Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

HR Expert | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • HR Expert | Freelance | Interim | ZZP

HR Expert | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare HR Experts:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare HR Experts
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

5 kenmerken van een HR expert

In de huidige arbeidsmarkt wordt het belang van een goed human resource management (HRM) en een effectief HR-beleid steeds groter. HR-doelstellingen en -resultaten behalen, spelen hierbij een rol en met behulp van HR experts kunnen specifieke doelen gemakkelijker behaald worden. Zo wordt het HR-beleid gedetailleerder ingevuld, waardoor er een stevigere basis is om op voort te bouwen. Iemand in deze positie richt zich volledig op een bepaalde taak of doelstelling en kan een project zo sneller succesvol afronden. Dit kan op allerlei gebieden binnen het human resource management zijn. Wat kenmerkt een baan als HR expert allemaal?

1. Specifieke kennis

Zoals de naam al zegt, is een HR expert gespecialiseerd in een bepaald onderwerp gerelateerd aan deze afdeling. Onderwerpen die hierbij een rol kunnen spelen, zijn bijvoorbeeld data-analyse en -feedback, ziekteverzuim en personeelsverloop. Human resource management is nou eenmaal een zeer breed begrip en talloze taken vallen hieronder. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het uitwerken van een strategie voor een organisatie op het gebied van personeelsmanagement. Daarnaast ligt de focus op personeelsverandering, de indeling en invulling van functies en het naleven van de wet- en regelgeving op dit gebied.

Wat ook belangrijk is bij HR-management is het gebruiken van data. Dit helpt namelijk om slimme keuzes te maken, zoals het aanpassen van het beleid of inzicht verkrijgen in prestaties. Hier zijn HR-experts werkzaam als data-analisten om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van de verkregen personeelsdata en steeds te blijven verbeteren.

2. Verder blijven ontwikkelen

Een HR expert blijft zichzelf overigens ook continu ontwikkelen. Hij of zij is gemotiveerd om zich te verdiepen in zijn of haar vakgebied en volgt nauwlettend de meest recente trends. Als iemand bijvoorbeeld gespecialiseerd is in data, blijft diegene zijn of haar analysevaardigheden onderhouden en steeds nieuwere tools gebruiken om het beste resultaat te verkrijgen en data optimaal te benutten. Kennis kan immers al snel achterhaald zijn, wat weer van invloed is op de prestaties van medewerkers en een organisatie als geheel. Zelfontwikkeling is mogelijk door regelmatig nieuwe opleidingen en cursussen te volgen om kennis verder uit te diepen.

Dit is vooral erg belangrijk voor een interim HR expert, freelance HR expert of zzp HR expert, aangezien er dan steeds met verschillende bedrijfskeukens wordt gewerkt. Zo kan interessante kennis en ervaring meegenomen worden naar een andere werkgever en op individueel niveau blijft er doorgroei mogelijk.

3. Verschillen met een HR generalist

Het tegenovergestelde van een HR expert is een HR generalist, wie zich zowel op de softe als harde kant van human resources richt en een brede focus heeft. Vaak wordt uiteindelijk de switch gemaakt naar een specifiekere expertise, waarbij HR experts alle verantwoordelijkheden in kaart brengen en de meest interessante elementen eruit halen. Op basis hiervan kan de juiste keuze gemaakt worden. Er is bij een generalistische rol aan de andere kant meer afwisseling in het takenpakket. Iemand in deze positie pakt allerlei vraagstukken op en is constant met anderen in contact.

Toch hebben specialisten het voordeel dat ze een specifieke bijdrage kunnen leveren, waar bijvoorbeeld in grote en complexe organisatiestructuren veel vraag naar is. Hier zijn er soms zelfs aparte afdelingen voor bepaalde HR-vraagstukken, waar een expert dan gericht op in kan spelen. In kleinere organisaties is de vraag naar HR generalisten juist weer groter, omdat deze bedrijven afwijken van het originele bedrijfsmodel. Vanuit beide functies is een doorgroei tot HR manager mogelijk. Overigens gebeurt het ook dat specialisten teruggaan naar een functie als generalist in de human resources. Dit ligt aan de persoonlijke, individuele situatie en bewegingen in de markt.

4. Ervaren profiel

HR experts hebben een grote verantwoordelijkheid wanneer ze worden ingeschakeld, wat begint bij een uitgebreide kennis. Ook is er veel ervaring nodig op het gebied van gezondheid, verzuim en welzijn. Een expert van de human resources is niet bang om veranderingen door te voeren en hij of zij krijgt hier ook energie van. Daarnaast is het belangrijk dat iemand in deze functie erg alert is van de omgeving en de trends die zich hierin voordoen.

HR experts werken veel samen met anderen op de HR-afdeling en vinden het ook leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling van collega's. Hier wordt nauw mee samengewerkt om de beste resultaten te behalen. Een expert is servicegericht en doortastend en kan situaties goed analyseren om te achterhalen waar er verbetering mogelijk is. Dit kan dus op allerlei gebieden zijn, zoals datamanagement of juist werving en selectieprocedures.

In deze functie is vertrouwen in anderen erg belangrijk, maar in ruil hiervoor moet het vertrouwen ook terugverdiend worden. Mogelijkheden worden moeiteloos ontdekt en op basis van een goed onderbouwd voorstel kunnen kansen gegrepen worden. Daarnaast ontrafelt een expert complexe vraagstukken om hier heldere antwoorden en doeltreffende oplossingen voor te verkrijgen. Denken in oplossingen is ook belangrijk, waarnaast problemen juist zoveel mogelijk voorkomen worden. Andere veel voorkomende functievereisten zijn:

 • Voorzien van een HBO-/WO-werk- en denkniveau;
 • meer dan vijf jaar relevante ervaring in het werkveld;
 • een bewezen trackrecord als specialist op het gebied van gezondheid, verzuim en welzijn;
 • ervaring met projectmanagement en het doorvoeren van veranderingen op HR-gebied binnen grote organisaties met een complexe verzameling van stakeholders;

Afhankelijk van de specialisatie kunnen er nog extra vereisten zijn voor de baan, zoals het hebben van een Crov-diploma. Dit staat voor Casemanager Regie op Verzuim. Een ander voorbeeld is het RCCM, oftewel Register Case en Care Management. Daarnaast zijn er nog bepaalde opleidingen waarnaar gevraagd kan worden. Zo is de opleiding tot Arbeidsdeskundige vaak een pré. Overigens zijn er wel diverse mogelijkheden tot omscholing om alsnog aan de functievereisten te voldoen. Ook wordt er veel waarde gehecht aan ervaring, dus dit kan ook meewegen bij een selectieprocedure.

5. Steeds minder functies

Een trend waar veel HR experts mee te maken krijgen en die de invulling van de functie beïnvloedt, is het "werken zonder functies". Waar bedrijven nu nog erg focussen op aparte functies wordt er steeds meer toegewerkt naar de fusie van deze functies. Dit kan tot meer integratie leiden en een holistische organisatiestructuur. Hierbij wordt er gekeken naar het verbinden van bestaande medewerkers in het werk dat moet worden uitgevoerd. Ook wordt er steeds meer werk uitbesteed aan freelancers, interimmers en uitzendkrachten. Zo werkt een interim HR expert op projectbasis en gaat daarna verder naar de volgende opdracht.

Deze beweging is in gang gezet door de krapte op de arbeidsmarkt van tegenwoordig, waardoor het sowieso lastig is om personeel te vinden. Door de focus minder op opleidingseisen te leggen, bij zowel vaste als nieuwe medewerkers, kan hier slimmer mee omgegaan worden. Opleidingsvereisten worden hierdoor tevens onder de loep genomen en ervaring in het werkveld speelt een steeds grotere rol. Om de juiste persoon voor de baan te vinden, wordt steeds vaker in andere hoeken gekeken, zoals in de richting van marketing voor een baan in human resources management. Daarnaast weten interne medewerkers hoe alles werkt en dus kunnen ze breder worden ingezet in een organisatie.

Ben jij beschikbaar om je in te zetten als interim HR expert, freelance HR expert of zzp HR expert voor grote bedrijven met complexe vraagstukken? Stuur je cv naar ons op en wij zoeken de ideale opdrachtgever om op projectbasis aan de slag te gaan. Of ben jij juist een opdrachtgever en op zoek naar een geschikte HR expert? Dan kun je bij ons terecht door een aanvraag te doen. Wij maken voor jou een match.