Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

HR officer | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • HR officer | Freelance | Interim | ZZP

HR officer | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare HR officers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare HR officers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een HR officer?

Human Resources, afgekort met HR, omvat een essentieel onderdeel van een bedrijf of organisatie dat zich bezighoudt met het personeel. Dit is in de breedste zin van het woord, aangezien deze afdeling zich richt op het coördineren, leiden en plannen van administratieve functies op de personeelsafdeling. Daarnaast is het leveren van een bijdrage aan het aannemen, interviewen en werven van nieuw personeel onderdeel van de taken.

Een HR officer houdt zich zodoende bezig met de administratieve kant van het personeelsbeheer. Deze taken kunnen het HR management ondersteunen in de uitvoering van hun werkzaamheden. Op deze manier kan het personeel op de juiste manier beheerd en begeleid worden. Waar houdt een HR officer zich allemaal mee bezig, welke vaardigheden dient iemand in deze positie te beheersen en hoe kun je er terechtkomen?

2. Waar houdt een HR officer zich allemaal mee bezig?

Een Human Resources officer richt zich op de administratieve kant van de personeelsafdeling. Dit betekent dat hij of zij zich richt op het verwerken van in dienst- en uit diensttredingen en andere mutaties die zich afspelen in het personeelsinformatiesysteem. Tevens moet de standaard correspondentie opgesteld worden, waaronder onder andere schriftelijke bevestigingen vallen van arbeidsovereenkomsten en gespreksverslagen. Deze administratieve werkzaamheden dienen het HR management te ondersteunen in het beheren van het personeel.

Naast het uitvoeren van administratieve taken zijn HR officers samen met het gehele HR management verantwoordelijk voor het selecteren en werven van nieuwe werknemers. Hiervoor moeten vacatureteksten opgesteld worden, contacten met uitzendbureaus moeten onderhouden worden, er moet een voorselectie van kandidaten gemaakt worden en sollicitatiegesprekken moeten georganiseerd worden. Tevens moet van al deze activiteiten de administratieve registratie bijgehouden worden. Deze registratie wordt uitgevoerd in het personeelsinformatiesysteem van een bedrijf.

Overigens dient een HR officer ook nog als algemene ondersteuner voor de personeelsafdeling. Dit omvat het uitvoeren van administratieve taken, maar ook het afhandelen van de begeleiding bij ziekteverzuim en andere aangelegenheden gerelateerd aan het personeel. Medewerkers moeten goed ondersteund worden op het gebied van arbeidsongeschiktheid, waarbij bijvoorbeeld contact onderhouden moet worden met de arbo-dienstverlener en de bedrijfsarts. Op deze manier kunnen zieke medewerkers optimaal begeleid worden richting de terugkeer naar de werkvloer.

In deze functie kun je als vaste medewerker aan de slag, maar het is ook mogelijk om een tijdelijk contract af te sluiten, waardoor je voor een bepaalde periode het HR management in een bedrijf ondersteunt. Na deze tijdelijke periode kun je weer bij een andere opdrachtgever een opdracht uitvoeren. Vormen van een tijdelijk verband zijn bijvoorbeeld de functie van interim HR officer, freelance HR officer of zzp HR officer. De diverse ervaring die je via deze tijdelijke positioneringen opdoet, kun je weer gebruiken in andere situaties.

3. Over welke vaardigheden moet een HR officer beschikken?

Om de bovengenoemde taken op de juiste manier uit te kunnen voeren, moeten HR officers over een aantal onmisbare, essentiële eigenschappen beschikken.

A. Accuraat

Allereerst zijn mensen met deze functie harde werkers die resultaten zonder fouten leveren. Je werkt namelijk gestructureerd en corrigeert je werk meerdere keren om fouten te voorkomen. Ook het werk van anderen kun je kritisch beoordelen door je oog voor details. Door deze eigenschap kun je gemakkelijk verbanden leggen tussen bepaalde zaken en ook onder werkdruk kun je nauwkeurig blijven werken.

B. Coachen

In een teamverband weet jij ervoor te zorgen dat de taken op tijd voltooid worden. Je motiveert anderen op persoonlijk en zakelijk vlak en bent betrokken bij het proces. Op deze manier kun je het beste werk leveren voor jezelf en anderen. Om dit doeleinde te bereiken, moet je de juiste vragen kunnen stellen en zorgvuldig naar het antwoord luisteren. Zo kun je anderen helpen een bepaalde, persoonlijke ontwikkeling door te maken.

C. Integer

Een andere belangrijk eigenschap is integriteit, wat betekent dat je taken zorgvuldig uitvoert en rekening houdt met de geldende ethische en sociale normen. Je kunt bijvoorbeeld goed omgaan met vertrouwelijke, gevoelige informatie en belangen van anderen behartigen. Bovenal houdt jij jezelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkzaamheden en je bent een echte moraalridder.

D. Leiderschap

In deze positie is het essentieel dat je individuen en groepen aan kunt sturen en een goede balans kunt vinden tussen delegeren en regels opleggen. Je legt anderen uit wat er van hen verwacht wordt en kunt een project goed in de juiste richting sturen. Daarnaast kun je verantwoordelijkheden neerleggen bij anderen.

E. Luisteren

Je bent een echte luisteraar en oprecht geïnteresseerd. Tevens wil je anderen graag helpen, ben je overal van op de hoogte en kun je goed het overzicht bewaren. Je luistert ook goed naar de taken die jij toegewezen krijgt, waarna je ze goed uit kunt voeren.

F. Organiseren en plannen

Voordat je begint aan het uitvoeren van een bepaalde taak heb je een overzichtelijke werkplanning gemaakt. Op deze manier kun je de opdracht structureel uitvoeren aan de hand van een solide plan van aanpak. Overigens gebruik je het doel van de opdracht als uitgangspunt en kun je diverse taken in een overzichtelijk kader hieromheen plaatsen. Zo kun jij ook goed prioriteiten stellen in het werk dat uitgevoerd moet worden.

G. Samenwerken

Goed kunnen samenwerken zorgt ervoor dat je kunt bijdragen aan de resultaten en harmonie in een team. Je wil namelijk een evenwichtige bijdrage leveren aan het eindresultaat, maar ook aan de sfeer die er heerst in een team. Zodoende heb je respect voor andere teamleden en help je anderen met hun taken.

H. Sensitief

In jouw werk houdt je rekening met de gedachten, gevoelens en meningen van anderen. Je bent je bewust van je gedrag en let erop hoe je overkomt op anderen. In een gesprek kun je ook anderen de ruimte geven en waardering tonen voor wat iemand anders heeft gezegd of gedaan.

I. Visiegericht

HR officers hebben een duidelijke visie voor de toekomst en houden rekening met de diverse uitkomsten die zich kunnen voordoen. Vanaf een afstand kun je situaties bekijken om vervolgens objectieve beslissingen te nemen. Verder onderzoek je nieuwe situaties grondig en blijf je goed op de hoogte van ontwikkelingen en veranderingen.

4. Hoe kun je in de positie van HR Officer terechtkomen?

Om in deze functie te werken, of dat nou als vaste werknemer of juist als interim HR officer, freelance HR officer of zzp HR officer is, moet je een aansluitende opleiding hebben gevolgd. De opleiding die het best aansluit is de vier jaar durende HBO-opleiding Personeel en Arbeid. Daarnaast is het hebben van ervaring in een administratieve functie op de Human Resources afdeling handig. Overigens vragen veel potentiële werkgevers of opdrachtgevers ook om voldoende kennis van en ervaring met arbeidsrecht, sociale wet- en regelgeving en instrumenten die met Human Resources management te maken hebben. Voor dit soort instrumenten zijn drie categorieën te onderscheiden:

 • Instroom. Binnen deze categorie gaat het om de strategische personeelsplanning en het selecteren en werven van nieuwe werknemers. Dit houdt ook in dat je moet inspelen op een onzekere toekomst.
 • Doorstroom. Op het gebied van doorstroom houdt je je bezig met gesprekken voeren, de loopbaanontwikkeling van werknemers, de interne ontwikkeling, het competentiemanagement en de duurzame inzetbaarheid van arbeid. Verder ben je verantwoordelijk voor de vitaliteit van medewerkers en het beloningsbeleid.
 • Uitstroom. Hierbij richt je je op het opstellen en onderhouden van het exit beleid en dus het vertrek van medewerkers. Dit betekent ook dat je onderzoek doet naar wat er beter kan in een organisatie, zodat medewerkers behouden kunnen worden.