Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

HR Businesspartner | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • HR Businesspartner | Freelance | Interim | ZZP

HR Businesspartner | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare HR Businesspartners:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare HR Businesspartners
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

8 vragen beantwoord over een HR businesspartner

Human resources (HR) zijn erg belangrijk voor bedrijven en met alle zaken rondom het personeel houdt de HR-afdeling zich bezig. Zeker gezien recente ontwikkelingen heeft deze afdeling een sleutelrol tegenwoordig, en moet zodoende ook een strategische rol krijgen. Daarom worden er HR businesspartners aangesteld, die zich hierover ontfermen en een creatieve invulling geven aan de HR-afdeling. In dit artikel krijg je antwoord op al je vragen over de HR business partner.

1. Wat is een HR businesspartner?

Een HR business partner houdt zich bezig met het ontwikkelen van strategieën voor HR. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verbeteren van het personeelsmanagement of de bedrijfscultuur, waarbij ook de resultaten worden gemonitord en gedeeld met het managementteam. Hierdoor gaat het om een strategische rol, in plaats van een dienstverlenende rol, zoals een HR-manager bijvoorbeeld wel vervult.

2. Waarom is deze functie belangrijk?

Een HR businesspartner richt zich op de ontwikkeling van HR binnen een organisatie, en verhelpt hierbij eventuele knelpunten. Hierdoor kunnen alle medewerkers uiteindelijk zo efficiënt mogelijk functioneren. Bovendien denkt iemand in deze positie na over de langetermijnstrategie op het gebied van de personeelsplanning aan de hand van bedrijfsdoelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het overzien van de gevolgen van crisissen, zoals een pandemie, en hoe hierop ingespeeld kan worden, bijvoorbeeld door middel van HR-tools en andere strategische middelen. Dit is ook weer van invloed op de productiviteit van het bedrijf als geheel.

3. Welke taken heeft een HR businesspartner?

De specifieke taken die horen bij deze rol kunnen per organisatie verschillen, maar onder andere de volgende taken zijn belangrijk.

Strategisch beheer

Allereerst is een strategisch inzicht belangrijk om knelpunten op te sporen, de werving en selectie efficiënt te laten verlopen, en werkomstandigheden te optimaliseren. Hiervoor is veel inzicht in betrouwbare gegevens nodig, waardoor een HR business partner goed op de hoogte is van ontwikkelingen.

Personeelsontwikkeling

Ook wanneer de juiste medewerkers zijn geworven, is het belangrijk dat iedereen de juiste kwalificaties heeft en bijscholing krijgt. Dit verhoogt de productiviteit en zorgt ervoor dat medewerkers zich meer op hun gemak voelen en blijven hangen.

Bedrijfsmanagement communicatie

De business partner van de HR is tevens het directe aanspreekpunt van de directie. Door middel van goed personeelsbeheer en betrouwbare gegevens kan het management op de hoogte gehouden worden en blijven strategische doelstellingen afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen.

Beheer veranderprocessen

Er zijn allerlei veranderingen in de markt, zoals de behoefte aan digitalisering en een veranderende rolverdeling binnen bedrijven, waar een HR businesspartner rekening mee moet houden. Door hierover te overleggen en op in te spelen, kunnen de juiste veranderprocessen in gang worden gezet en begeleid worden.

Employer branding

Ten slotte is het ook belangrijk dat iemand in deze positie de bedrijfscultuur tot leven brengt en groeimogelijkheden creëert. Hij of zij moet dit ook naar de buitenwereld uitdragen om de beste werknemers aan te blijven trekken.

4. Met wie werkt een HR business partner samen?

Op dagelijkse basis staat een HR business partner met veel mensen in contact. Hij of zij werkt bijvoorbeeld veel met een HR-adviseur samen, die een adviserende rol heeft rondom het personeelsbeleid. Daarnaast werkt iemand met deze functie veel samen met een HR-manager, die advies geeft rondom allerlei HR-zaken en als sparringpartner kan dienen. Verder wordt er veel samengewerkt met recruiters, projectmanagers, business analisten en HR-medewerkers om bedrijfsprocessen continu te blijven verbeteren.

5. Welke opleiding is nodig?

Voor deze functie is een HBO-diploma vaak een minimum vereiste, maar er wordt vaak om een WO-diploma gevraagd, bijvoorbeeld in de richting van Sociologie of Organisatiepsychologie. Daarnaast kan een master als Human Resource Management extra relevante expertise aantonen. Ook tijdens het werkend leven zijn er nog allerlei aanvullende trainingen te volgen, wat altijd van pas komt en bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling.

6. Welke vaardigheden heb je nodig als HR business partner?

Diverse vaardigheden komen van pas in een baan als HR businesspartner, zoals communicatievaardigheden. Deze zijn onmisbaar en komen naar voren tijdens gesprekken, e-mails, meetings en presentaties. Daarnaast is iemand met deze rol goed in "people management" en hij of zij verliest het individu in een team en organisatie niet uit het oog. Analytisch denken en een groot probleemoplossend vermogen zijn tevens onmisbaar om knelpunten te overkomen en een efficiënt personeelsmanagement te behouden. Een goede HR business partner kent ook alle regels van de sociale wetgeving en kan goed klantgericht werken om medewerkers en het management tevreden te blijven stellen.

7. Waar werkt een HR business partner?

HR business partners kunnen op verschillende plekken aan de slag, zoals bij bedrijven of non-profit organisaties. Ze kunnen bijvoorbeeld werken bij een zorginstelling, onderwijsinstelling of juist bij een ministerie. Overigens zijn dit soort functies ook veel te vinden bij grote banken en financiële instellingen. Echter, ook bij middelgrote en kleine bedrijven zijn er zulke HR-experts nodig.

8. Wat zijn de uitdagingen van een HR business partner?

Een HR businesspartner komt in zijn of haar werkzaamheden een aantal uitdagingen tegen, waarbij de volgende op dit moment belangrijk zijn.

Hervormen van organisaties

Allereerst wordt het steeds belangrijker dat HR business partners bijdragen aan de hervorming van een HR-afdeling en organisatie. Dit betekent het creëren van een innovatiecultuur en het bijdragen aan transformatie en verandering met een duurzaam en langetermijneffect.

Toekomstbestendigheid van de werknemers

Een tweede thema is toekomstbestendigheid van medewerkers, wat draait om up- en reskilling, onder andere doordat technologie de invulling van veel banen drastisch gaat veranderen de komende jaren. Hiervoor moet geld vrijgemaakt worden, waardoor werknemers nieuwe vaardigheden kunnen opdoen en omgeschoold worden om een effectieve rol te blijven vervullen.

Nieuwe strategie voor werving en selectie

Bedrijven moeten tevens tegenwoordig out-of-the-box manieren tevoorschijn halen om talent te werven. Er zijn veel banen en tegelijkertijd weinig beschikbare arbeidskrachten, waardoor retentie ook een belangrijk onderwerp is.

Ben jij een bekwame interim HR businesspartner, freelance HR businesspartner of zzp HR businesspartner en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Stuur je cv op en wij maken een match met een opdrachtgever. Of meld je juist aan als opdrachtgever en wij helpen je verder.