Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

HR Beleidsadviseur | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • HR Beleidsadviseur | Freelance | Interim | ZZP

HR Beleidsadviseur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare HR Beleidsadviseurs:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare HR Beleidsadviseurs
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

11 kenmerken van een HR beleidsadviseur

Een HR beleidsadviseur adviseert het management van een bedrijf over de beste invulling van de Human Resources, oftewel het personeels- en organisatiebeleid. Hij of zij werft daarnaast ook nieuw personeel en bedenkt manieren om de huidige werknemers tevreden te houden. Iemand in deze positie heeft een breed takenpakket, waarvoor diverse eigenschappen essentieel zijn. In dit artikel worden deze verschillende kenmerken van het beroep HR beleidsadviseur behandeld.

1. Beleid maken

Binnen dit vakgebied gaat het allemaal om het samenstellen van passend en effectief beleid, wat het hoofddoel vormt. Immers is beleid, waaronder personeelsbeleid valt, de basis voor werkgeverschap, waardoor duidelijke afspraken vastgelegd en nageleefd kunnen worden. Zo ontstaat er tevens meer transparantie en duidelijkheid over hoe het personeel georganiseerd wordt. Het gevolg van goed beleid is dat het personeel hun werk goed kan doen en hier plezier in beleeft.

2. Besluiten vormen

Bij het maken van beleid is het belangrijk dat alle verschillende meningen meegenomen worden, zoals werknemers en managementteams, maar ook vakbonden en de ondernemingsraad. Dit maakt het een ingewikkelde taak, waarbij nooit iedereen helemaal tevreden gesteld kan worden. Zodoende moeten er keuzes gemaakt worden in het belang van de meesten. HR beleidsadviseurs moeten hierbij het interne besluitvormingsproces bewaken en begeleiden tot het beleid daadwerkelijk is vastgesteld en geïmplementeerd.

Soms kan dit proces veel tijd in beslag nemen, waardoor geduld een noodzakelijke competentie is van iemand in deze positie. Er zijn allerlei stappen die doorlopen worden, wat gepaard gaat met overleggen en regelmatige aanpassingen. Zodra het beleid is ontwikkeld, moet het overgedragen worden naar de afdeling Human Resources om de beleidsafspraken te realiseren.

3. Gevraagd en ongevraagd advies geven

Een HR beleidsadviseur adviseert de leiding van een organisatie over de beste invulling van het personeelsbeleid, zowel gevraagd als ongevraagd. Iemand in deze positie moet als inhoudelijke expert durven optreden bij diverse vraagstukken en projecten op het gebied van HR. Soms vallen er dingen op die het management nog niet ontdekt hebben, bijvoorbeeld omtrent gezond werken, opleidingen, capaciteitsmanagement, arbeidsvoorwaarden, in- en uitstroom en strategische personeelsplanning.

Niet elk advies wordt opgepakt of met open armen ontvangen, waardoor HR beleidsadviseurs tegen een stootje moeten kunnen. Personeelsbeleid vormt een belangrijk onderdeel van een organisatie en doordat een HR adviseur op de hoogte is van de ontwikkelingen op de werkvloer is hij of zij zich wellicht meer bewust van recente veranderingen dan het management. Dit betekent ook het in de gaten houden van nieuwe wetten en regels.

4. Data analyseren

Data krijgt een steeds grotere rol in de bedrijfswereld, aangezien informatie over onder andere de inzetbare capaciteit, de in- en uitstroom en het ziekteverzuim kunnen bijdragen aan het maken van goede keuzes. Door het gebruik van dit soort exacte data is het makkelijker om bestaande processen kritisch te beoordelen en knelpunten hierin te ontdekken. Tevens kunnen besluiten omtrent beleid en beleidsveranderingen zo beter onderbouwd worden.

5. Interne en externe communicatie

Zoals gezegd, heeft een beleidsadviseur met veel verschillende belangen te maken. Hij of zij wordt altijd door collega's omringd en moet veel overleggen en samenwerken met HR managers, office managers en recruiters. Door dit grote netwerk aan verantwoordelijkheden zijn sterke communicatieve vaardigheden onmisbaar voor deze functie. Immers vormt communicatie wel vijftig procent van de hele baaninhoud, waarbij iemand in staat is anderen te overtuigen. Gesprekken worden in goede banen geleid door uitstekende gesprekstechnieken en empathie voor medewerkers staat centraal.

Niet alleen op intern niveau, maar ook naar buiten toe moet er contact onderhouden worden met relevante netwerken. Dit is belangrijk om veranderingen in de CAO en wet- en regelgeving bij te houden. Ook kan er inspiratie opgedaan worden van de strategie van andere organisaties en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals verrassende innovaties.

6. Nieuw personeel werven

Een HR beleidsadviseur houdt zich in allerlei opzichten bezig met het personeel van een organisatie, zoals de werving en selectie van nieuwe werknemers. Soms zijn er binnen een bedrijf ook recruiters die deze taak op zich nemen, maar als dit niet het geval is, is het een taak van de HR adviseur. Een onderdeel van werving en selectie is het voeren van sollicitatiegesprekken. Door de kennis van een HR beleidsadviseur op het gebied van personeel weet hij of zij goede gesprekken te voeren, waardoor de juiste kandidaat uitgekozen kan worden.

Nadat nieuw personeel is aangenomen, is de adviseur verantwoordelijk voor het opstellen van een contract. Hierin staan de afspraken vermeld die voor zowel de werknemer als de werkgever gelden gedurende de duur van het werkverband. In veel opzichten is dit contract hetzelfde voor elke nieuwe medewerker, maar er zijn ook elementen die kunnen afwijken, zoals het salaris.

7. Bedrijfscultuur en -structuur begrijpen

Doordat een HR beleidsadviseur een bedrijf goed begrijpt weet hij of zij precies wat het management zoekt voor kandidaat en wat er past bij de openstaande positie. Ook voor het beleid in het algemeen is het belangrijk om de werking van de organisatie en de markt waarin het opereert te kennen. Dit betekent op de hoogte zijn van ontwikkelingen en veranderingen, de cultuur en strategie en de vastgestelde doelen. Op deze manier kunnen kansen en mogelijkheden goed herkend worden, wat vitaal is voor het succes van een bedrijf.

Dit gaat gepaard met een sterke focus hebben en weten te behouden. Immers moeten HR adviseurs strategisch denken en een lange termijn visie ontwikkelen. Een korte termijn visie zorgt namelijk niet voor resultaten en het maken van een verschil binnen een markt. Soms betekent dit afstand nemen van een situatie om deze beter te begrijpen.

8. Mensen en processen ontwikkelen

Op zakelijk gebied moeten er positieve en negatieve keuzes gemaakt worden, wat een effect kan hebben op de medewerkers van een bedrijf. In het geval van negatieve besluiten is het belangrijk dit op een respectvolle en empathische manier te delen. Oog voor de mens is steeds belangrijker en mensen moeten weten waar zij aan toe zijn. Uiteindelijk is het belangrijkste voor een HR beleidsadviseur om mensen en processen in een organisatie verder te ontwikkelen en nieuwe processen in gang te zetten. Soms is dit moeilijk en is er sprake van weerstand en hier deinst iemand in deze positie dan niet voor terug.

9. Bij verschillende organisaties werkzaam

Aangezien vrijwel elke organisatie gebruikmaakt van menselijke middelen is er ook personeelsbeleid nodig. Daarom is het werkveld van een HR adviseur erg groot, van commerciële bedrijven tot overheidsorganisaties, non-profit instellingen en zorginstellingen.

10. Goed luisteren

Een onmisbare eigenschap in deze functie is goed luisteren naar anderen. Aan de hand van ervaringen, input van collega's en verhalen kan het bestaande beleid namelijk goed aangepast of verbeterd worden. Zo kan ook het juiste advies gegeven worden aan het management, waardoor het personeel optimaal kan werken.

11. Conflicten oplossen

Tot slot is een belangrijke taak en kwaliteit van een goede HR adviseur conflicten oplossen. Zo ontstaan er wel eens conflicten tussen verschillende collega's, maar ook tussen het personeel en het management of tussen verschillende afdelingen. In dit geval moet een adviseur goed luisteren en een geschikte oplossing vinden voor het conflict.


Ben jij een interim HR beleidsadviseur, freelance HR beleidsadviseur of zzp HR beleidsadviseur en zoek je naar de geschikte werkplek om passend advies te geven voor het personeelsbeleid? Of ben jij een opdrachtgever die nog een positie te vervullen heeft in deze richting? Benader ons dan nu door je cv op te sturen of een aanvraag te doen. Vervolgens gaan wij voor jou aan de slag om de juiste match te maken.