Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

HR Medewerker | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • HR Medewerker | Freelance | Interim | ZZP

HR Medewerker | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare HR Medewerkers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare HR Medewerkers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is een HR medewerker?

HR staat voor Human Resources en dit vakgebied in de zakelijke wereld houdt zich bezig met het personeelsbeleid en personeelszaken in het algemeen. Dit omvat niet alleen het aantrekken en selecteren van werknemers, maar ook het belonen, beoordelen en opleiden van personeel binnen een bedrijf. Een medewerker van de HR afdeling houdt in dit geval toezicht op de cultuur binnen een organisatie en of de arbeidsvoorschriften voldoende worden nageleefd.

Het beroep van een medewerker van de Human Resources afdeling is veelzijdig en zodoende vallen er ook veel uiteenlopende taken onder. Het is bovenal belangrijk dat er voldoende wordt gecommuniceerd over de uitgevoerde werkzaamheden om het behalen van de vastgestelde doelen te kunnen faciliteren.

Wat houdt deze functie precies in, welke taken en verantwoordelijkheden heeft iemand in deze positie en welke eigenschappen dienen HR managers te hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren?


Wat houdt de functie van HR medewerker eigenlijk in?

Een HR medewerker, ook wel een medewerker van het Human Resource Management genoemd, houdt zich in de eerste plaats bezig met het personeel, waarbij diverse taken worden uitgevoerd. Denk hierbij aan de werving, selectie, ondersteuning en beleidsbepaling van personeel. Ook moet iemand zich in deze positie richten op strategische initiatieven, zoals arbeidsverhoudingen, diversiteit, fusies, overnames, successieplanning en talent management. Sommige medewerkers van de HR afdeling maken tevens deel uit van het bestuur.

Werken in deze functie kent drie algemene eigenschappen:

 • Groot netwerk. Allereerst ben je continu in contact met allerlei werknemers in een organisatie en je voert gesprekken met potentieel personeel. Op deze manier blijft je netwerk constant groeien.
 • Sociale contacten. Daarnaast sta je in contact met veel betrokken partijen en zodoende is het sociaal werk dat je verricht. Immers moet je contacten ook in goede banen kunnen leiden.
 • Veelzijdigheid. Tot slot betreft het een veelzijdige baan. Ook al ben je als medewerker van de HR afdeling altijd bezig met zaken omtrent het personeel, je hebt uiteenlopende taken.

HR medewerkers werken altijd samen met een HR manager, wie de leiding geeft over een heel HR team en ervoor zorgt dat iedereen binnen een bepaalde periode een gelijke bijdrage levert. Daarnaast sta je ook in contact met al het personeel van een organisatie, waaraan jij sturing en/of informatie kunt geven.

Werkgebied

Als Human Resource medewerker kun je bij veel plekken aan de slag. Immers heeft bijna elk bedrijf personeel in dienst dat goed aangestuurd en ondersteund moet worden in zijn werkzaamheden. HR medewerkers zijn werkzaam bij onder andere commerciële bedrijven, overheidsinstellingen, scholen en uitzendbureaus.

Je kunt hier overigens werken als vaste medewerker, maar er zijn ook opties om als interim HR medewerker aan de slag te gaan. Andere vormen van een tijdelijk dienstverband zijn als freelance HR medewerker en zzp HR medewerker.

Opleiding en ervaring

Om in deze positie te kunnen werken moet je een opleiding op MBO of HBO niveau hebben gevolgd in de richting van Human Resource Management. Je moet in ieder geval MBO werk- en denkniveau hebben en het verschilt per bedrijf welke overige eisen gesteld worden. Vaak is er niet veel specifieke ervaring nodig om als Human Resource medewerker te starten.

Welke taken en werkzaamheden moet een HR medewerker uitvoeren?

De taken die een medewerker van de HR moet uitvoeren, kunnen sterk per bedrijf verschillen, wat bijvoorbeeld te maken heeft met de omvang en werkzaamheden van een bedrijf. Echter, over het algemeen behoren de volgende verantwoordelijkheden tot het takenpakket:

 • Het handhaven van procedures die betrekking hebben op bonussen, ontslagen, salarissen, verlof en ziekte. Alle medewerkers binnen een bedrijf kunnen met deze zaken in aanmerking komen en dit moet goed gemonitord en bijgehouden worden om conflicten te voorkomen.
 • Het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van werknemers door middel van het voorstellen of aanbevelen van bijscholingen of trainingen.
 • Het begeleiden of helpen van medewerkers met prestatieproblemen. Hierbij dien je de juiste middelen aan te dragen om deze problemen te bestrijden.
 • Het dienen als aanspreekpunt voor medewerkers van alle niveaus binnen een bedrijf. Iedereen moet bij jou terechtkunnen met vragen of opmerkingen.
 • Het implementeren en onderhouden van een strategie rondom het managen van het personeel. Je speelt hierbij vooral een rol in de uitvoering van deze strategie, maar kunt ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een gepaste strategie.
 • Het onderhouden van contacten met de ondernemingsraad en eventueel met betrokken vakbonden.
 • Het opstellen van vacatures voor het werven van nieuw personeel. Hierbij moet je ook een functieprofiel kunnen samenstellen en relevante competenties beschrijven.
 • Het coördineren en organiseren van functionerings- en voortgangsgesprekken met werknemers van een bedrijf.
 • Het inwerken van nieuw personeel in hun functie en inhoudelijke informatie geven over de baan.
 • Het vormgeven van het uitstroombeleid van een bedrijf, wat betrekking heeft op exitgesprekken, ontslagen, outplacement en reorganisatie.
 • Het vormgeven van het selectie- en wervingsbeleid voor het aannemen van nieuwe werknemers.
 • Het werven van passende management trainees. Deze trainees kunnen op deze manier makkelijk doorstromen naar een vaste functie in de Human Resource Management afdeling.

Wat zijn belangrijke eigenschappen van ervaren HR medewerkers?

Als HR werknemer moet je voorzien zijn van een aantal eigenschappen en competenties om je werk goed uit te kunnen voeren. Allereerst moet je soms optreden als adviseur, waarbij je advies kan geven aan al het personeel van allerlei verschillende afdelingen. Met problemen in hun werkzaamheden gaan personeelsleden immers ook eerst naar de HR afdeling toe, waarbij een passend advies gegeven moet worden voor de voorgelegde situatie.

Daarnaast moet je een luisterend oor kunnen bieden. Wanneer een medewerker met zijn of haar problemen bij jou komt moet je hem of haar de kans bieden om het woord te voeren en het probleem duidelijk uit te leggen. Je moet luisteren naar de problemen om te voorkomen dat conflicten verergeren.

Aangezien HR medewerkers met het hele bedrijf in contact staan, moet je ook een soort helicopterview hebben. Dit houdt in dat je een overzicht hebt van de diversiteit aan taken binnen een bedrijf en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Tevens betekent dit dat je goed weet wat er speelt op een bepaalde afdeling, zodat je problemen vroegtijdig in de gaten hebt.

Vervolgens moeten ervaren Human Resource medewerkers resultaatgericht te werk gaan en hun best doen om het gewenste resultaat te behalen. Je moet te alle tijden streven naar het behalen van de van te voren opgestelde doelen. Dit betekent ook dat je moet kunnen anticiperen op veranderde omstandigheden mochten deze zich voordoen.

Tot slot is de eigenschap assertiviteit essentieel voor iemand in deze positie. Als medewerker in de HR ben je continu bezig met het personeel, waardoor je assertief, oftewel zelfbewust, moet kunnen reageren en handelen.

Conclusie: een HR medewerker is een personeelsgericht, veelzijdig en adviserend beroep

Als HR medewerker focus je je dagelijks op het personeel binnen een bedrijf, waarbij je veelzijdige taken moet uitvoeren, zoals het opstellen van beleid, het oplossen van problemen en het geven van advies. Je moet kunnen luisteren naar werknemers, maar tegelijkertijd het resultaat niet uit het oog verliezen om ervoor te zorgen dat doelen behaald worden en een bedrijf soepel loopt.