Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Information Manager | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Information Manager | Freelance | Interim | ZZP

Information Manager | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Information Managers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Information Managers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Een Information Manager is verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid en beveiliging van de netwerksystemen van het bedrijf, het voorkomen van onbevoegde toegang en kwaadwillige pogingen om informatie en vertrouwelijke gegevens te stelen. Informatiemanagers identificeren de zakelijke behoeften van de organisatie om technologische oplossingen te ontwikkelen en te ontwerpen met de hulp van systeemanalisten en computertechnici.

Zij plannen de configuratie en upgrades van de netwerkinfrastructuur om systeemuitval te voorkomen en zorgen voor efficiënte navigaties en overgangen. Information Managers moeten over uitstekende kritische en technische vaardigheden beschikken, vooral bij het oplossen van netwerkproblemen en het monitoren van technologische projecten.

Heeft jouw onderneming dringend een effectieve Information Manager nodig?

Naast financiële, fysieke middelen en personeel is elk bedrijf afhankelijk van een vierde middel: informatie. Het compliance management, risicobeheer en corporate governance van een bedrijf zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van het informatiebeheer. Zonder de juiste systemen en processen kan het beheer van je dossiers en informatie lijken op het temmen van een uit de kluiten gegroeid monster. Het inhuren van gekwalificeerde Information Manager voor document- en informatiebeheer (RIM) levert je bedrijf dus meer voordelen op dan je je kunt indenken.

5 Redenen om een Information Manager in te huren voor een effectieve informatie beheerstrategie

Een reeks algemene praktijken voor dossier- en informatiebeheer, ontwikkeld door een professional om ervoor te zorgen dat de beste methoden en processen worden gebruikt, zal bijdragen aan het succes van elk RIM-programma. Het volgen van deze normen en richtlijnen is tegenwoordig vooral belangrijk omdat de veelheid aan verschillende soorten beschikbare informatie en de toenemende regelgeving het informatiebeheer van ondernemingen steeds ingewikkelder hebben gemaakt.

Een goed programma omvat alles, van fysieke en digitale bestanden tot e-mails en posts op social media. Een Information Manager kan helpen alle fysieke en digitale dossiers efficiënter te beheren, door het opstellen van een effectief informatie beheerplan dat de volgende factoren in acht neemt.

1. Information Governance maakt een beheerde informatie levenscyclus mogelijk

Informatiebeheer met betrekking tot de door een bedrijf verzamelde, gecreëerde en gebruikte informatie is het volledige beheer van de gegevens in al hun vormen, inclusief de beschikbaarheid, integriteit en beveiliging van de gegevens. In het kort - het is het bieden van een structuur voor ongestructureerde gegevens, zoals documenten, afbeeldingen en andere "inhoud" die van nature niet bestaat in databases en spreadsheets.

Alleen door strategieën voor governance en informatiebeheer te implementeren die consistent blijven in de hele organisatie, kan een programma echt succesvol zijn. Alle management- en personeel niveaus moeten zich houden aan dezelfde richtlijnen en protocollen voor het bewaren van informatie om het verlies van bestanden en gegevens effectief te beperken of te elimineren. Door hulpmiddelen en technologie te gebruiken die zowel de handhaving van deze regels als de naleving ervan vereenvoudigen, kan je organisatie een beheerplan creëren dat in wezen zichzelf afdwingt en actieve documenten klaarmaakt voor eenvoudige declaratie op het punt van vastlegging.

2. Bewaarschema's vereisen ondersteuning

Er moeten bewaarstrategieën worden ontwikkeld en uitgevoerd voor alle soorten bestanden en gegevens. De conversie van records en de migratie van gegevens van het ene computerplatform, opslagapparaat of medium naar het andere moet ook in overweging worden genomen bij de ontwikkeling van een bewaarstrategie.

Een bewaarschema is evenredig effectief met de mate waarin het administratieve team zicht heeft op nieuwe informatie wanneer deze wordt gecreëerd. De proliferatie van "dark data" - informatie die buiten de officiële kanalen van een organisatie wordt gecreëerd - betekent dat administratieve managers in veel gevallen niet zeker kunnen weten of ze op de hoogte zijn van alle inhoud die ze moeten beheren. Met goede beheersystemen die naleving stimuleren door gebruiksgemak, kunnen deze managers er meer op vertrouwen dat alle belangrijke informatie die wordt ontwikkeld, goed is gecategoriseerd met de juiste metadata en opslagvereisten, en alle relevante informatie bevat om het als een bedrijfsdocument op te voeren.

Information Managers kunnen dit proces vergemakkelijken en je helpen bij het opstellen van een aangepaste bewaarstrategie die specifiek is afgestemd op de behoeften van je bedrijf en zijn kritieke gegevens.

3. Informatiebeheerbeleid en -processen moeten samenwerken om datalekken te voorkomen

Sterke gegevensbeveiliging moet ook een belangrijk onderdeel zijn van je documentatie- en informatiestrategie. Een datalek brengt niet alleen je bedrijf in gevaar, maar mogelijk ook de persoonlijke en gevoelige informatie van klanten en cliënten. Een bedrijf dat het slachtoffer is van een datalek waarbij klantgegevens kwetsbaar zijn geworden, kan met hoge boetes en rechtszaken te maken krijgen.

Door beleid en procedures vast te stellen die ervoor zorgen dat je organisatie voldoet aan de regelgeving voor de beveiliging en privacy van gevoelige informatie, bescherm je zowel het bedrijf als degenen van wie je de gegevens hebt verzameld. Door de aanwezigheid van kritieke informatie te beperken tot beheerde systemen kun je het risico van een datalek aanzienlijk verkleinen.

4. Toegankelijk en intelligent informatiebeheer

Documenten moeten gemakkelijk te vinden zijn voor de mensen die ze nodig hebben. Wanneer je gegevens en bestanden moet terugvinden voor audits, rechtszaken of gewoon om ze te bekijken, moet je ervoor zorgen dat je dit gemakkelijk en veilig kunt doen. De huidige bedrijfsinformatietechnologie biedt de middelen om beveiligingsparameters in te stellen waarmee geautoriseerde toegang tot bestanden en gegevens gemakkelijk mogelijk is. Deze systemen moeten doelbewust en met zorg worden beheerd om ervoor te zorgen dat zij de bron van waarheid blijven voor de informatie die zij bevatten, en zij moeten zo volledig mogelijk worden geïntegreerd met andere systemen om gemakkelijk retentie beheer mogelijk te maken.

5. Verwijdering is meer dan alleen maar zeggen "tijd om dit weg te gooien!"

De vernietiging van fysieke dossiers en documenten die je niet langer hoeft te bewaren, of het nu gaat om het vervallen van de gegevens of het maken van een veilig back-up van de informatie, is ook een cruciaal onderdeel van een informatiebeheer strategie, aangezien dit het eindpunt is van de meeste bewaarstrategieën.

Hoewel het vaak over het hoofd wordt gezien of wordt uitgesteld omdat het tijdrovend kan zijn om het te definiëren en te operationaliseren, kan een dispositie- en vernietigingsproces dat direct gekoppeld is aan je strategieën voor het bewaren van bestanden, onnodige juridische blootstelling verminderen en je helpen grip te houden op het optimaliseren van opslag- en apparatuurskosten. Samenwerken met een Information Manager die veilige off-site opslag, scanning, versnippering en vernietiging van documenten in kaart brengt, kan je RIM-strategie aanzienlijk verbeteren en zorgen voor een consistente, langdurige en veilige verwijdering van documenten.

Uiteindelijk is dit alles wat de informatie levenscyclus effectief maakt - elk element, op zichzelf staand, vertegenwoordigt een enkele tactiek of een reeks tactieken die deel uitmaken van een bredere strategie van waardecreatie, risicovermindering en business intelligence. Het implementeren van informatietechnologie oplossingen in een complexe en steeds veranderende organisatie omgeving is nooit eenvoudig. De uitdagingen die inherent zijn aan informatiebeheer projecten betekenen dat nieuwe benaderingen nodig zijn, willen zij succes afdwingen.

In dit artikel zijn tien belangrijke beginselen van doeltreffend informatiebeheer uiteengezet, te beginnen met het aanpakken van de belangrijkste behoeften en het opbouwen van draagvlak voor verdere initiatieven. Een focus op adoptie zorgt er vervolgens voor dat het personeel de ingezette oplossingen daadwerkelijk gebruikt, binnen een kader van sterk leiderschap en risicobeheer.


Information Manager inhuren?

Ben je op zoek naar een ervaren freelance Information Manager of interim Information Manager die een effectieve informatie beheerstrategie kan ontwikkelen? Dan kunnen wij helpen. Neem vandaag nog contact op met Bureau Ad Interim en wij zorgen voor een geschikte kandidaat voor de job.

Werken als Information Manager?

Ben jij een vakkundige zzp Information Manager die op zoek is naar een nieuwe uitdaging? Stuur ons dan zo snel mogelijk jouw cv toe en wij nemen contact met je op voor het inplannen van een kennismakingsgesprek.