• darkblurbg

Wat is een incident manager?

Bent of zoekt u een incident manager

Een incident manager is een functie in de ICT. De incident manager is met name verantwoordelijk voor de voorgang van het incidentproces. Een incident manager is dus daarmee ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de soepele werking van IT-systemen. Incident managers zijn werkzaam op IT-afdelingen in alle sectoren en branches.

Taken incident manager

De taken die een incident manager heeft kunnen soms onderling verschillen. Over het algemeen zijn onderstaande taken van toepassing:

 • Zorgen voor het onderhoud en de soepele werking van IT-systemen.
 • Oplossen van complexe problemen met betrekking tot software en hardware
 • Toezicht houden op alle aspecten van het incidentbeheerproces, van evaluatie tot de oplossing.
 • Vastleggen van alle problemen (in incidentrapporten) en helpen bij het ontwerpen van mogelijkheden om toekomstige vergelijkbare of aanverwante problemen te voorkomen of de kans op problemen aanzienlijk te minimaliseren.
 • Aansturen technische ondersteuningsteams.
 • Opstellen van effectieve procedures en beleid inzake incident management. Hiermee kunnen de technische ondersteuningsteams aan de slag. De procedures en instructies hebben ook de functie van een stuk interne opleiding.
 • Ondersteuning bieden aan de werknemers en aan de klanten en zorgen voor een goed functionerend technisch team.
 • Toezicht houden op technische problemen met softwaretoepassingen en softwaresystemen.

Competenties incident manager

 • analytisch, sterk probleemoplossend vermogen
 • tijdsmanagement
 • organisatorisch
 • kritische houding
 • goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • teamspeler, maar ook goed zelfstandig kunnen werken
 • stressbestendig, goed om kunnen gaan met crisissituaties

Bent of zoekt u een incident manager