Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Hoofd Personeelszaken | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Hoofd Personeelszaken | Freelance | Interim | ZZP

Hoofd Personeelszaken | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Hoofden Personeelszaken:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Hoofden Personeelszaken
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

5 antwoorden op vragen over een hoofd personeelszaken

Het hoofd van de personeelszaken, oftewel Human Resources (HR), houdt zich bezig met de medewerkers van een bedrijf en alles wat hierbij komt kijken, zoals administratie, ziekteverzuim en personeelsontwikkeling. Hierbij worden diverse taken uitgevoerd, waarvoor een aantal eigenschappen niet mag ontbreken, zoals communicatieve vaardigheden. Daarnaast is het in deze functie ook essentieel om de laatste trends en ontwikkelingen bij te houden. In dit artikel wordt antwoord gegeven op vijf vragen omtrent de functie hoofd personeelszaken.

1. Wat is een hoofd personeelszaken?

Het hoofd van de personeelszaken kent veel benamingen, zoals HR-manager en HR-directeur, en richt zich op het aansturen van de personeelsafdeling. Deze afdeling ondersteunt de werknemers van een organisatie door een luisterend oor te bieden, de administratie uit te voeren, en bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van het personeel. Dit is belangrijk voor het succes van een organisatie, omdat het personeel zo tevreden gehouden wordt, flexibiliteit wordt gewaarborgd, en veranderingen snel doorgevoerd kunnen worden in het personeelsbeleid.

Een HR-manager is ook een strategisch partner, wat betekent dat hij of zij het personeelsbeleid afstemt op de bedrijfsdoelstellingen. Hierbij worden zaken als de bezettingsgraad, verwachten van werknemers en richtlijnen meegenomen waar werknemers zich aan moeten houden. Een manager van de personeelsafdeling houdt zich ook veel bezig met verandering, aan de hand van veranderingen binnen het bedrijf en in de omgeving van het bedrijf. Bij knelpunten gaat de manager op zoek naar passende oplossingen.

2. Wat zijn belangrijke verantwoordelijkheden bij deze functie?

Een HR-manager heeft diverse taken en verantwoordelijkheden, zoals het beheren en vormgeven van de wervingsstrategie van een bedrijf. Hij of zij houdt overzicht over de werving en selectie, beoordeelt hierbij cv's, houdt sollicitatiegesprekken en doet een werkaanbod. Daarna is het belangrijk dat er een goed onboardingsproces gevolgd wordt. Ook gedurende hun baan moeten werknemers zich blijven ontwikkelen en toegang krijgen tot passende trainingen, waar een HR-directeur op toeziet.

Verder dient iemand in deze positie ook de prestaties van werknemers bij te houden en samen te werken met managers van andere afdelingen. Hierdoor kan er goede begeleiding en feedback gegeven worden, wat ook betekent dat er veel contact onderhouden wordt met werknemers. Overigens moet er ook binnen en tussen verschillende teams goede communicatie bestaan, wat een HR-manager faciliteert. Het hoofd van de personeelszaken overziet tevens bonussen en promoties, samen met de andere afdelingshoofden.

Een andere belangrijke functie van een HR-manager is het bijhouden van trends en identificeren van verbeteringen. Op deze manier kan een gezonde organisatiecultuur behouden blijven, waardoor de organisatie ook optimaal kan functioneren. Een goede organisatiecultuur wordt ook steeds belangrijker om werknemers aan een bedrijf te binden. Bovendien zorgt dit voor een inclusieve, positieve werkomgeving, wat van belang is voor de veiligheid van werknemers.

3. Waarom is een HR manager belangrijk?

Elke organisatie die werkt met personeel heeft een HR-manager nodig, die alles regelt dat met het personeel te maken heeft. Niet alleen verzorgt hij of zij het werven en de begeleiding van nieuw personeel, maar ook bestaande werknemers kunnen bij HR terecht met problemen en opmerkingen. Tevens richt een HR-manager zich op het afstemmen van het personeelsbeleid op de doelen van een bedrijf, waardoor een organisatie kan groeien en optimaal kan functioneren.

Op individueel niveau wordt de productiviteit van werknemers ook gestimuleerd, omdat zij de mogelijkheid krijgen voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast wordt er middels een goed HR-management een gezonde organisatiecultuur gecreëerd, waardoor iedereen zich veilig voelt. Bovendien kan de begeleiding van werknemers optimaal plaatsvinden, en is er veel inzicht in de in- en uitstroom van personeel. Zo kan het personeelsbestand strategisch en effectief beheerd worden.

4. Wat zijn belangrijke eigenschappen van een hoofd personeelszaken?

Diverse eigenschappen en competenties zijn van groot belang voor de functie HR-manager om de bovenstaande taken goed uit te kunnen voeren.

Kennis van sector en organisatie

Allereerst kan kennis van de organisatie en sector waarin deze opereert niet ontbreken. Zo is een HR-manager namelijk op de hoogte van de vereisten voor nieuwe werknemers en wat er van invloed is op het functioneren van een organisatie.

Consistent en eerlijk

Een HR-manager vertegenwoordigt het managementteam en richt zich op het personeel, waarbij een consistente en eerlijke werkwijze heel belangrijk is. Immers moet hij of zij op een professionele manier met situaties omgaan en het personeelsbeleid op een consistente manier uitvoeren. Daarnaast wekt een eerlijke houding veel vertrouwen op, omdat iedereen zo weet wat zij kunnen verwachten.

Creatief en innovatief

In de competitieve arbeidsmarkt is een creatieve en innovatieve benadering van werving en selectie erg belangrijk. Ook op het gebied van bijscholing en training is dit belangrijk om personeel aan te trekken en employer branding te versterken. Deze competenties komen ook van pas bij de vertaling van het strategische organisatiebeleid naar het personeelsbeleid.

Communicatief vaardig

Een HR-manager staat met veel verschillende partijen in contact en moet hier ook goed mee kunnen communiceren. Dit is de basis voor een goed beheer van talenten in een organisatie en het vormen van de schakel tussen het management en het personeel. Hierbij moet een manager zowel goed informatie kunnen overbrengen als kunnen luisteren om informatie te ontvangen.

Coachen en evalueren

Verder is het belangrijk dat een hoofd van de personeelszaken werknemers op de juiste manier weet te begeleiden op basis van regelmatige evaluaties. Zo kan het personeel zich verder ontwikkelen en behoudt de manager het overzicht van de voortgang van werknemers.

5. Met welke trends moet een HR manager rekening houden in 2024?

Tenslotte dient iemand in deze functie de nieuwste trends en ontwikkelingen bij te houden, waaronder de volgende:

Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van recruitmentsoftware om talenten te vinden in de nog steeds krappe arbeidsmarkt, en het werving- en selectieproces efficiënter te laten verlopen.

  • Employer branding krijgt veel aandacht om medewerkers te behouden, waardoor ook veel aandacht besteed wordt aan arbeidsvoorwaarden en prettige werkomstandigheden. Overigens heeft dit ook een positief effect op de productiviteit.
  • Kunstmatige intelligentie krijgt steeds meer toepassingen voor HR, bijvoorbeeld om alledaagse processen te stroomlijnen en daardoor werkzaamheden efficiënter te maken.

Stuur je cv op als interim hoofd personeelszaken, freelance hoofd personeelszaken of zzp hoofd personeelszaken, of doe een aanvraag als opdrachtgever en wij maken de ideale match.