Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

HR Consultant | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • HR Consultant | Freelance | Interim | ZZP

HR Consultant | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare HR Consultants:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare HR Consultants
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

7 onmisbare skills voor een HR consultant

Human Resources (HR) worden steeds belangrijker voor bedrijven, en bedrijven stoppen ook steeds meer moeite in creatieve wervingsstrategieën en employer branding om talent aan te trekken en te behouden. Om de juiste keuzes te maken op het gebied van organisatie- en personeelsbeleid kan een HR consultant ingeschakeld worden, zoals een interim HR consultant, die het management input geeft over allerlei HR kwesties. Wat zijn precies onmisbare vaardigheden van HR consultants om op dit gebied het verschil te maken voor bedrijven?

Wat is een HR consultant?

Een consultant in de HR wordt ook wel een HR adviseur genoemd en richt zich op de optimale vormgeving en uitvoering van het organisatie- en personeelsbeleid binnen een organisatie. Hierbij geven ze advies aan het management over allerlei zaken die met HR te maken hebben, zoals werving en selectie, interne opleidingen, beloningen en personeelsbeoordelingen. Adviezen moeten zowel op bedrijfskundig als op financieel niveau verantwoord worden aan het management. In sommige gevallen valt deze functie samen met de functie van HR manager.

In loondienst of zelfstandig

HR adviseurs kunnen zowel in loondienst op een HR afdeling als in de vorm van een zelfstandig ondernemer aan de slag. Er wordt hierbij vaak gekozen voor het zijn van een zelfstandig consultant, waardoor men een afwisselende baan heeft met verschillende opdrachtgevers. Een freelance, zzp of interim HR consultant kan zo ook diverse kennis en ervaring opdoen en een kijkje nemen bij verschillende bedrijven, werkwijzen en organisatieculturen.

Wat doet een HR adviseur?

HR adviseurs kunnen om diverse redenen ingehuurd worden, maar worden meestal ingeschakeld door HR directeuren om de prestaties van een HR afdeling te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door HR processen te herontwerpen, of een nieuw systeem te introduceren. Daarnaast kan de expertise van een adviseur gevraagd worden om culturele transformaties te leiden en een nieuwe strategie te ontwikkelen voor talentmanagement.

Acht HR consultancy disciplines

Over het algemeen worden acht verschillende disciplines omtrent HR consultancy onderscheiden:

 1. Personeelsbeleid: Dit gaat over het ontwerpen van goed personeelsbeleid, bijvoorbeeld over werving en selectie, en diversiteit.
 2. Compensatie en beloningen: Hierbij kijkt een consultant onder andere naar de vergoedingen voor werknemers, arbeidsvoorwaarden, salarissen, pensioenregelingen en bonusregelingen.
 3. Organisatieverandering: Deze discipline richt zich op de organisatiestructuur, werkwijzen en verandermanagement.
 4. HR afdeling: Consultancy omtrent de HR afdeling omvat alle activiteiten die de HR functie in een organisatie kunnen versterken, van het implementeren van een strategie tot het gebruiken van efficiënte hulpmiddelen.
 5. Talentmanagement: Het werven, selecteren en behouden van talent is heel belangrijk en hier moet ook de juiste structuur voor aanwezig zijn. Talentmanagement gaat zodoende over strategische personeelsplanning.
 6. Leren en ontwikkelen: Ook na de werving moeten medewerkers de kans krijgen om zich te blijven ontwikkelen, waar deze discipline over gaat.
 7. HR analytics: HR analytics gaat over het toepassen van analytische processen en optimaal gebruiken van data en nieuwe technologieën.
 8. HR technologie: Tot slot richt deze discipline zich op het gebruik van software, systemen en tools op een HR afdeling om zo efficiënt mogelijke processen te creëren.

Belangrijke vaardigheden HR consultant

Diverse skills zijn onmisbaar voor een goede HR adviseur, of dit nou in vast dienstverband is of als interim HR consultant, freelance HR consultant of zzp HR consultant.

1. Communicatieve vaardigheden

Een belangrijke vaardigheid is goed kunnen communiceren met collega's, medewerkers en managers. Goede HR adviseurs kunnen een boodschap op een inspirerende en overtuigende manier overbrengen en hebben een groot empathisch vermogen. Ze kunnen een boodschap door hun communicatieve skills ook helder overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk. Sociale vaardigheden horen hier ook bij, waardoor een consultant goed contacten kan onderhouden met interne en externe partijen. Zo wordt ook belangrijke informatie vergaard om passend advies te geven.

2. Onderbouwd advies

Een HR adviseur richt zich op het geven van goed onderbouwd advies aan de directie, managers en soms medewerkers over allerlei personeelszaken. Hierbij kan hij of zij goed verschillende perspectieven bundelen tot een werkbare oplossing en strategie en onderbouwd advies, om uiteindelijk de bedrijfsdoelstellingen te behalen.

3. Overzicht houden

Als schakel tussen verschillende functies en afdelingen is het belangrijk voor een HR consultant om goed het overzicht te bewaren. Tevens is het belangrijk dat hij of zij de verschillende afdelingen en functies in een organisatie met elkaar verbindt. Door middel van een goed overzicht kan een adviseur van de HR ook snel schakelen, bijvoorbeeld bij interne conflicten of spoedgevallen.

4. Oplossingsgericht

Consultants worden vaak ingeschakeld als er problemen of knelpunten aanwezig zijn omtrent het personeelsmanagement in een bedrijf of organisatie. Dit kan bijvoorbeeld een intern conflict zijn, waarbij een HR adviseur als bemiddelaar kan optreden en een oplossing bedenkt voor alle betrokken partijen. Een objectieve, oplossingsgerichte houding is hierbij onmisbaar, evenals goede analytische vaardigheden om verschillende belangen tegen elkaar af te wegen.

5. Zelfstandigheid

In deze functie wordt er veel zelfstandig gewerkt en het vergt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Een HR adviseur moet zelf onderzoeken wat er nodig is om een resultaat te realiseren en zorgt voor kennis van de laatste ontwikkelingen.

6. Omgaan met diversiteit

Diversiteit is steeds belangrijker binnen HR en deze trend heeft ook een effect op HR adviseurs. Immers is het belangrijk dat zij met veel verschillende mensen om kunnen gaan en vaak spelen zij ook een belangrijke rol bij het realiseren van een diversiteitsbeleid. Zo dragen ze bij aan het creëren van een veilige werkomgeving, waarin elke medewerker zich op zijn of haar gemak voelt.

7. Technologische vaardigheden

Ten slotte zijn technologische vaardigheden heel belangrijk voor deze functie, wat betekent dat HR consultants openstaan voor digitale trends en nieuwe technologieën op het gebied van HR. Ze kunnen ook goed data analyseren en interpreteren om hiermee HR processen te verbeteren. Tevens zijn ze op de hoogte van belangrijke wetten en regels rondom gegevensbescherming en cybersecurity, waardoor de privacy en veiligheid van werknemers gewaarborgd blijft.

Ben jij een zelfstandige HR consultant of een opdrachtgever die op zoek is naar zo'n professional? Stuur je cv naar ons op of meld je aan en wij maken de perfecte match tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.