Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Informatiemanager

 • Home
 • Informatiemanager

Informatiemanager

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Informatiemanagers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Informatiemanagers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Een informatiemanager is iemand die verantwoordelijk is voor de systemen die informatie verstrekken aan de mensen in een bedrijf of organisatie, en voor het beschermen van informatie die privé moet worden gehouden. Eigenlijk is de informatiemanager degene die verantwoordelijk is voor informatiemanagement in een organisatie. Hij of zij brengt in kaart welke informatiebehoeften er zijn of ontstaan vanuit de verschillende bedrijfsprocessen in de organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de financiële cijfers, onderlinge gegevensstromen tussen interne afdelingen. De informatiemanager zorgt ervoor dat de interne en externe stromen van de organisatie-informatie goed verlopen. ICT kan daarbij een hulpmiddel zijn, maar dat hoeft niet.

Informatiemanagers zijn werkzaam in alle sectoren en branches. Je kunt ook wel stellen dat een informatiemanager een organisatieadviseur is en niet zozeer een ICT-specialist. Het werkveld is vaak op de scheidslijn tussen de business zelf en de IT (Informatie Technologie). Jij als informatiemanager moet de brug tussen deze 2 werelden realiseren. Informatie (data), klantgegevens, gegevens omtrent personeel worden anno 2020 steeds belangrijker voor organisaties. Gegevens die goed beschermd dienen te worden, denk ook aan de AVG. Informatie kun je ook als strategisch middel inzetten. Kortom de functie van een informatiemanager is zeer uitdagend en essentieel.

Taken informatiemanager

De taken die een informatiemanager heeft kunnen soms onderling verschillen. Over het algemeen zijn onderstaande taken van toepassing:

 • Opstellen van informatiebeleid
 • Draagvlak realiseren voor het informatiebeleid
 • Het beheren van de informatiesystemen
 • Managen en sturen op de veranderprogramma's en verandertrajecten
 • De informatieprojecten begeleiden
 • Geven van presentaties
 • Evalueren van het informatiemanagement
 • Goede contacten onderhouden met de stakeholders
 • Leiding geven aan de informatiemedewerkers, maar ook het werven, selecteren van nieuwe medewerkers op dit gebied

Competenties informatiemanager

 • Is analytisch sterk
 • Beschikt over een sterk probleemoplossend vermogen
 • Is proactief
 • Is oplossingsgericht
 • Kan goed plannen en organiseren
 • Kan goed coachen
 • Heeft verstand van automatisering (specialisme is niet nodig, maar moet wel op hoofdlijnen mee kunnen praten)
 • Kan informatie goed analyseren
 • Denkt en werkt klantgericht
 • Goed in staat om leiding te geven
 • Kan goed in een team samenwerken, maar kan ook prima zelfstandig aan de slag
 • Heeft strategisch inzicht, heeft toekomstvisie
 • Is innovatief, weet goed wat de ontwikkelingen en trends in de markt zijn. Denk bijvoorbeeld aan Internet of Things (IoT) of het werken in de Cloud. Hoe breng je alle informatiestromen via deze kanalen op een goede manier bij elkaar zodat het de organisatie verder helpt?
 • Heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Kan goed onderhandelen
 • Is in staat om draagvlak te creëren
 • Is een netwerker, in staat om bruggen te bouwen
 • Kan goed reflecteren op zijn eigen handelen en staat open voor feedback