Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

HSEQ Manager | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • HSEQ Manager | Freelance | Interim | ZZP

HSEQ Manager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare HSEQ Managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare HSEQ Managers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. HSEQ Manager: wat zijn de functies van deze professional

Om de strategieën van een onderneming slagvaardig te maken, moeten de interne processen worden herzien en op de nieuwe markttransformaties worden afgestemd. In die zin wint een term aan belang: HSEQ. Weet je wat het betekent?

HSEQ staat voor Health, Safety, Environment en Quality (gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit) en vertegenwoordigt de belangrijkste functies die door beheersystemen populair worden gemaakt. Tegenwoordig kunnen verschillende functies worden geïntegreerd, mits de omstandigheden dit toelaten.

Het heeft immers een directe invloed op verschillende processen, of het nu gaat om de productielijn, de productkwaliteit, de relaties met de klanten of zelfs het welzijn van de werknemers.

HSEQ is het kwaliteitsbeheersysteem dat is opgezet om internationale normen voor de operationele kwaliteit in organisaties te waarborgen. Bovendien moeten zij worden gecontroleerd en bewaakt.

2. Wat doet een HSEQ manager?

Een HSEQ-manager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van praktijken op het gebied van gezondheid op het werk om alle certificeringen te verkrijgen die aantonen dat het bedrijf een veilige werkplek biedt die voldoet aan alle geldende voorschriften.
De betekenis van elk corresponderend certificaat is te vinden in het Geïntegreerd Kwaliteitsbeheer (HSEQ):

 • Gezond (gezondheid op het werk): certificeert het geheel van activiteiten met betrekking tot de bescherming van de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid.
 • Veiligheid (industriële veiligheid): certificeert de correcte omgang met de risico's en gevaren van de industrie.
 • Milieu (Environmental): beschermt het milieu of draagt zorg voor de natuurlijke hulpbronnen door middel van acties die blijk geven van het behoud ervan.
 • Kwaliteit: garandeert de kwaliteit van een door de onderneming aangeboden product of dienst. Door processen die voldoen aan de behoeften van de consument.

Vandaag de dag is de rol van de HSEQ manager een bepalende factor in de productieprocessen en de geleverde diensten. Hun prestaties zijn dan ook van essentieel belang in het licht van de mondialisering van de economie. De kwaliteit, de homogeniteit van de producten en de relatie van de bedrijven met de mens en het milieu garanderen dat de industrie op de markt blijft.

3. Wat zijn de taken van de HSEQ Manager binnen het bedrijf

De HSEQ Manager zal het leiderschap en de betrokkenheid van het programma voor gezondheid en veiligheid op het werk van het bedrijf op zich nemen en zal direct deelnemen, waarbij hij een reeks taken en werkzaamheden zal uitvoeren, zoals:

 • Bevordering van het gezondheids- en veiligheidsprogramma op managementniveau en in de hele organisatie;
 • Om de drie maanden vergaderingen houden over gezondheid en veiligheid op het werk om de prestaties te evalueren en beslissingen te nemen op basis van de uitgevoerde activiteiten en de resultaten van het programmabeheer;
 • Elk kwartaal een veiligheidsinspectie door het management uitvoeren, met een schriftelijk verslag van wat werd waargenomen en de voorgestelde correcties;
 • Deelnemen aan het onderzoek van zware ongevallen en ervoor zorgen dat de nodige corrigerende maatregelen worden genomen.

4. Waarom een HSEQ Manager inhuren

Wanneer de organisatie niet in HSEQ investeert en de normen en aanbevolen acties niet volgt, nemen de risico's aanzienlijk toe. Ten eerste garandeert het bedrijf niet langer de veiligheid van zijn team, en niemand zal willen werken op een plaats waar hij zich niet veilig voelt.

Ook klanten en leveranciers beginnen het merk met wantrouwen te bekijken, en dit heeft een directe impact op de verkoop. Hetzelfde geldt wanneer er geen rekening wordt gehouden met het milieu.

Om jouw team te versterken en de visie die mensen van jouw merk hebben te verbeteren, is het dus belangrijk om over opgeleide professionals te beschikken. Een HSEQ manager zorgt ervoor dat jouw bedrijf concurrerend blijft en tegelijkertijd een veilige werkomgeving biedt die voldoet aan de wettelijke voorschriften.