Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

ICT Project Manager | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • ICT Project Manager | Freelance | Interim | ZZP

ICT Project Manager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare ICT Project Managers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare ICT Project Managers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een ICT project manager?

De ICT, wat staat voor informatie- en communicatietechnologie, is een opkomend, populair vakgebied dat zich richt op de werking van computers, informatiesystemen en telecommunicatie. Hier valt ook het beheren en ontwikkelen van databases, games, netwerken, systemen en websites onder.

Binnen deze sector is het, evenals veel andere sectoren, belangrijk dat het overzicht bewaard wordt en dat iedere schakel in een groter systeem zijn gelijke bijdrage levert. Om dit te faciliteren, kan een ICT project manager ingeschakeld worden, wie de processen rondom ICT overziet.

Wat houdt deze functie precies in, welke taken en verantwoordelijkheden heeft een project manager in de ICT en welke competenties zijn vereist voor iemand in deze positie?


2. Wat houdt het beroep van een ICT project manager precies in?

Een ICT project manager houdt zich bezig met de werkzaamheden van een ICT team en mag hiervoor ook personeel aannemen en ontslaan. Te alle tijden moet iemand in deze positie verantwoording kunnen afleggen aan de directie of directeur van een bedrijf. Echter, binnen deze functie heb je wel veel verantwoordelijkheden, waaronder uiteraard het aansturen van het personeel binnen jouw team.

Een project manager binnen de ICT dient zich ook te focussen op het klantenbestand van een bedrijf, waarbij een goede band met klanten gefaciliteerd moet worden. Vragen moeten adequaat beantwoord worden en nieuwe klanten moeten tevens geworven worden. Bovendien is een project manager verantwoordelijk voor het maken van begrotingen die jaarlijks worden bekeken en waardoor rekening gehouden kan worden met het beschikbare budget.

Om ervoor te zorgen dat de begroting aan het einde van het jaar kloppend is, moeten bepaalde doelen behaald worden, waaraan genoeg aandacht besteed moet worden. Je moet op onvoorziene omstandigheden kunnen anticiperen en instaan voor jouw ICT afdeling tegenover de directie.

Het aangekaarte vakgebied is een breed vakgebied dat uit veel verschillende soorten project leiders bestaat en per bedrijf verschillen de werkzaamheden die verricht moeten worden. Echter, in het algemeen moeten project managers een bepaald aantal taken volbrengen, waarbij je vanaf de voorbereiding van het project tot aan de afsluiting en voltooiing nauw betrokken bent.

Je stelt bijvoorbeeld een plan op over hoe het project aangepakt en uitgevoerd moet worden. Daarna moet het voor alle betrokkenen, zowel medewerkers als klanten en leidinggevenden, duidelijk zijn wat er gaat gebeuren en wanneer het is afgerond. Vervolgens maak je een begroting en stel je een team van vakmensen samen, waaraan jij leiding geeft. Uiteindelijk wordt jij verantwoordelijk gehouden voor het eindresultaat.

3. Verschil ICT en IT

ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie, waarnaast IT naar de Engelse term Information Technology refereert. Het zijn nauw verwante termen, maar betekenen daarentegen niet hetzelfde. Onder IT valt namelijk het domein van hardware, netwerken, randapparatuur en software. Aan de andere kant verwijst ICT juist naar digitale apparaten en diensten gericht op het ondersteunen van communicatie. Denk hierbij aan onder andere computers, printers, telefoons, enzovoort. In dat opzicht is ICT een onderdeel van IT.

4. Opleiding en ervaring van een ICT Project Manager

Om in de ICT project manager te worden, moet je allereerst ervaring hebben in het geven van leiding. Daarnaast moet je een relevante opleiding hebben gevolgd, zoals de opleiding HEAO, wat een HBO opleiding is die staat voor Hoger Economisch en Administratief Onderwijs. Als manager in het algemeen heb je altijd te maken met het maken of controleren van een begroting, waardoor economische, administratieve kwaliteiten noodzakelijk zijn.

Verder is het belangrijk dat je kennis hebt van ICT processen om projecten omtrent ICT onderwerpen in goede banen te kunnen leiden. De directie moet de overtuiging hebben dat een persoon voor deze functie weet waar het over gaat, zodat teamleden op een adequate manier aangestuurd kunnen worden.

5. Wat zijn belangrijke taken van ICT project managers?

De werkzaamheden van een ICT project manager zijn onder te verdelen in twee rollen:

  • Iemand in deze positie moet het behalen van de vastgestelde doelen plannen, managen en behalen. Het is belangrijk dat je als manager op tijd de doelen realiseert die door de directie en leidinggevenden zijn vastgesteld tegen de daarvoor geplande kosten uit de begroting. Je moet de leden uit het team achter hun broek aan zitten en ervoor zorgen dat ook zij hun taken tijdig afronden.
  • Iemand in deze positie moet de inhoud van de taken begrijpen en kunnen overbrengen. Het is namelijk belangrijk dat je als project manager in de ICT inhoudelijke kennis hebt om het proces te kunnen coördineren. Door middel van deze kennis kun jij actief deelnemen aan het project en zo kun je ook sneller fouten ontdekken en reageren op veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan het begrijpen van de werking van datacenters, netwerken en Linux- en Windows-systemen. Daarnaast moet je kennis hebben van software implementaties, het ontwikkelproces, functionele en technische eisen van software en IT infrastructuren.

Deze werkzaamheden komen samen in het realiseren van ICT projecten, wat het initiëren en plannen van taken en leidinggeven aan teamleden betrekt. Denk hierbij ook aan het verzorgen van een richting aan technisch personeel en het overzien van de taken die uitgevoerd worden. Tevens dien je in deze positie te zorgen voor verbinding tussen technische en zakelijke aspecten van projecten.

Verdere verantwoordelijkheden omvatten het evalueren van de gevolgen van genomen stappen en de voortgang die gemaakt wordt. Immers moeten doelen, deadlines en eisen gehaald worden binnen de daarvoor uitgezette kosten. In allerlei sectoren worden ICT project managers ingezet, zoals de techniek bouw. Dit kan om vast personeel gaan, maar er zijn ook veel mogelijkheden om te werken als interim ICT project manager, freelance ICT project manager of zzp ICT project manager.

6. Over welke eigenschappen moeten ervaren project managers in de ICT beschikken?

Project managers in alle sectoren moeten in de eerste plaats flexibel en resultaatgericht zijn, aangezien ze te alle tijden de vastgestelde doelen voor ogen moeten houden om ervoor te zorgen dat deze tijdig behaald worden. Tevens moeten ze kunnen luisteren naar alle betrokken partijen, zoals teamleden, klanten en leidinggevenden of de directie. Zij moeten overigens betrokken worden bij belangrijke beslissingen. Teamleden moeten daarnaast voldoende gemotiveerd worden om hun werk goed uit te blijven voeren.

Project managers zijn beslissingsvaardig en zelfstandig en moeten ook zonder de input van anderen besluiten kunnen nemen. Deze besluiten hebben gevolgen op allerlei gerelateerde processen binnen bedrijven en daarom is het belangrijk dat je voldoende de gevolgen van jouw beslissingen kunt inschatten. Dit moet je vervolgens goed kunnen communiceren naar betrokken partijen en bij weerstand moet je je keuzes kunnen onderbouwen.

Naast een hoge sociale vaardigheid, dien je veel kennis en ervaring te hebben van het vakgebied, waardoor je weet hoe je projecten het beste kunt aanpakken. Ook kun je hierdoor goed anticiperen op onvoorziene of veranderde omstandigheden. Je bent uiteraard veel met computers en informatiesystemen bezig en dient zodoende wel te weten hoe deze werken.

Tot slot moet je klantgericht zijn en zin hebben in een uitdaging. Klanten moeten zien dat jij allerlei opdrachten wilt aannemen, waarbij je graag je kennis gebruikt om ICT gerelateerde problemen op te lossen.

Word ICT project manager en stuur een team van technisch geleerde mensen aan in het uitvoeren van diverse ICT projecten. Met jouw kennis en ervaring kan je zowel vast als als interim ICT project manager klanten helpen met problemen rondom computers en informatiesystemen.