Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim bedrijfsjurist

 • Home
 • Interim bedrijfsjurist

Interim bedrijfsjurist

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim bedrijfsjuristen:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim bedrijfsjuristen
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Een bedrijfsjurist is een specialist in de juridische aspecten van een bedrijf. De bedrijfsjurist is verantwoordelijk voor het adviseren van het bedrijf / de organisatie en het management over juridische zaken die van invloed (kunnen) zijn op de bedrijfsvoering en de besluitvorming. Hieronder een uitgebreide functieomschrijving van een bedrijfsjurist.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Advies verstrekken: de bedrijfsjurist adviseert het bedrijf over de juridische aspecten van de bedrijfsvoering. Dit omvat onder meer het beoordelen van contracten, het adviseren over wet- en regelgeving, het beoordelen van claims en het identificeren van juridische risico's. De bedrijfsjurist zorgt ervoor dat het bedrijf voldoet aan alle juridische verplichtingen.

 • Onderhandelingen voeren: de bedrijfsjurist is verantwoordelijk voor het voeren van onderhandelingen met externe partijen, zoals klanten, leveranciers, partners en overheidsinstanties. De bedrijfsjurist zorgt ervoor dat de belangen van het bedrijf worden beschermd en dat er geen juridische risico's worden genomen.

 • Compliance management: de bedrijfsjurist houdt toezicht op de naleving van alle juridische en regelgevende vereisten die van toepassing zijn op het bedrijf. Hij of zij stelt beleid op om ervoor te zorgen dat het bedrijf zich houdt aan alle wetten en regels, en houdt toezicht op de implementatie van dit beleid.

 • Geschillenbeslechting: de bedrijfsjurist is verantwoordelijk voor het beheren van geschillen tussen het bedrijf en andere partijen, inclusief het beoordelen van juridische claims, het initiëren van rechtszaken en het onderhandelen over schikkingen. Hij of zij zorgt ervoor dat het bedrijf beschermd is tegen juridische claims en dat geschillen zo efficiënt mogelijk worden afgehandeld.

 • Risicobeheer: de bedrijfsjurist identificeert, evalueert en beheert juridische risico's die van invloed kunnen zijn op het bedrijf. Hij of zij werkt samen met andere afdelingen om risico's te verminderen en ervoor te zorgen dat het bedrijf geen onnodige juridische risico's neemt.

 • Training en ondersteuning: de bedrijfsjurist geeft training en ondersteuning aan het management en andere medewerkers over juridische kwesties die van invloed zijn op het bedrijf. Hij of zij zorgt ervoor dat het management op de hoogte is van alle juridische verplichtingen en risico's.

Kwalificaties en vaardigheden

 • Een afgeronde HBO / universitaire opleiding in de rechten is vereist voor de functie van bedrijfsjurist.
 • Een specialisatie in bedrijfsrecht of commercieel recht is vaak gewenst.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht, intellectueel eigendomsrecht en mededingingsrecht, is vereist.
 • Ervaring met geschillenbeslechting, inclusief het voeren van rechtszaken en het onderhandelen over schikkingen, is gewenst.

Vaardigheden

 • Sterke communicatievaardigheden om effectief te kunnen adviseren, onderhandelen en geschillen op te lossen.
 • Analytische vaardigheden en het vermogen om complexe juridische kwesties te begrijpen en op te lossen zijn van cruciaal belang.
 • Probleemoplossende vaardigheden en het vermogen om praktische oplossingen te vinden voor complexe juridische problemen zijn vereist.
 • Goede onderhandelingsvaardigheden en het vermogen om te onderhandelen met externe partijen zijn belangrijk.
 • Projectmanagementvaardigheden en het vermogen om projecten te coördineren en deadlines te halen zijn belangrijk.
 • Een sterk gevoel voor ethiek en integriteit is essentieel.
 • Computervaardigheden en ervaring met juridische software zijn gewenst.

Een bedrijfsjurist kan werken bij een groot bedrijf, een advocatenkantoor of als zelfstandige consultant. De taken en verantwoordelijkheden kunnen variëren afhankelijk van de organisatie waarvoor de bedrijfsjurist werkt. Over het algemeen is de bedrijfsjurist verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van het bedrijf bij juridische kwesties en het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving.