Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

HR manager

HR manager

Kies uit zeer ervaren en beschikbare HR managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare HR managers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Een HR Manager is iemand die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor het werven, selecteren, belonen, beoordelen en opleiden van het personeel. Het is een ontzettend boeiende functie die in alle sectoren en branches voorkomt, in zakelijke ondernemingen, overheidsinstellingen en andere non-profit organisaties. Een HR manager speelt een belangrijke rol bij de strategische planning. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf, kan de HR manager verschillende functies vervullen. De afdeling human resources (HR) verzorgt in het algemeen het rekruterings-, screening- en wervingsproces voor alle nieuwe medewerkers.

Belangrijk is dan een HR manager beschikbaar is om de vragen en behoeften van de werknemers in de organisatie te beantwoorden. Medewerkers kunnen namelijk allerlei problemen en uitdagingen tegenkomen, de HR manager moet deze klachten of opmerkingen professioneel behandelen, met respect voor de werknemers en waarbij ook het bedrijfsbelang overeind blijft.

Taken HR manager

De taken die een HR Manager heeft kunnen soms onderling verschillen. Over het algemeen zijn onderstaande taken van toepassing:

 • Ontwikkelen van langetermijnvisie op gebied van personeelsbeleid (beleidsontwikkeling)
 • Werven en rekruteren van nieuw personeel
 • Ontslag personeel en outplacement (uitstroombeleid: ontslag, reorganisatie, exitgesprek)
 • Opstellen en controleren procedures personeelsadministratie
 • Opstellen functieprofielen en bijbehorende competenties
 • Begeleiding bij sociale inspectie
 • Ontwikkeling van personeel
 • Organiseren en coördineren van functioneringsgesprekken
 • Opstellen POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan)
 • Zorg dragen voor en toezien op de naleving van regelgeving met betrekking tot personeelszaken
 • Functieclassificaties uitwerken
 • Signaleren van knelpunten in de uitvoering van het personeelsbeleid en daarop verbeteringen doorvoeren
 • Volgen, signaleren en analyseren van alle belangrijke interne en externe ontwikkelingen en deze ontwikkelingen vertalen naar de eventuele gevolgen en mogelijkheden voor de organisatie

Competenties HR manager

 • Heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Beschikt over overtuigingskracht
 • Heeft een representatieve houding
 • Werkt systematisch
 • Is volhardend
 • Heeft doorzettingsvermogen
 • Is kwaliteitsgericht
 • Kan goed zelfstandig werken
 • Kan goed adviseren en het advies onderbouwen
 • Is integer
 • Is analytisch sterk
 • Beschikt over een sterk probleemoplossend vermogen
 • Is proactief, je bent immers de verbinding tussen de werkgever en de werknemer. Eventuele problemen kun je in een vroeg stadium opsporen, hierdoor kan escalatie voorkomen worden.