject managers) incl. het aantrekken en behouden van personeel.
 • Het digitaliseren van het wervingsproces van personeel o.a. met gebruik van social media. Samen met het intern studenten-werkbedrijf vacaturefilmpjes maken;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen en analyseren van managementrapportages;
 • Het structureren en digitaliseren van de HR-processen, m.n. deze over afdelingen heen waarbij de administratieve (HR-)organisatie is beschreven (inrichting van workflows);
 • Actief anticiperen op de veranderende wetgeving m.b.t. inhuur van personeel en privacy.