Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim Communicatieadviseur

 • Home
 • Interim Communicatieadviseur

Interim Communicatieadviseur

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim Communicatieadviseurs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim Communicatieadviseurs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

11 kenmerken van een communicatieadviseur

Communicatieadvies gaat over diverse communicatieaangelegenheden en -middelen, zoals online en offline mediacampagnes, reclame en pr-activiteiten. Echter, dit vakgebied richt zich ook op maken van plannen en teksten voor een goede communicatie binnen en buiten een bedrijf. Een communicatieadviseur gaat hier allemaal over en kan zowel de interne als de externe communicatie op zich nemen. Bovenal is het bij dit beroep van belang om een boodschap op de juiste manier over te brengen op de doelgroep van een organisatie.

Wat doet een communicatieadviseur precies in zijn of haar werk, welke ontwikkelingen spelen er op dit moment in de wereld van het communicatieadvies en wat kenmerkt een communicatieadviseur allemaal?

Wat houdt het vakgebied van een communicatieadviseur in?

Zoals de naam al zegt, houdt een adviseur van communicatie zich bezig met verschillende soorten communicatieaangelegenheden, waaronder voorlichtingen, reclames, mediacampagnes en pr-activiteiten. Hij of zij kan diverse werkzaamheden hebben, zoals concepten en huisstijlen ontwerpen en communicatieplannen en -teksten opstellen. Over het algemeen richt dit vakgebied zich op de manier waarop een boodschap overgebracht wordt aan een bepaalde doelgroep. Dit moet de juiste reactie opwekken en de doelgroep tot actie doen bewegen.

Binnen de communicatiewereld wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen interne en externe communicatie. Op intern gebied dragen communicatieadviseurs zorg voor de informatiestroom binnen een bedrijf en op welke manier dit verbeterd kan worden. Wellicht kunnen informatiestromen efficiënter ingericht worden of kunnen teams of afdelingen beter met elkaar samenwerken? Externe communicatie omvat communicatie-uitingen in de richting van externe belanghebbenden, zoals klanten, zakenrelaties en de media.

De taken en werkzaamheden die horen bij deze baan zijn erg veelzijdig en afhankelijk van het bedrijf en een interne of externe focus. Het ene moment kan het bijvoorbeeld gaan om het beoordelen of actualiseren van het communicatiebeleid, waar het op een ander moment juist gaat om bepaalde communicatie-uitingen. Hierbij moeten ook de wensen, eisen en verwachtingen van de doelgroep, klant of opdrachtgever in acht genomen worden.

Welke ontwikkelingen spelen er op het gebied van communicatieadvies?

Communicatieadvies is een dynamisch vak en zodoende zijn er continu ontwikkelingen. De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op de manier waarop communicatieadviseurs te werk moeten gaan:

 • Nepnieuws: Allereerst zorgt nepnieuws, ook wel "fake news" genoemd, voor uitdagingen, aangezien het onderscheid met echt nieuws een stuk vager wordt. Dit beïnvloedt de publieke opinie en schaadt het vertrouwen in nieuws en communicatie. Het heeft ook gevolgen voor de communicatie vanuit bedrijven, wat mensen dan misschien minder snel tot zich nemen.
 • Cyberveiligheid: Er wordt steeds meer aandacht getrokken naar de veilige omgang van gegevens, zeker aangezien veel mensen hier onzeker over zijn, zoals 84 procent van de consumenten aangeeft.
 • Duurzaamheid: In de communicatie naar klanten is het ook steeds belangrijker dat organisaties hun impact op het milieu laten zien. Zo kunnen bedrijven tegenwoordig niet alleen meer communiceren over hun producten of diensten, maar moeten ook op maatschappelijke thema's inhaken.
 • Inclusiviteit: Als laatste is inclusiviteit een belangrijk thema in de communicatiewereld, zowel binnen de interne als externe communicatie. Zo moeten teksten uitvoerig gecontroleerd worden op racistische ladingen, waarnaast ook mensen met een beperking niet uitgesloten mogen worden.

Wat zijn de 11 kenmerken van een communicatieadviseur?

1. Brede maatschappelijke interesse

Zoals is vermeld, is communicatieadvies geven een breed vakgebied en er is een grote maatschappelijke interesse voor nodig. Communicatie en marketing bestaan immers niet afzonderlijk meer in een organisatie en communicatieadviseurs moeten allerlei dwarsverbanden kunnen leggen. Zij moeten niet alleen kennis hebben van ontwikkelingen op het gebied van communicatie, maar moeten ook weten wat er verder speelt in de wereld om hier adequaat op in te kunnen spelen middels communicatie en marketing.

2. Groot netwerk

Om al deze kennis te vergaren, is een groot en sterk netwerk vereist, zeker door de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen tegenwoordig plaatsvinden. Zodoende moeten communicatieadviseurs onderdeel uitmaken van netwerken waarin specifieke kennis aanwezig is. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten verkregen worden, waardoor een organisatie goed kan blijven inspelen op ontwikkelingen.

3. Compassie

Een derde kenmerk van een goede communicatieadviseur is op allerlei niveaus kunnen communiceren, dus zowel met werknemers op de werkvloer als met aandeelhouders, klanten en het bestuur. Met al deze verschillende mensen moet de adviseur samen kunnen werken, waarvoor compassie essentieel is. Zo kan hij of zij namelijk charmant en kritisch tegelijk zijn en anderen motiveren en activeren. Tevens zorgt dit ervoor dat een adviseur overtuigend is in zijn of haar argumentatie.

Het vermogen om samen te werken, wordt binnen de communicatiewereld nog weleens onderschat, maar is onmisbaar voor het succes van communicatie. Wanneer alle disciplines samen aan een oplossing werken, wordt interdisciplinariteit bereikt. Zo kunnen overigens ook grote uitdagingen op een collectieve manier aangepakt worden. In die zin fungeren communicatieadviseurs ook een beetje als verbinders.

4. Flexibel en wendbaar

De wereld verandert voortdurend en politieke, sociaaleconomische en technologische ontwikkelingen vinden steeds sneller plaats. Hier moeten organisaties in mee bewegen en zo ook de communicatieprofessional. Een communicatieteam moet flexibel zijn en continu anticiperen op veranderde omstandigheden om de beste resultaten te genereren.

5. Continue kennisontwikkeling

Een goede adviseur van de communicatie richt zich ook op het steeds bijdragen aan de eigen kennisontwikkeling. Hiervoor leest hij of zij veel en verdiept zich graag in de veranderingen en ontwikkelingen van het vak. Ook staat hij of zij open voor inspiratie en voegt hier persoonlijke vaardigheden aan toe. Op deze manier streeft de adviseur er steeds naar een efficiënte, waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een bedrijf.

6. Kritisch en reflecterend

Bij deze baan hoort ook een kritische houding met het oog op ethische eisen, zoals het waarborgen van de privacy van gegevens van klanten en consumenten. Ook moeten nieuwe aanbiedingen aansluiten op de behoeften en verwachtingen van mensen en er moet gedacht worden aan de diversiteit en inclusiviteit van een onderneming. Op deze waarden moet continu gereflecteerd worden om bruikbare adviezen te kunnen geven.

7. Eigen inbreng

Communicatieadviseurs kunnen inspirerend zijn door de theorie over communicatie en marketing te verbinden aan de praktijk. Hierbij komt een originele visie op deze onderwerpen van pas, waardoor eigen ideeën ontwikkeld kunnen worden die echt waarde toevoegen aan het aanbod en de reputatie van een bedrijf en de bedrijfsvoering. Kortom, zo kan een verschil gemaakt worden.

8. Creatief en innovatief

Een ander kenmerk van een adviseur in de communicatie is het vermogen om creatief en innovatief te denken en handelen. Communicatie wordt vaak gezien als het vakgebied waarin creatieve invallen en bijzondere ideeën de aandacht kunnen trekken. Dit maakt het ook belangrijk om op te vallen met communicatieaangelegenheden, omdat een bedrijf op deze manier aan de verwachtingen van het publiek kan voldoen en verrassend kan blijven voor klanten.

9. Nieuwsgierig

Een van de belangrijkste eigenschappen van een communicatieprofessional is nieuwsgierigheid, in de breedste zin van het woord. Met deze eigenschap kan iemand in deze positie namelijk mogelijke ontwikkelpaden van een bedrijf ontdekken en op welke manier communicatiemiddelen hier het beste aan bij kunnen dragen. Ook zijn communicatieadviseurs nieuwsgierig naar ontwikkelingen in het vakgebied en hoe een bedrijf hierop in kan spelen. Deze nieuwsgierigheid gaat ook over hoe collega's te werk gaan en wat er in de omgeving van een organisatie speelt dat van invloed kan zijn op de doelstellingen en resultaten.

10. Data en onderzoek

Communicatie moet steeds meer gebruik maken van onderzoek en data, zoals veel bij veel andere vakgebieden ook het geval is. Dit onderwerp is steeds populairder en overstijgt het belang van veel ervaring en intuïtie om de juiste keuzes te maken. Door middel van data kunnen namelijk klantpatronen onderzocht worden, waardoor weer nieuwe communicatieaangelegenheden ontworpen kunnen worden. Communicatieplannen moeten ook steeds vaker gepresenteerd worden op basis van data, waar tevens steeds meer op ingespeeld wordt tijdens communicatiestudies. Door het gebruik van data en onderzoek kan de communicatie van een organisatie beter in lijn komen met de activiteiten en focus van andere afdelingen, zoals de Human Resources en marketing. Dit verhoogt de consistentie en effectiviteit van een bedrijf.

11. Eigenwijs

Goede communicatieadviseurs zijn ten slotte ook altijd een beetje eigenwijs. Zij durven hun opdrachtgever tegen te spreken als het nodig is en gaan niet mee in het standaard denkpatroon van wat er over het algemeen geaccepteerd wordt of wat politiek correct is. Dit heeft te maken met het kritisch denkvermogen van iemand in deze positie, waardoor hij of zij nooit een eerste interpretatie van bepaalde feiten zomaar accepteert. Het is ook belangrijk dat hij of zij zaken vanuit een ander perspectief bekijkt en af en toe tegen de stroming ingaat.

Zoek jij als opdrachtgever naar de beste communicatieprofessional voor de interne en/of externe communicatie binnen jouw bedrijf? Doe dan een aanvraag en wij zoeken snel naar de geschikte kandidaat. Of ben jij juist een interim communicatieadviseur, freelance communicatieadviseur of zzp communicatieadviseur en op zoek naar een opdrachtgever in de communicatiewereld? Ook dan kun je je CV bij ons uploaden, waarna we voor jou een match gaan maken.