Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

HRD Adviseur | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • HRD Adviseur | Freelance | Interim | ZZP

HRD Adviseur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare HRD Adviseurs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare HRD Adviseurs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

6 thema's die een HRD adviseur behandelt

HRD staat voor Human Resource Development en gaat over de organisatiestructuur van een bedrijf. Het personeel is een belangrijk onderdeel van deze structuur en vormt de kern van het succes van een onderneming. Daarom is het belangrijk dat de organisatiestructuur goed in elkaar zit, zodat medewerkers zo optimaal mogelijk ondersteund worden in hun werk.

HRD is een speciaal onderdeel binnen Human Resource Management (HRM) en richt zich op de opleiding en ontwikkeling van werknemers. Hier geeft een HRD adviseur advies over. Wat houdt de baan precies in, waarom is het van belang en met welke thema's houdt een adviseur van HRD zich bezig?

Wat is een HRD adviseur?

Een Human Resource Development adviseur werkt voor het HRM en binnen het HRM-beleid. Dit beleid wordt gebruikt om medewerkers te helpen bij het versterken van hun kennis en vaardigheden, wat uiteindelijk een positief effect heeft op hun prestaties en productiviteit. Door middel van een optimaal HRM-beleid wordt de winstgevendheid van een organisatie ook vergroot. Tevens zorgt het voor tevredenheid bij zowel medewerkers als klanten.

Concreet geeft een HRD adviseur advies over de opleidingsstrategie om de prestaties van werknemers te verbeteren en hun potentieel goed te benutten. Hierbij worden allerlei processen en instrumenten ontworpen om werknemers te ondersteunen in hun zelfontwikkeling.

Taken HRD adviseur

De taken van een HRD adviseur omvatten het adviseren van het management over het strategisch opleiden en begeleiden van werknemers en een doordacht HR-ontwikkelingsbeleid vormgeven. Daarnaast houdt iemand in deze positie zich bezig met het ontwikkelen van beleidsinstrumenten en het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen en organisatiedoelen naar de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Het is ook belangrijk om talent verder vorm te geven en een kwalitatief hoogwaardig opleidingsaanbod te creëren.

Profiel HRD adviseur

De competenties van een goede Human Resource Development adviseur beginnen bij het hebben van veel expertise om een functionerend organisatiebeleid samen te stellen. Het is een serieuze gesprekspartner die sensitief is voor interne en externe ontwikkelingen en veel inzicht heeft in budgettering, facilitering, inkoopprocessen en kostenbewaking. Verder is hij of zij bekend met de opleidingsmarkt en belangrijke kwaliteitscriteria. Een resultaatgerichte instelling is onmisbaar om de visie en het beleid te vertalen naar doeltreffende programma's.

Waarom is HRD belangrijk voor organisaties?

HRD is belangrijk voor bedrijven om zich te onderscheiden van de concurrentie en voldoende rekening te houden met het werknemersperspectief, wat zeker tegenwoordig niet kan ontbreken. Medewerkers moeten namelijk wel het idee hebben dat ze nog ontwikkelingsmogelijkheden hebben binnen een bedrijf, waar HRD verantwoordelijk voor is.

Dit onderdeel van HRM kan gezien worden als een toekomstinvestering door de potentie van individuele personeelsleden te stimuleren, wat zorgt voor positieve bedrijfsresultaten. Daarnaast trekt het ook nieuw personeel aan, aangezien het imago van een bedrijf wordt bevorderd. Al met al zorgt HRD voor de volgende voordelen voor bedrijven:

 • Hogere productiviteit: Door het trainen van werknemers kunnen ze hun werkzaamheden op een effectievere en efficiëntere manier uitvoeren.
 • Meer betrokkenheid: In werknemers investeren leidt tot een hogere betrokkenheid en tevens tevredenheid van het personeel, waardoor ze zich meer inzetten.
 • Betere werkomstandigheden: HRD creëert een positieve werkomgeving voor werknemers, waarin zij zich beter kunnen inzetten en ontwikkelen.
 • Ontwikkeling van talent: Het helpt tevens om werknemers nieuwe vaardigheden te laten ontdekken en bestaande vaardigheden te verbeteren.
 • Strategisch management: Organisaties kunnen beter hun doelen bereiken en hun positie tegenover concurrenten versterken.

Welke thema's behandelt een HRD adviseur?

In zijn of haar werk richt een HRD adviseur zich op verschillende thema's die te maken hebben met de persoonlijke ontwikkeling van werknemers.

1. Organisatieleer

Het is belangrijk voor een Human Resource Development adviseur om een organisatie goed te kennen, zodat opleidingsbehoeften geïdentificeerd kunnen worden. Hij of zij gaat op zoek naar de vereisten om te presteren en hoe hier verder op ingespeeld kan worden, zoals de kennis, houdingen en vaardigheden van werknemers. De uitkomsten van deze analyse bepalen het ideale opleidingsaanbod.

Aan de hand van een taak- en persoonsanalyse worden vaardigheden vastgesteld om een bepaalde functie uit te voeren en de personen die een opleiding nodig hebben. Tevens worden de werkomgeving en -omstandigheden zo in kaart gebracht en wordt er gekeken naar de huidige en verwachte prestaties van medewerkers.

2. Opleidingsomgeving

HRD richt zich tevens op het ontwerpen van de opleidingsomgeving voor een organisatie. Een adviseur op dit gebied houdt zich bezig met een functioneel programma dat aansluit op de doelen omtrent leeruitkomsten. Hierbij houdt hij of zij rekening met een tijdschema, waarnaast geschikte leiders uitgekozen en lesplannen opgesteld worden. Vraagstukken die hierbij meegenomen worden, gaan over het verwerven van de juiste kennis en vaardigheden, het gebruiken van de beste materialen en het aanwijzen van de geschikte locatie.

3. Prestatiemanagement

Dit gaat over het daadwerkelijk opleiden van werknemers op de meest efficiënte en effectieve manier. Opleidingen kunnen zowel op het werk zelf als daarbuiten aangeboden worden. Op het werk gaat het vaak over kennis en vaardigheden gerelateerd aan de uitvoering van bepaalde taken, terwijl opleiding buiten het werk in de vorm van online cursussen, seminars en zakelijke simulatiespellen plaatsvindt. Hier ligt de nadruk op het meegaan met veranderingen van buitenaf.

4. Evaluatie

Het is ook belangrijk om te evalueren of de doelen behaald zijn en hoe de ontwikkeling van medewerkers is verlopen. Hierbij is het essentieel om de ervaringen van de werknemers zelf mee te nemen. Zowel sterke als zwakke punten worden in kaart gebracht om in de toekomst nog betere beslissingen te nemen.

5. Strategische personeelsplanning

Dit gaat over de beschikbaarheid en kwaliteit van medewerkers. De HRD adviseur moet ervoor zorgen dat werknemers met de juiste kwalificaties en vaardigheden op de juiste plek worden ingezet. Dit zorgt voor binding van het personeel en een duurzame inzetbaarheid.

6. Effectieve leermix

Programma's van HRD moeten zijn afgestemd op de leerstijlen van werknemers en blijven continu in ontwikkeling. Ze kunnen bijvoorbeeld leren van anderen en op de werkplek of onderworpen worden aan blended learning.

Doe bij ons een aanvraag of upload je cv en wij maken de ideale match tussen opdrachtgever en interim HRD adviseur, freelance HRD adviseur of zzp HRD adviseur.