Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

HSE Medewerker | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • HSE Medewerker | Freelance | Interim | ZZP

HSE Medewerker | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare HSE Medewerkers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare HSE Medewerkers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

De taken en verantwoordelijkheden van een HSE Medewerker kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die HSE Medewerkers, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Kennisoverdracht en adviseren collega’s.
 • Uitvoeren van werkplekinspecties conform de verstrekte werkvergunning.
 • Signaleren en oppakken van veiligheid gerelateerde zaken.
 • Ondersteunen en doornemen van VGM-plannen, RI&E’s en TRA’s inclusief Plan van Aanpak (contractors).
 • Ontwikkelen, implementeren en coördineren van het HSE-beleid van de organisatie
 • Zorgen voor naleving van wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu
 • Identificeren en beoordelen van risico's op de werkplek en implementeren van maatregelen om deze te verminderen
 • Verzamelen en analyseren van gegevens over HSE-prestaties en het rapporteren aan het managementteam
 • Opleiden en trainen van medewerkers over HSE-procedures en -richtlijnen
 • Adviseren van management en medewerkers over veiligheid en gezondheid op de werkplek
 • Beheren van het incidentbeheerproces en het uitvoeren van onderzoek naar incidenten en ongevallen
 • Beoordelen van de effectiviteit van HSE-maatregelen en het doen van aanbevelingen voor verbetering
 • Identificeren van potentiële milieurisico's en het implementeren van maatregelen om deze te verminderen
 • Samenwerken met andere afdelingen binnen de organisatie om ervoor te zorgen dat HSE-procedures worden nageleefd.