Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

HR Coordinator | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • HR Coordinator | Freelance | Interim | ZZP

HR Coördinator | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare HR Coördinators:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare HR Coördinators
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een HR Coordinator

De taken en verantwoordelijkheden van een HR Coordinator kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die HR Coördinatoren, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Verantwoordelijk voor de maandelijkse boekhouding, kwartaalafsluiting, rapportage cyclus, analyses, BTW aangiftes en review van VPB aangiftes van diverse entiteiten;
 • Verantwoordelijk voor het cash flow management (o.a. forecasting en budgetting);
 • Verantwoordelijk voor de begeleiding van externe accountants en het voorbereiden van controledossiers;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van jaarrekeningen en het optimaliseren en reviewen van interne controleprocessen;
 • Verantwoordelijk voor alle financieel en operationeel HR gerelateerde zaken;
 • Assisteren van de directie;
 • Salarisadministratie (o.a. review loonstroken, vakantiedagen, vakantiegeld en bonussen);
 • Aanspreekpunt voor pensioen en diverse verzekeringen;
 • Contact met arbodienstverlener inzake ziekmeldingen;
 • Aannemen van tijdelijk personeel en coördineren met uitzendbureaus.

9 wetenswaardigheden over het beroep HR coördinator

Als belangrijke ondersteuning van een manager van de Human Resources afdeling voert een HR coordinator diverse, veelzijdige taken uit. Hierdoor verlopen processen op de personeelsafdeling soepel, wat bijdraagt aan de productiviteit en effectiviteit van de afdeling. Als het ware is de coördinator de ruggengraat van deze afdeling, wat gepaard gaat met veel uiteenlopende verantwoordelijkheden. Hiervoor zijn overigens een aantal eigenschappen erg belangrijk, wat je allemaal leest in dit artikel.

Wat houdt het beroep van HR coordinator in?

Een HR coordinator is onderdeel van de Human Resources administratie en helpt zo op een administratieve manier het HR management bij diverse taken. Hij of zij houdt bijvoorbeeld de personeelsadministratie bij, helpt bij de verwerking van salarissen en ondersteunt medewerkers op administratief gebied. Tevens dienen coördinatoren van de HR afdeling te helpen bij het werving- en selectieproces door potentiële kandidaten te herkennen, arbeidscontracten op te stellen en referentiechecks uit te voeren.

Het takenpakket van iemand in deze positie is erg breed en veelzijdig en omvat bijvoorbeeld prestatiemanagement en het plannen van sollicitatiegesprekken en vergaderingen. Een coördinator op deze afdeling kan tevens verantwoordelijk zijn voor het organiseren van evenementen voor het personeel en het bijhouden van agenda's van managers. Al met al coördineren zij zo diverse processen op de HR afdeling, waaronder seminars en trainingen en de productie van rapporten over activiteiten op de personeelsafdeling. Ze blijven altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Human Resources en zijn in het bezit van voldoende ervaring in dit werkveld.

9 Wetenswaardigheden over HR coördinatoren

1. Algemene HR functies

Als duizendpoot moet een HR coördinator alles op de HR afdeling begrijpen en volgen. Dit bevordert de brede inzetbaarheid van iemand in deze positie en zijn of haar betrouwbaarheid. Een goede basiskennis van algemene HR functies is hierdoor essentieel. De zes belangrijkste functies zijn hierbij:

 • Naleving arbeidswetgeving
 • Opleiding en training
 • Salarisplanning en -verwerking
 • Veiligheid op de werkvloer
 • Werving en selectie
 • Werknemersrelaties

2. Interne en externe vraagstukken

Als deel van de coördinatie van de HR afdeling moeten zowel interne als externe vraagstukken behandeld worden. Managers van de Human Resources afdeling moeten vaak meerdere projecten tegelijkertijd overzien, waardoor ze te weinig tijd hebben voor de voorbereiding en details van de uitvoering. Daarom ondersteunen coördinatoren hierbij door trainingen en programma's voor medewerkers te organiseren en personeelsdossiers te beheren. Tevens leveren zij arbeidscontracten en rapportages aan en verwerken zij salarissen.

Als onderdeel van deze ondersteuning houden HR coördinatoren ook toezicht op het bedrijfsbeleid en de systemen die gebruikt worden op de afdeling. Ze beantwoorden verzoeken van medewerkers van de HR en van andere afdelingen en vormen op deze manier de ruggengraat van de HR afdeling.

3. Arbeidswetten

Voor elk bedrijf is het belangrijk om de wetten na te leven en dat geldt ook voor de regels omtrent het personeel van een organisatie. Daarom houdt een HR coordinator toezicht op de naleving van de arbeidswetgeving, waarvoor hij of zij regelmatig communiceert met externe bureaus voor het verkrijgen van de laatste updates. Op deze manier kunnen problemen voorkomen worden, zoals beveiligingsinbreuken en storingen. Hiervoor is oplettendheid en een proactieve houding van de coördinator essentieel. Coördinatoren werken overigens tevens samen met andere professionals van de Human Resources afdeling om nieuw beleid te ontwikkelen en implementeren.

4. Procedure- en prestatiebeheer

Prestatiemanagement omvat het onderhouden van communicatieprocessen tussen werknemers en managers. Op deze manier kan de bijdrage van elke werknemer bijgehouden en beoordeeld worden, waardoor de algehele prestaties verbeterd kunnen worden. Dit bevordert het behalen van de vastgestelde doelen en geeft een duidelijk overzicht van de productiviteit van werknemers. HR coördinatoren communiceren hierbij rechtstreeks met medewerkers.

Als onderdeel van prestatiebeheer worden veel gegevens verzameld. Deze gegevens dienen vervolgens gesorteerd te worden om een overzicht te bieden van de stand van zaken. Aan de hand van deze gegevens kunnen weer functioneringsgesprekken gevoerd worden. Voor het beheren en sorteren van deze gegevens is een coördinator ook verantwoordelijk.

5. Werving en selectie

Een andere taak is het assisteren van managers bij het werven en selecteren van nieuw personeel. Dit houdt in dat coördinatoren zoeken naar geschikte kandidaten, arbeidscontracten uitgeven en onderzoek doen naar de achtergrond en referenties van kandidaten. Overigens is er wel een duidelijke scheiding met een managementfunctie, aangezien een coördinator geen kandidaten interviewt. Ook maakt hij of zij geen onderdeel uit van de uiteindelijke beslissing. Het draait bij deze baan juist meer om het begeleiden van het proces en het vaststellen van de arbeidsverhoudingen.

HR coördinatoren hoeven dus niet de fijne details van werving en selectie te beheersen, maar moeten wel goede communicatieve vaardigheden hebben doordat ze continu met anderen in contact staan, zoals werknemers van de HR afdeling en de manager. Ook kan hij of zij nog steeds cv's beoordelen en kandidaten op kwalificaties filteren. Tevens stelt de coördinator de functiebeschrijving samen.

6. HR rapporten

Personeelsbeheer komt voor een groot gedeelte neer op gegevens en daarom is de administratie van vitaal belang voor de werkzaamheid van deze afdeling. Immers kunnen besluitvormers alleen goede beslissingen nemen als zij beschikken over hoogwaardige HR rapporten. Hier is de HR coordinator verantwoordelijk voor. Gegevens kunnen overweldigend en vermoeiend zijn, maar toch moet een echte professional op dit gebied er de rode draad uit weten te halen om de juiste gegevens te presenteren. Voor deze taak zijn uitstekende rapportagevaardigheden onmisbaar om effectieve en eenvoudige rapporten en presentaties te produceren.

7. HR software

Doordat gegevens een belangrijk onderdeel zijn van deze baan is het ook belangrijk om goed om te kunnen gaan met de technische systemen die voor de verwerking van gegevens worden gebruikt. Een goede technische achtergrond is zodoende belangrijk. Kennis hierover gaat verder dan gespecialiseerde HR software, aangezien iemand in deze positie ook oog moet hebben voor digitale oplossingen en alternatieven voor bepaalde systemen. Soms worden er ook trainingen aangeboden door organisaties om HR coördinatoren extra vaardigheden aan te leren. Toch is een zekere basiskennis altijd vereist.

8. Zelfstandig en samenwerken

De baan van een HR coördinator bevat zowel veel zelfstandig werken als veel samenwerken. Zo werkt iemand in deze positie veel samen met een HR manager en salarisadministrateurs en recruitmentmanagers. Ook met het andere personeel van de HR afdeling en van andere afdelingen wordt samengewerkt. Daarnaast dient een coördinator goed zelfstandig taken uit te kunnen voeren, waardoor een manager optimaal ondersteund wordt. Onderdeel hiervan is dat iemand met deze functie secuur werkt, goed kan communiceren en toegankelijk is voor anderen.

9. Ruimdenkend en flexibel

Human Resources is steeds belangrijker voor bedrijven en het is tevens een vakgebied dat in beweging blijft. Om met de stroming mee te gaan, moeten HR coördinatoren over steeds meer eigenschappen beschikken. Dit betekent dat ze van alle markten thuis zijn en onder andere erg accuraat werken en integer zijn. In aanvulling hierop zijn HR coördinatoren van de toekomst ruimdenkend, met een oog op de ontwikkelingen en veranderingen in de omgeving en empathisch naar deze omgeving. Ze kunnen goed luisteren en zich uitstekend uitdrukken. Overigens kan flexibiliteit ook niet aan het competentielijstje ontbreken. Zeker bij kleinere bedrijven dient een coördinator steeds breder inzetbaar te zijn.


Ben jij zo'n breed inzetbare, integere en flexibele interim HR coordinator, freelance HR coordinator of zzp HR coordinator? Stuur je cv dan naar ons op voor een geschikte match met een opdrachtgever. Opdrachtgevers kunnen overigens tevens een aanvraag bij ons doen, waarna we gelijk de ideale kandidaat voor de functie zoeken.