Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

HR Specialist | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • HR Specialist | Freelance | Interim | ZZP

HR Specialist | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare HR Specialisten:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare HR Specialisten
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

5 belangrijke ontwikkelingen voor de HR specialist

De Human Resources (HR) van een bedrijf zijn onmisbaar en vormen de basis van allerlei activiteiten. De HR-afdeling is namelijk verantwoordelijk voor het personeel en de hele levenscyclus van werknemers, van de werving en selectie tot aan het ontslag. Als onderdeel van de HR-afdeling richt een HR specialist zich op het geven van advies over een specifiek onderdeel van het personeels- en organisatiebeleid. Welke verantwoordelijkheden en competenties komen hierbij kijken en met welke ontwikkelingen en trends moet iemand in deze positie rekening houden?

Wat doet een HR specialist?

Een specialist op het gebied van Human Resources geeft advies aan het management over de optimale invulling van het personeels- en organisatiebeleid. Dit advies is gebaseerd op ontwikkelingen op de werkvloer en op het gebied van werving en selectie, salarissen en de indeling van functies. Ook worden functioneringsgesprekken meegenomen bij mogelijke beleidsveranderingen. Een HR specialist wordt daarom ook vaak een HR adviseur of personeelsadviseur genoemd.

Harde en softe HR

Over het algemeen wordt er een onderscheid gemaakt tussen harde en softe HR. Harde HR gaat hierbij over afgebakende en meetbare criteria die duidelijk zijn en beoordeeld worden. Voorbeelden hiervan zijn hoeveelheden, aantallen en tijden. Softe HR gaat daarentegen over immateriële criteria, zoals diensten en kwaliteit. Een specialist focust zich vaak op een van deze gebieden, afhankelijk van iemands talenten en voorkeuren. Als iemand analytisch is ingesteld en goed met cijfers en Excelbestanden kan werken, is een functie aan de "harde kant" waarschijnlijk een goede keuze. Aan de andere kant past een softe functie beter bij iemand die vooral graag in contact staat met werknemers, zoals bij coachingsgesprekken.

Het tegenovergestelde van een HR specialist is een HR generalist, wat een veelzijdige en afwisselende baan is. Het takenpakket is vaak een stuk groter en de focus ligt op zowel de harde als de zachte kant van HR. Dit betekent dat er meer geschakeld wordt tussen verschillende taken en dat de focus op meerdere elementen tegelijk ligt.

Drie veel voorkomende soorten

Er zijn veel verschillende HR specialisten, maar de volgende drie soorten specialisaties komen het meeste voor:

 • Arbeidsverhoudingen: Hierbij geeft een specialist advies aan het management over arbeidscontracten voor werknemers. Hij of zij overlegt ook met het management en vakbonden over de beste invulling van deze contracten en andere arbeidsvoorwaarden.
 • Opleiding en ontwikkeling: Op dit gebied worden opleidingsbehoeften en benodigde vaardigheden voor de werkzaamheden in kaart gebracht. Aan de hand hiervan kunnen vervolgens opleidings- en trainingsplannen gemaakt worden, waarbij een specialist de uitvoering ervan overziet.
 • Salaris en vergoeding: Deze specialisatie is gericht op belonings- en compensatieregelingen. Daarnaast evalueert een specialist de salarissen van medewerkers volgens de geldende wet- en regelgeving.

Belangrijke eigenschappen

Diverse eigenschappen zijn onmisbaar voor deze functie, waaronder een ondernemend karakter. De HR specialist moet bijvoorbeeld werkzaamheden initiëren en opstarten, waarbij mensen aangestuurd moeten worden. Dit betekent dat iemand in deze functie veel verantwoordelijkheid moet nemen en zich bewust is van de mogelijke financiële risico's van beleidsveranderingen. Daarnaast is een geordende, nauwkeurige werkstijl vereist. Mensen moet erop kunnen vertrouwen dat afspraken worden nagekomen en dat risico's zoveel mogelijk vermeden worden.

Een specialist op het gebied van HR is tevens sociaal en wil graag mensen helpen. Immers draait de functie om het personeel van een organisatie. Dit betekent dat de specialist met mensen moet samenwerken, anderen moet leiden en lessen moet bijbrengen om de kwaliteit van werkzaamheden te blijven verhogen. Bovenal is een dienstverlenende instelling van belang.

Wat zijn belangrijke trends en ontwikkelingen voor een HR specialist?

1. Focus op employee experience

Door de druk en veranderingen op de arbeidsmarkt zijn de verwachtingen van werknemers van bedrijven veranderd. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de flexibiliteit die werd geëist van werkgevers tijdens de coronapandemie, zoals het gedwongen thuiswerken. Het is tegenwoordig erg belangrijk om talent aan te trekken en te behouden, waarbij de term "employee experience" komt kijken. Dit begint al bij het eerste contact en komt daarna terug bij de werving en selectie en de ontwikkeling van het verdere carrièrepad van werknemers.

2. Hybride werken perfectioneren

Zowel werkgevers als werknemers zien steeds meer de voordelen in van hybride werken, wat naar alle waarschijnlijkheid een nog grotere rol zal gaan spelen. Er moeten flexibele werkmodellen ontworpen worden die op afstand werken mogelijk maken en waarbij werknemers met hun werktijden kunnen spelen. Overigens verwachten werknemers ook vaak dat deze flexibiliteit hun geboden wordt, hoewel dit voor de HR uitdagingen met zich meebrengt. Er moet bijvoorbeeld wel gedacht worden aan het opbouwen en behouden van vertrouwensrelaties, een optimale samenwerking en zichtbaarheid van medewerkers in een organisatie.

3. Vierdaagse werkweek

Door steeds meer bedrijven wordt de vierdaagse werkweek geïmplementeerd. Dit komt omdat mensen vaak moeite hebben met stoppen met werken, wat de productiviteit in de weg kan zitten. Door middel van een vierdaagse werkweek wordt dit probleem verholpen, aangezien er minder verzuim optreedt, het operationele kosten bespaart en een positief effect heeft op het aantrekken van nieuw talent. Dit laatste komt doordat het flexibiliteit biedt aan werknemers en bijdraagt aan het werknemersgeluk.

4. HR-taken automatiseren

Steeds meer taken van de HR-afdeling worden geautomatiseerd door handmatige processen uit handen te nemen. Hiermee kunnen onder andere declaraties, signalen bij belangrijke actiepunten, verlofaanvragen en de verzuimregistratie automatisch worden afgehandeld. Toch is het wel belangrijk dat specialisten naar de juiste software blijven kijken om deze taken optimaal te automatiseren.

5. Employee branding

Het werven van nieuw talent is lastig en levert steeds minder kwalitatieve kandidaten op. Hier biedt employee branding een oplossing op, wat draait om de reputatie van een bedrijf. Zo is het voor HR belangrijk om een sterk merk neer te zetten dat nieuw talent aantrekt. Hierbij moet de nadruk liggen op de bedrijfsethiek, een levendige bedrijfscultuur, groei van werknemers en stabiele financiën. Ook dient de relatie tussen werknemer en werkgever hier positief neergezet te worden.

Ben jij zelf of als opdrachtgever op zoek naar een geschikte interim HR specialist, freelance HR specialist of zzp HR specialist? Stuur je cv op of doe een aanvraag en wij maken de ideale match.