Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

HR Functionaris | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • HR Functionaris | Freelance | Interim | ZZP

HR Functionaris | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare HR Functionarissen:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare HR Functionarissen
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

6 tips voor een goede HR functionaris

Een Human Resources (HR) functionaris geeft advies aan het HR management of de HR manager over een optimaal personeelsbeleid. Deze assisterende, ondersteunende rol is op diverse manieren in te vullen, wat afhangt van de organisatie en functiebeschrijving. Toch zijn er tussen alle HR functionarissen een aantal belangrijke overeenkomsten op het gebied van taken, verantwoordelijkheden en werkomgeving. Daarnaast kun je als HR functionaris een aantal tips opvolgen om deze rol zo efficiënt mogelijk te vervullen.

Inhoud van de functie HR functionaris

Als HR functionaris adviseer je de HR manager over het ontwikkelen van het personeelsbeleid. Ook assisteer je bij de implementatie van dit beleid. Je doet voorstellen om het beleid aan te passen of verder te ontwikkelen, waarbij je je richt op arbeidsvoorwaarden, kwaliteit
van arbeid, personeelsplanning, arbeidsomstandigheden, beoordelingsmethoden en trainingen en opleidingen. Ook dien je rekening te houden met onderwerpen als interne communicatie en de werving- en selectieprocedure. Deze voorstellen presenteer je vervolgens aan het managementteam.

Naast advies geven, kun je ook verantwoordelijk gehouden worden voor het werven van nieuw personeel en het bedenken van manieren om de huidige werknemers tevreden te houden. Je houdt je immers bezig met het personeel van een organisatie en weet ook goed wat een bedrijf zoekt in een potentiële nieuwe werknemer. Tevens voer je voortgangsgesprekken en zorg je ervoor dat de geldende wetten en regels worden nageleefd. Je stelt de juiste vragen en maakt duidelijke afspraken met werknemers. Andere verantwoordelijkheden zijn het opstellen van contracten en de schakel vormen tussen het management en de werknemers in een organisatie. Doordat jij als HR functionaris weet wat er op de werkvloer speelt, ben je goed op de hoogte van recente ontwikkelingen.

Soorten HR functionarissen

Je takenpakket als functionaris van de personeelsafdeling hangt af van de organisatie waar je voor werkt. Je houdt je bezig met de personeelszaken en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. Toch zijn er verschillende soorten HR functionarissen te onderscheiden, zoals:

HR assistent

Allereerst kun je vooral dienst doen als assistent van het management, waarbij je ook administratieve taken hebt. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het notuleren bij vergaderingen en het maken van rapportages. Daarnaast kun je als contactpersoon fungeren van de werknemers, waarbij je ook trainingen voor hun organiseert.

HR generalist

Als je deze rol vervult in een organisatie ben je voor meerdere taken verantwoordelijk omtrent het personeelsbeheer. Zo moet je het personeelsbestand actueel houden en nieuw personeel werven, maar daarnaast ook exitgesprekken houden met huidige werknemers die weggaan bij het bedrijf.

HR officer

Een andere mogelijke functie-invulling is dat van de HR officer. In dit geval heb je ook te maken met administratieve taken, zoals het verwerken van in- en uitdiensttredingen van personeelsleden en het vastleggen van het sociaal jaarverslag. Hierbij richt je je meer op de administratieve kant van human resources management.

Collega's

Een HR functionaris is een schakel tussen werknemers en het HR management en staat zodoende met veel verschillende mensen in contact in een organisatie. Je werkt veel samen met HR managers, maar ook met recruiters, office managers, andere afdelingen en individuele werknemers in een bedrijf. Het ligt aan de organisatie waar je werkt met wie je allemaal te maken krijgt.

6 Tips voor elke HR functionaris


Door middel van een aantal tips kun jij als functionaris van het personeelsbeheer je baan optimaal invullen om het beste te halen uit het personeelsmanagement en het personeel tevreden te houden.

1. Wees respectvol en duidelijk

Op zakelijk gebied moeten er vaak keuzes gemaakt worden, wat een positief en negatief effect kan hebben. Het is dan wel belangrijk om respectvol te blijven naar de medewerkers toe en niet op de persoon te spelen. Zogezegd moet je hard om de inhoud zijn en zacht op de relatie. Immers houd je je in je baan bezig met de menselijke kant van een organisatie. Toch is het wel belangrijk om duidelijk te blijven, omdat onduidelijkheid uiteindelijk alleen maar tot miscommunicatie en frustratie leidt.

2. Blijf processen verder ontwikkelen

Er is altijd verbetering mogelijk en daarom moet je het gesprek aan blijven gaan om processen en werknemers verder blijven ontwikkelen. Een goede HR professional heeft namelijk het lef om veranderingen door te voeren, ook als hier weerstand tegen geboden wordt. Werk daarnaast ook aan je zelfontwikkeling, wat bijvoorbeeld heel belangrijk is als je een interim HR functionaris bent en bij verschillende bedrijfskeukens een kijkje neemt. Door nieuwe ervaringen en kennis op te doen, kun je je ook steeds beter aanpassen aan een andere situatie en organisatiestructuur.

3. Communiceer helder en veel

Samenwerken en communiceren met anderen zit in jouw aard. Vijftig procent van je werkinvulling draait namelijk om communicatie en daarom is het een onmisbare eigenschap. Het is bijvoorbeeld een belangrijke component bij het rekruteren van nieuwe medewerkers, welke met enthousiasme overtuigd moeten worden. Tevens moet je empathie kunnen opbrengen voor medewerkers en managers, gesprekstechnieken beheersen om gesprekken in goede banen te leiden en anderen kunnen coachen. Hierdoor ontstaan er weer nieuwe inzichten in het werk.

Door goed te communiceren met alle betrokken partijen kunnen conflicten vermeden en opgelost worden. Het gebeurt weleens dat managers het niet met elkaar eens zijn of dat werknemers zich niet kunnen vinden in het vernieuwde personeelsbeleid. In dit geval moet jij alle meningen aanhoren en een passende oplossing vinden.

4. Begrijp het bedrijf

Je kunt alleen een optimaal personeelsbeleid ontwikkelen als je het bedrijf door en door kent en begrijpt wat er belangrijk is. Tevens is kennis van de markt en branche waarin het bedrijf opereert essentieel om de juiste keuzes te maken. Dit betekent op de hoogte zijn van de strategie, doelen en planning. Op deze manier ontdek je ook gemakkelijker kansen en mogelijkheden en kies je de juiste focusgebieden voor het personeelsbeheer.

5. Verzorg een duidelijke focus

Niet alleen is het voor je eigen werkzaamheden belangrijk om een goede focus te hebben, maar ook de rest van de personeelsafdeling moet zich richten op een bepaalde lange termijnvisie. Als je echt het verschil wilt maken voor de toekomst van een bedrijf moet je situaties strategisch aanvliegen en af en toe afstand nemen van je werk en de huidige manier van werken.

Het is hierbij ook belangrijk om goed naar de omgeving te luisteren en waar mensen tegenaan lopen. Aan de hand van deze input en ervaringen kun je namelijk weer aanpassingen maken en advies geven aan het management. Ook ben je zo goed op de hoogte van wat er speelt in een organisatie en in hoeverre het beleid hierop aansluit. Goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen en buiten een bedrijf bereik je tevens door een oplettende instelling.

6. Wees transparant

Mensen weten graag waar ze aan toe zijn, dus wees transparant over de voortgang en prestaties van een organisatie. Dit kun je bijvoorbeeld faciliteren door prestatie-indicatoren voor te leggen tijdens periodieke beoordelingen. Leg daarbij uit wat het inhoudt en hoe er verbetering mogelijk is. Werknemers willen er meestal ook gewoon iets moois van maken en zijn zeker bereid om mee te werken aan verbeteringen en oplossingen als de resultaten tegenvallen. Door hen juist te betrekken bij de ontwikkeling en verbetering van het personeelsbeleid wordt er draagvlak gecreëerd. Ook stuit je zo wellicht op nieuwe perspectieven waar je zelf nog helemaal niet aan hebt gedacht.

Ben jij een opdrachtgever en op zoek naar de ideale interim HR functionaris, freelance HR functionaris of zzp HR functionaris om het HR management te ondersteunen en adviseren? Doe dan bij ons een aanvraag en wij zoeken de perfecte kandidaat.

Of ben jij juist een zelfstandige professional en nog op zoek naar een geschikte werkplek? Ook dan kun je bij ons terecht voor een match door je cv op te sturen.