Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Information Security Officer | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Information Security Officer | Freelance | Interim | ZZP

Information Security Officer | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Information Security Officers:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Information Security Officers
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

6 Tips voor je nieuwe functie als information security officer

Gefeliciteerd! Je hebt die nieuwe functie als information security officer (ISO) in de wacht gesleept. Maar waarmee begin je nu precies? Net als de nieuwe coach van een sportteam, hangt het van verschillende factoren af waar je begint met betrekking tot je specifieke situatie en je eerdere ervaring in soortgelijke rollen.

De conventionele ISO-actielijst bevat items zoals: het verduidelijken en versterken van je mandaat (terwijl je de beschikbare middelen en je evaluation metrics beoordeelt), het opbouwen van belangrijke relaties, het ontwikkelen van je plan, het samenstellen van je team, het scheppen van vertrouwen, het doorcommuniceren van je visie en het voortzetten van je persoonlijke reis door te netwerken met externe collega's.

De eerste vragen van nieuwe ISO’s zijn meestal: Hoe presteert het team? Zijn er belangrijke rollen die moeten worden ingevuld? Welke auditbevindingen moeten we afsluiten? Wanneer moeten lopende operationele problemen of incidenten (zoals datalekken) zijn opgelost? Welke projecten moeten onmiddellijk worden afgerond? Hoe kunnen onnodige projecten worden stopgezet om ons op nieuwe prioriteiten te concentreren? Op wie kun je echt vertrouwen en vertrouwen?

Al deze punten zijn zeker belangrijk. Helaas richten veel nieuwe ISO's zich uitsluitend op wat hun baas eist, terwijl ze de 360 graden relaties binnen het ISO leiderschap negeren die zullen bepalen of ze een positieve nalatenschap achterlaten.

Dit alles in aanmerking genomen, is de tijd die je hebt om je stempel te drukken als effectieve information security officer kort - en dus best wel stressvol.

Wat zijn de beste praktijken om mee te beginnen op het pad naar succes in een nieuwe managementpositie in information security? Wat moet je doen, met wie moet je praten en wat zijn de eerste acties die je moet ondernemen om onmiddellijk effect te sorteren en je voor te bereiden op toekomstige successen?

Hier zijn zes stappen om je op weg te helpen in een nieuwe leidinggevende rol op het gebied van information security.

1. Maak de balans op van de technologie

Een van de belangrijkste stappen die je in de eerste dagen zult nemen, is het doorlichten van de IT-infrastructuur van je nieuwe werkgever. Hoe zijn firewalls en servers geconfigureerd? Hoeveel verschillende eindpunten maken verbinding met het netwerk? Welke andere technologie is er aanwezig?

Het beste is om allereerst te inventariseren welke beveiligingscontroles er zijn ter voorkoming van beveiligingsincidenten of kwaadaardige activiteiten en daarover te rapporteren. Je moet ook bepalen welke beheerconsoles voor beveiligingscontroles en SIEM-tools (Security Information and Event Management) in gebruik zijn. Ook het verzamelen van logboeken, beheeroplossingen en waarschuwingen geniet een hoge prioriteit.

Inzicht in je systemen en beveiligingsmechanismen is prioriteit nummer 1, want als je weet wat je nieuwe organisatie in huis heeft - en waar je mogelijk aanvullingen en wijzigingen moet aanbrengen - kun je de volgende stappen bepalen in je eerste maanden als ISO.

2. Beoordeel je processen

Nadat je een uitgebreid beeld hebt gekregen van de bestaande technologie, is het tijd om de bestaande beveiligingsprocessen te herzien en te evalueren. Is er een incident response (IR) plan aanwezig? Voor het overgrote deel van de organisaties zal het antwoord nee zijn. De hoogste tijd dus om een IR-plan te schrijven en testen. Hoe zit het met bewustwordingstraining? Gebeurt dat maandelijks? Jaarlijks? Deze informatie zal je een duidelijker beeld geven van hoe het bedrijf in het verleden prioriteit heeft gegeven aan beveiliging - en een idee van waar het in de toekomst naartoe moet.

Dit is ook het moment om hiaten te onderzoeken in beleidslijnen en normen waaraan geen formele processen zijn gekoppeld, en deze te ontwikkelen en te definiëren om effectiever te zijn. Duidelijke, goed gedefinieerde processen minimaliseren verwarring en chaos, en zorgen ervoor dat je organisatie kan voldoen aan het beleid dat je wilt handhaven.

3. Bouw je team uit

Of je nu gebruik maakt van bestaande medewerkers of nieuwe teamleden aanneemt, het samenstellen van je beveiligingsteam is een onmiddellijke prioriteit voor een nieuwe ISO. Focus op talent en relaties en omring jezelf met beveiligingsprofessionals die goed samenwerken en elkaar kunnen helpen de zwakke punten in hun vaardigheden af te dekken.

Ondergeschikten die je gaat aansturen zijn de eerste medewerkers die je moet leren kennen. Houd één-op-één vergaderingen met elk teamlid als de tijd het toelaat om hun sterke en zwakke punten te begrijpen en inzicht te krijgen in hoe het met de beveiligingsstrategie staat in de organisatie. Deze medewerkers hebben de institutionele kennis die jij nog niet hebt en hebben al te maken gehad met kwesties en problemen. Deze tijd kan ook een gelegenheid zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen, zodat je teamleden weten dat ze bij je terecht kunnen met zorgen en feedback in de toekomst.

Als je de luxe hebt om personeel aan te werven nadat je het bestaande beveiligingsteam hebt leren kennen, is dit hét moment om te beoordelen of je bepaalde vaardigheden en talenten in je team mist en te kijken of je extern talent aan je rangen kunt toevoegen. Dit is wellicht gemakkelijker gezegd dan gedaan, aangezien de kloof op het gebied van cyberbeveiligingsvaardigheden het inhuren van personeel de afgelopen jaren tot een uitdaging heeft gemaakt.

4. Praat met de belangrijkste interne stakeholders

Je wilt een beter inzicht krijgen in het bedrijf, de missie, de onmiddellijke prioriteiten en de langetermijndoelstellingen zodra je binnenkomt. De rol van de information security officer gaat over beveiliging en business enablement. Er wordt van jou verwacht dat je de organisatie beschermt en bijdraagt aan de strategische doelen.

Begin indien mogelijk met een ontmoeting met het uitvoerend management en de hoofden van business units. Begrijp hun doelen, visies, pijnpunten en doelstellingen. Vraag hoe security management bij al deze zaken kan helpen. Het leren kennen van deze belanghebbenden zal het begin zijn van wat een voortdurende relatie en conversatie zou moeten zijn die beveiliging een krachtige stem in de organisatie zal geven.

5. Leer klanten kennen

Net zo belangrijk als het begrijpen van de uitvoerende visie van het bedrijf, is het hebben van een goed begrip van de mensen die het bedrijf bedient. Kennismaken met belangrijke klanten en cliënten in de frontlinie geeft je het voordeel dat je begrijpt hoe de onderneming van buitenaf wordt bekeken. Het klantperspectief zal van onschatbare waarde zijn bij het positioneren van beveiliging als een zakelijke drijfveer in plaats van een belemmering.

6. Begin na te denken over je budget

Hoe kunnen Information Security Officers bewijzen dat hun investeringen een meetbare impact hebben op het bedrijfsrisico? Het is niet langer voldoende om alleen beveiliging te leveren aan een organisatie; van ISO's wordt ook verwacht dat ze het rendement op investeringen (ROI) aantonen en manieren vinden om directe bedrijfsvoordelen te leveren.

Het verzamelen van gegevens, bewijsmateriaal en statistieken om de noodzaak van investeringen in beveiliging aan te tonen, waarom ze in de nabije toekomst nodig zijn en het bewijs van de bedrijfsrendementen is een andere essentiële stap voor modern beveiligingsbeheer.

Bovendien moet dit worden gepositioneerd op een manier die bedrijfsleiders begrijpen, wat ons terugbrengt naar het belang van de vorige stappen. Als je geen tijd investeert in het leren kennen van het uitvoerend management en het begrijpen van klanten, zul je minder goed toegerust zijn om te pleiten voor budgettaire middelen voor beveiligingsprioriteiten in de toekomst.


Begin je functie als information security officer op de juiste voet

Beginnen met een nieuwe functie als freelance information security officer, interim information security officer of zzp information security officer kan overweldigend aanvoelen. Maar het moment voor cyberbeveiliging om gezien te worden als een belangrijke speler - en het aantonen van de zakelijke impact die het heeft - is nog nooit zo opportuun geweest. Hoewel er bij de start van een nieuwe organisatie verschillende uitdagingen kunnen zijn, kun je met deze suggesties al op de eerste dag een positieve indruk maken.