Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Ik zoek een interim controller

  • Home
  • Ik zoek een interim controller

Ik zoek een interim controller

Kies uit zeer ervaren en beschikbare interim controllers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare interim controllers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Het belang van een controller in jouw onderneming

Binnen een organisatie heb je te maken met meestal meerdere bedrijfsprocessen. Al deze bedrijfsprocessen moeten worden aangestuurd. Managers met bepaalde specifieke kennis en opleidingen zijn verantwoordelijk voor het aansturen van de verschillende bedrijfsprocessen. Maar hoe controleer je de efficiëntie en effectiviteit van al deze bedrijfsprocessen? Uiteraard hebben managers tot op een zekere hoogte hier zelf inzicht in. Wil je weten hoe de efficiëntie van een proces is als onderdeel van het totale bedrijfsproces, dan is hier specifieke kennis voor nodig. Controllers zijn hier de juiste mensen voor, die het management van zeer waardevolle (financiële) informatie voorzien over de werking en waarde van de organisatie.

Wat is een controller?

De naam van de functie geeft eigenlijk al aan wat de belangrijkste taak is: controleren. Dit gaat om een heel scala van controlerende taken. Binnen een doorsnee organisatie houdt men zich bezig met het verzamelen, ordenen, analyseren en uiteindelijk het rapporteren van informatie. Dit proces, wat ook wel planning en control of management accounting wordt genoemd, is iets waar controllers verantwoordelijk voor zijn. Het zwaartepunt ligt vaak op de financiële administratie. Controllers zijn in de meeste organisaties verantwoordelijk voor deze afdeling en doorgaans zijn ze ook lid van het managementteam.

Controllers kunnen ook heel specifieke controlerende functies hebben. Daarom zijn er ook specifieke typeaanduidingen, zoals financial controllers, business controllers, concerncontrollers of projectcontrollers. De functies van financial controllers en business controllers komen het vaakst voor. Veel taken van beide type controllers komen grotendeels overeen, maar er zijn ook verschillen. Beide soorten controllers zijn expert op het gebied van cijfers. Financial controllers werken aan de cijfers en zijn verantwoordelijk voor het opstellen en analyseren van financiële rapportages. Business controllers werken juist met de cijfers uit de financiële rapportages en gebruiken ze om werkprocessen efficiënter, beter of winstgevender te maken.

Bij grote corporaties of gemeentes is vaak een concerncontroller aangesteld. Ook hier weer draait het bij een concerncontroller om de cijfers en de financiële situatie van de corporatie. Een belangrijke taak, is dat de businesscontroller alle informatie verzamelt van de verschillende business units en consolideert. Zo krijgt het management een goed beeld van de gehele organisatie en inzicht in welke onderdelen wel of niet goed draaien.

Een projectcontroller is dynamischer ingesteld en houdt toezicht op verantwoordelijke managers binnen de projecten. Een veel voorkomend probleem bij veel projecten, is dat ze uitlopen of veel duurder uitvallen dan begroot was. Om goede grip op een project te houden, is een projectcontroller betrokken bij de aanbesteding, contractonderhandelingen, planning en de calculatie van het project en houdt uiteindelijk ook de voortgang in de gaten.

Wat zijn de meest voorkomende taken van een controller?

De werkzaamheden tussen de verschillende type controllers, kunnen soms van elkaar afwijken. Toch zijn er in de basis veel werkzaamheden die overeenkomen. Zo houden alle soorten controllers zich bezig met cijfers en vooral met het analyseren en interpreteren van de cijfers.

Het zijn vooral de financial controllers die zich echt richten op het produceren van de cijfers. Financial controllers staan aan de top van financiële afdeling. Afhankelijk van de grootte van de organisatie, rapporteren financial controllers als onderdeel van het managementteam, rechtstreeks aan de directie of aan de CFO, als deze eindverantwoordelijk is. Dit laatste geval is vaak bij zeer grote bedrijven aan de orde. Andere specifieke werkzaamheden van financial controllers, zijn het opstellen van financiële rapporten, begrotingen en investeringsanalyses. Ook het opstellen en de afwikkeling van de jaarrekening is een verantwoording voor financial controllers. Niet alleen het opstellen van rapportages is belangrijk, juist het interpreteren en uitleggen van de cijfers en het liefst zo beknopt mogelijk, is noodzakelijk. Zo begrijpen ook directieleden die niet financieel onderlegd zijn, hoe de organisatie er financieel voorstaat.

Ook business controllers zijn in de basis met cijfers bezig, maar gebruiken cijfers weer voor heel andere analyses en interpretaties. Business controllers zijn belangrijke specialisten binnen je organisatie, die je vooral ondersteunen bij het maken van bepaalde strategische beslissen. Uiteraard wil je als bedrijf een langetermijnvisie ontwikkelen. Zo kun je doelstellingen formuleren, over waar de organisatie over 1 jaar, 5 jaar of 10 jaar staat. Hier houden business controllers zich onder andere mee bezig. Business controllers houden zich bezig met de toekomst van je bedrijf. Zij moeten ontwikkelingen op de markt vertalen naar bepaalde voorspellingen en toepassen in jouw organisatie, zodat je met de trends meegaat. Business controllers kunnen je als bedrijf veel geld besparen op het gebied van bedrijfsprocessen. Als processen verkeerd lopen, kost dit geld. Het is de business controller die hier met en kritisch oog naar kijkt en verbeteringen voorstelt.

De rol van controllers in de IT

Vandaag de dag ben je als bedrijf voor een soepele werking van je bedrijfsprocessen, geheel afhankelijk van IT. IT houdt veel meer in dan een spreadsheet of een tekstverwerker gebruiken. Bepaalde processen zijn dusdanig geautomatiseerd, dat als de IT niet goed werkt, het gehele proces stil ligt. Daarnaast hangt er er aan de IT vaak een hoog kostenplaatje en is er lastig grip op te krijgen. In de meeste organisaties zijn controllers verantwoordelijk voor sturing en beheersing van de IT. Het is niet zo dat controllers veel technische IT kennis in huis moeten hebben, daarvoor zijn er uiteraard de IT-medewerkers. Controllers moeten juist met een niet-technische blik naar de IT kijken. Zij moeten het belang van automatisering inschatten voor bepaalde processen en wat er nodig is om een organisatie succesvol te automatiseren.

Het is belangrijk om controllers te betrekken bij bijvoorbeeld het implementeren van nieuwe software. In de praktijk gaat dit nogal eens mis en dan ligt het vrijwel nooit aan de achterliggende techniek, maar om de aansturing van het project. Implementatie van nieuwe software raakt de gehele organisatie, dus bij het oprichten van een projectgroep moet deze zo breed mogelijk zijn. Toch zullen de verschillende afdelingsmanagers en/of leidinggevenden vooral oog hebben voor de belangen van hun eigen afdeling. Hierin verschillen controllers met managers. Controllers zien het belang van de gehele organisatie en laten zich niet leiden door lokale belangen. Tevens houden controllers het kostenplaatje in het oog, iets waar veel managers het liefste zo weinig rekening mee houden. Heb je zowel financial controllers als business controllers in dienst? Laat hen beiden de leiding nemen in IT projecten.

Over welke eigenschappen moet een ervaren controller beschikken?

Controllers hebben binnen een organisatie een echte spilfunctie. Enerzijds dragen zij de verantwoording voor de financiële administratie, zij zijn ook een sleutelfiguur tussen deze afdeling en het management en andere externe partijen. Dit vraagt veel deskundigheid en daarom moeten controllers over diverse eigenschappen beschikken.

Een gedegen opleiding

Controllers hebben meestal een opleiding op (post)HBO niveau of universitair niveau gevolgd. Een universitaire opleiding tot registeraccountant is ook voldoende. Naast een hoge en degelijke opleiding, is er grote vraag naar ervaren en sterk in de schoenen staande controllers. Dat er werkervaring van vijf tot acht jaar wordt gevraagd, is gebruikelijk. Dit is ook de reden dat veel controllers hun opleiding combineren met werken. Als de studie klaar is, heeft men direct al ruime werkervaring opgedaan.

Diepgang en breedte

Wat betreft financiële en bedrijfseconomische onderwerpen, dienen controllers de nodige diepgang te hebben. Een balans en een verlies- en winstrekening opstellen kan een boekhouder ook. Het zijn juist de analyse en de interpretatie van de cijfers die diepgang geven. Juist hierdoor kan het management voorgelicht worden over de bedrijfsvoering en toekomstige investeringen. Voor bedrijfskundige onderwerpen moeten controllers een breed inzicht hebben. Hoewel controllers experts zijn in financiën, zijn er vele afdelingen die de organisatie vormen. Een brede kennis en interesse in hoe organisaties werken is dan nodig.

Analytisch denkvermogen

Het kwam al een beetje naar voren in de ´diepgang´, maar een analytisch denkvermogen is absoluut noodzakelijk. Een (financieel) vraagstuk of probleem moet goed geanalyseerd worden, om tot een oplossing te komen. Belangrijk is hierbij, dat er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen hoofdzaken en bijzaken, zodat je snel tot de kern van het probleem komt. Een vraagstuk wordt van meerdere kanten bekeken en een duidelijke conclusie wordt pas getrokken als alle opties zijn afgewogen. Deze vergt een bepaalde expertise waar controllers over moeten beschikken.

Financieel inzicht

De basis van een controllers functie is financieel inzicht. Hoewel je in deze functie een brede interesse in alle bedrijfsonderdelen moet hebben, loopt het financiële plaatje als een rode draad door alles heen. Managers en afdelingsleiders zullen ongetwijfeld een budget hebben waar ze zich aan moeten houden, het zijn de controllers die het echt inzicht hebben en in hoeverre een investering van invloed is op het totale financiële plaatje van een organisatie.

Commercieel inzicht

Commercieel inzicht wordt vaak gevraagd voor functies in de sales en marketing. Dit maakt de functie van controller ook uniek, want naast financieel is ook commercieel inzicht noodzakelijk. Dit heeft alles te maken met de allround functie, waardoor controllers trends en toekomstige ontwikkelingen op de markt in de gaten moeten houden. Daarnaast is kennis van de markt nodig, om te bepalen of bepaalde producten en diensten nog wel rendabel zijn of rendabel gemaakt kunnen worden. Ook voor bedrijven die met enige regelmaat nieuwe markten verkennen en/of betreden, zijn controllers met commercieel inzicht onmisbaar.

Zowel zelfstandig als goed samen kunnen werken

Controllers moeten goed zelfstandig kunnen werken en denken, maar ook samen kunnen werken. Zelfstandig weken en denken is nodig, want als onderdeel van het managementteam moet je tegenwicht kunnen en durven bieden aan andere managers in de organisatie. Vooral in economische slechte tijden, moeten controllers daadkrachtig kunnen optreden en andere managers terecht kunnen wijzen, uiteraard wel op constructieve wijze. Ook samenwerken is erg belangrijk, want controllers werken met veel partijen samen, zoals de directie, medewerkers, managers en afdelingshoofden, accountants, banken en overheden.

Leidinggevende kwaliteiten

In de meeste gevallen zijn controllers de leidinggevenden van de financiële administratie. Op dit niveau fungeren controllers als afdelingshoofden. Je hebt dan te maken met de doorsnee personeelsperikelen, zoals iedere andere manager of afdelingshoofd. Daarnaast zijn leidinggevende kwaliteiten ook nodig als lid van het managementteam. Hier hebben controllers vooral een informerende en adviserende rol. Bepaalde beslissingen over investeringen worden pas genomen, nadat de controllers hier uitgebreide toelichting op gegeven hebben.

Overtuigen en onderhandelen

Het zijn de controllers die inzicht hebben in de huidige financiële situatie en in het toekomstige financiële plaatje van de organisatie. Zij weten welke financiële koers er gevaren moet worden. Het is niet altijd even gemakkelijk om deze koers uitgelegd te krijgen aan de overige leden van het managementteam. Controllers moeten daarom kunnen overtuigen en desnoods goed onderhandelen. Standvastig blijven kan een noodzakelijke eigenschap zijn, maar je komt soms verder door te onderhandelen. Zo wordt toch de gewenste koers aangehouden, maar kun je op andere gebieden enkele toezeggingen doen.

Integer zijn

Voor controllers is het absoluut noodzakelijk om integer te zijn. Als er getwijfeld wordt aan je integriteit, dan kun je het schudden in deze functie. Controllers krijgen te maken met gevoelige informatie en het is de bedoeling om daar goed en vertrouwelijk mee om te gaan. Bij veel vraagstukken wordt dan ook een integer en tactvol optreden gevraagd.

Wanneer als MKB bedrijf een controller aannemen?

In de regel zullen kleinere bedrijven geen controllers in dienst hebben. Vanuit het oogpunt van de controllers, zullen kleine bedrijven niet uitdagend genoeg zijn voor een dergelijke functie en bovendien is een controllersfunctie veel te kostbaar voor een klein bedrijf. In kleine bedrijven speelt de boekhouder vaak een waardevolle rol. Alleen wanneer een onderneming groeit, is er op een gegeven moment een ander vorm van financiële expertise nodig. Bedrijven groeien door het betreden van nieuwe markten of het toevoegen van nieuwe producten. Ook kunnen er meerdere locaties worden geopend en in financieel opzicht neemt de complexiteit dan toe. Dan ontstaat ook de behoefte om meer diepgang te krijgen in financiële analyses, iets wat een doorsnee boekhouder tot beperkte hoogte kan leveren. Dan moet je als bedrijf overwegen om één of meerdere controllers in dienst te nemen of in te huren. Het binnenhalen van controllers, is een niet meer dan logische stap van een groeiende organisatie en een organisatie die meer professionaliteit wil uitstralen.

Externe controllers aantrekken of iemand van binnenuit de organisatie?

Als je als organisatie op zoek bent naar controllers, dan vraag je je ongetwijfeld af of je iemand van binnenuit de organisatie moet aantrekken of extern. Deze vraag kan niet zomaar even in het algemeen worden beantwoord. Dit hangt geheel van het bedrijf en de situatie af. Heb je een goede boekhouder in dienst die in staat is om zijn/haar talenten nog beter in te zetten, dan kan promotie een goede zet zijn. Immers de boekhouder kent jouw bedrijf al door en door. Anderzijds ontbreken vaak wel bepaalde eigenschappen en vooral ook kennis voor een volwaardige controllersfunctie. In dit geval zou het extern aantrekken van goed opgeleide én ervaren controllers een gezonder zijn voor de organisatie.

Ben je op zoek naar controllers?

Is jouw onderneming dusdanig gegroeid dat je behoefte hebt één of misschien wel meerdere controllers? Uiteraard houd je er rekening mee dat controllers geld kosten. Daar staat wel tegenover, dat goede en ervaren controllers hun geld dubbel en dwars terugverdienen. Controllers zijn voor de meeste ondernemers zeer waardevol, helemaal als je zelf weinig kaas gegeten hebt van financiën en strategieën op de lange termijn. Zij geven je goede adviezen, die levensreddend kunnen zijn voor je bedrijf.

Vind deskundige interim, freelance of ZZP controllers bij Bureau Ad Interim

Zoek je controllers voor langere tijd, voor een bepaalde periode op interimbasis of enkel op projectbasis? Neem dan eens contact op met Bureau Ad Interim. Wij bieden ervaren en goed opgeleide professionals als interim, freelancer of ZZP´er. Uiteraard krijg jij de beslissing welke kandidaten het beste bij jou onderneming passen. Wij leveren jou de CV´s aan van kandidaten, waarvan wij denken dat ze het beste bij jouw bedrijfsprofiel passen en die voldoen aan de eisen die jij stelt. Je mag de kandidaten uitnodigen voor een gesprek en hieruit een definitieve keuze maken.

Bij Bureau Ad Interim weet je zeker dat je altijd te maken hebt met professionals met ervaring en een goede opleiding. Ook als je controllers zoekt, dan vind je bij ons het juiste talent voor jouw bedrijf. Het voordeel is dat je zelf niet op zoek hoeft, je hoeft bij ons enkel een keuze te maken uit de verschillende aangeboden professionals. Verder zijn wij zeer transparant over onze tarieven en uiteraard blijven wij ook tijdens de opdracht een vinger aan de pols houden, zodat we eventueel bij kunnen sturen als dit nodig is. Neem contact met ons op door te bellen of vul het online contactformulier in.