Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim beleidsadviseur

  • Home
  • Interim beleidsadviseur

Interim beleidsadviseur | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim beleidsadviseurs:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim beleidsadviseurs
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

9 kenmerken van een moderne beleidsadviseur

Een goede beleidsvoering is vitaal voor een bedrijf of organisatie, aangezien het als basis dient voor het ontwikkelen en ondernemen van activiteiten en acties. Er wordt lang en goed nagedacht over het juiste beleid voor een bedrijf, wat passend moet zijn aan de huidige marktdynamiek. Tevens kan het beleid van een organisatie gaandeweg nog aangepast worden aan de hand van verrassende onderzoeken en ontwikkelingen.

Het beroep dat zich met deze zaken bezighoudt is de beleidsadviseur. Deze specialist omtrent beleidsvoering voert onderzoeken uit, stippelt passend beleid uit voor een organisatie en adviseert bedrijven en instellingen over beleidsaanpassingen. Wat kenmerkt een moderne adviseur van het beleid allemaal?

1. Beleid ontwikkelen

De grootste verantwoordelijkheid van een beleidsadviseur is het opstellen van geschikt beleid binnen een bepaald gebied of een specifieke sector. Veel overheidsinstellingen, zoals gemeenten en ministeries, en grote bedrijven maken gebruik van de diensten van zo'n soort adviseur, welke aan de hand van ervaringen, de hulp van deskundigen en onderzoeksgegevens een beleid uitstippelt. Dit beleid kan allerlei zaken omvatten, zoals communicatie, organisatie of het personeel. Door middel van het beleid kan de organisatie beter functioneren.

Het beleid dat door de adviseur wordt ontwikkeld moet door de hele organisatie gedragen worden en tevens heeft het effecten op de maatschappij en wat er aan de samenleving geleverd wordt. Zodoende dragen beleidsadviseurs een belangrijke verantwoordelijkheid. Tijdens zijn of haar werk worden verschillende plannen geschreven, op basis waarvan een advies wordt uitgebracht over het beleid aan het bestuur, een minister of een wethouder. Ook waakt een adviseur van het beleid over de uitvoering hiervan, waarna er regelmatig geëvalueerd wordt en eventueel aanpassingen worden doorgevoerd.

2. Netwerken vormen

Beleidsadviseurs staan niet los in een organisatie, maar werken nauw samen met andere adviseurs en beleidsmedewerkers. Het is daarom belangrijk voor iemand in deze positie om sterke netwerken te vormen om voldoende op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in een werkveld. Tevens moet hij of zij zich omringen met deskundigen, medewerkers en andere organisaties om ook van hen advies in te winnen. Hiervoor zijn goede communicatieve vaardigheden een vereiste.

3. Anderen beïnvloeden en overtuigen

Niet alleen moeten beleidsadviseurs veel samenwerken met andere betrokken partijen, ook moeten ze hun overtuigingskracht gebruiken om de koers van een bedrijf te sturen. Dit betekent dat de juiste strategie geformuleerd wordt in de richting van het management, waarbij de argumentatie het bestuur moet overtuigen. Er moet duidelijk in kaart gebracht worden welke krachten van invloed zijn op een organisatie en hoe daar het beste mee omgegaan kan worden.

Een goede adviseur kan de visie van een organisatie ook goed uitdragen, waardoor anderen geïnspireerd en gemotiveerd worden. Immers moeten de anderen in een bedrijf eveneens de visie uitdragen om het te kunnen realiseren. Hiervoor is emotionele betrokkenheid en een draagvlak van belang onder collega's, waarbij de adviseur het goede voorbeeld geeft en betrokken is. Overigens kan een goede adviseur zich zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken naar zijn of haar omgeving.

4. Een bedrijf en de markt verbinden

Een adviseur van het beleid houdt zich bezig met strategische bedrijfsvoering en het formuleren van geschikte strategieën die aansluiten op de behoeften en bewegingen in een markt. Hij of zij legt verbanden tussen de capaciteiten en ambities van een organisatie en houdt in de gaten wat een markt nodig heeft en op welke manier het bedrijf hieraan kan voldoen. Dit omvat het volgen van trends en de invloed van externe ontwikkelingen op het bedrijf.

5. Trends in kansen vertalen

Trends moeten niet alleen gevolgd en vroegtijdig opgemerkt worden, maar er moet ook iets mee gedaan worden. Het is namelijk belangrijk voor de levensvatbaarheid van een bedrijf dat het meebeweegt met de stroming in een markt. Een strategisch adviseur is zich bewust van de omgeving van een bedrijf en welke bedreigingen en kansen zich hierin voordoen. Op deze manier kan een organisatie inspelen op de mogelijkheden om een optimale bedrijfsvoering te faciliteren.

6. Analyseren en methodisch nadenken

Voordat strategische keuzes gemaakt kunnen worden, moeten er veel afwegingen gemaakt worden, waarvoor een analytisch vermogen onmisbaar is. Beleid moet goed onderbouwd zijn en verantwoord plaatsvinden door de grote impact die het kan hebben op een organisatie en haar omgeving. Daarom is het doen van onderzoek en het vinden en gebruiken van feiten erg belangrijk voor een beleidsadviseur. Hierdoor kan er geëxperimenteerd worden met verschillende methodes en zo wordt er inzicht verkregen in gunstige mechanismen. Deze zijn weer nodig om de dynamiek van ontwikkelingen en gedrag te begrijpen.

Deze verantwoordelijkheid en vaardigheid sluit aan op het begrip van situationele beleidsvoering. Dit haakt in op de voortdurend en steeds sneller veranderende samenleving, waardoor steeds nieuwe eisen worden gesteld aan een bestuur. Tevens vragen situaties soms een andere houding van een organisatie of overheidsinstelling, waardoor een moderne beleidsadviseur uiteenlopende rollen moet bekleden. Hij of zij moet op kunnen treden als analist, facilitator, netwerker, procesbegeleider en verbinder. Steeds vaker is een adviseur ook een regisseur die anderen aanstuurt om een effectief beleid te vormen. Zo kunnen gezamenlijk de gewenste, optimale resultaten behaald worden.

7. Innoveren en inspireren

Om een concurrentiepositie te behouden, is het belangrijk voor organisaties om op een regelmatige basis vernieuwingen door te voeren en dus te innoveren. Hiervoor moeten beleidsadviseurs goed luisteren naar klanten. Immers wordt de koers en strategie op de wensen en behoeften van de doelgroep van een organisatie afgestemd. Een adviseur moet zodoende verbanden leggen tussen de doelstellingen van een bedrijf en waar er vanuit de markt vraag naar is. Ook innovatieve activiteiten en initiatieven die van waarde zijn worden bij collega's gestimuleerd.

Een strategisch adviseur staat tevens open voor externe ontwikkelingen. Aan de hand hiervan worden diensten, producten en werkwijzen continu ter discussie gesteld om betere bedrijfsresultaten, meer continuïteit en strategische transities te bereiken. Tegelijkertijd is hiervoor draagvlak vanuit het bedrijf nodig en investeringen. Innoveren en inspireren betekent ook het gebruiken van creativiteit om problemen vanuit een ander perspectief te bekijken en hiervoor effectieve oplossingen te bedenken.

8. Strategisch advies implementeren

Naast het feit dat beleid op de juiste manier ontworpen moet worden om draagvlak en innovatie te genereren, moet het ook correct worden toegepast. Een strategie moet immers ook uitgevoerd worden om het verschil te kunnen maken. Hiervoor dient de hele organisatie betrokken te zijn, aangezien beleid alle afdelingen van een organisatie beïnvloedt. Een beleidsadviseur houdt hierbij in de gaten of de strategie op de juiste manier wordt geïmplementeerd en geeft zo nodig sturing. Ook beantwoordt hij of zij allerlei vragen en stelt betrokken partijen gerust.

9. Zelfontwikkeling stimuleren

Een beleidsadviseur moet ook continu werken aan zijn of haar eigen ontwikkeling als strategisch adviseur. Immers moeten zijn of haar persoonlijke eigenschappen en vakkennis van optimale kwaliteit zijn om adequaat in te blijven spelen op de marktontwikkelingen. Hierbij is het vooral belangrijk dat een adviseur op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, technieken en theorieën. Dit wordt weer gebruikt om beleid aan te laten passen aan de marktbehoeften.


Ben jij als interim beleidsadviseur, freelance beleidsadviseur of zzp beleidsadviseur op zoek naar de ideale opdrachtgever om passend beleid voor te ontwerpen en implementeren? In dat geval kun je je CV bij ons uploaden.

Of ben jij juist een opdrachtgever die graag mee wil bewegen met de ontwikkelingen in de markt door het huidige beleid bij te sturen of om te vormen met de hulp van een professional? In dat geval kun je een aanvraag doen, waarna wij gelijk voor jou op zoek gaan naar de perfecte match.