Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim Decaan

  • Home
  • Interim Decaan

Interim Decaan

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim Decanen:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim Decanen
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

8 kenmerken van een goede decaan

Een decaan zet zich vaak in in het voortgezet onderwijs om leerlingen en ouders te adviseren over geschikte keuzes omtrent studie en werk. Hierbij wordt gebruikgemaakt van allerlei methodes om de juiste richting vast te kunnen stellen. Naast het zijn van een loopbaanadviseur geven veel decanen zelf ook gewoon les. Zodoende gaat het om een veelzijdig beroep met de belangrijke taak om leerlingen een duidelijke, stabiele basis te geven voor verdere professionele ontwikkeling. Wat houdt dit beroep over het algemeen precies in en welke kenmerken zijn belangrijk om dit beroep goed uit te kunnen uitoefenen?

Wat doet een decaan allemaal?

Decanen kunnen in diverse onderwijsinstellingen aan de slag, zoals het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt advies gegeven aan leerlingen en hun ouders over geschikte toekomstige beroepen en mogelijke studiekeuzes die aansluiten op de talenten en interesses van de leerling. Vaak wordt iemand met deze functie dan ook wel een loopbaanoriëntatieadviseur of -begeleider of studiekeuzeadviseur genoemd. Meestal geven decanen naast het uitbrengen van loopbaanadvies zelf ook les op een school.

Op universiteiten lopen ook decanen rond die dienst doen als loopbaanadviseur en hoogleraar. Tevens zijn ze vaak het hoofd van een bepaalde faculteit waar ze voor lesgeven. Ze zijn in dit geval vaak de voorzitten van het bestuur van de faculteit, waarbij ze inhoudelijk richting geven aan het beleid voor het gegeven onderwijs en uitgevoerde onderzoek. In aanvulling hierop wordt bijgedragen aan de onderwijs- en examenregeling en het faculteitsreglement.

Een decaan is binnen een onderwijsinstelling tevens representatief voor de instelling of een specifiek onderdeel en onderhoudt met diverse partijen contact. Hij of zij is ook het aanspreekpunt voor het College van Bestuur, waaraan verantwoording afgelegd moet worden. Hoewel decanen coördineren en leidinggeven, draait hun functie bovenal om het vormgeven van de inhoud van onderwijs en begeleiding aan leerlingen en studenten. Binnen universiteiten wordt er overigens een onderscheid gemaakt tussen verschillende decanen, wat gebaseerd is op het aantal opleidingen dat vanuit een faculteit wordt aangeboden.

Wat kenmerkt een goede decaan? 8 Punten

1. Mens- en cliëntgericht

Allereerst staan decanen continu met verschillende mensen in contact, zoals leerlingen of studenten van een instelling of faculteit, hun ouders en/of verzorgers, andere docenten en leraren en het College van Bestuur. Dit betekent dat iemand in deze positie mensen goed moet kunnen helpen aan de hand van de vragen of problemen waar ze mee komen. Op een cliënt- en mensgerichte manier luisteren ze naar de behoeften en wensen van leerlingen of studenten. Om leerlingen optimaal te kunnen begeleiden, moet er ook veel samengewerkt worden met collega's, welke soms aangestuurd moeten worden tot het uitvoeren van bepaalde taken. Dit vakgebied vereist dus veel contact met mensen, een dienstverlenende instelling, sterke communicatieve vaardigheden en de kracht om samen te werken met anderen.

2. Artistiek en creatief

Elke leerling is weer anders en heeft andere behoeften en wensen. Daarnaast verandert de beste manier van lesgeven ook voortdurend. Dit betekent dat decanen op een artistieke, creatieve manier hun werk moeten doen. Soms moeten leerlingen ook op onorthodoxe manieren uitgedaagd worden om uit hun comfort-zone te komen en zich open te stellen voor nieuwe ideeën en richtingen. Overigens kan lesstof soms beter aanslaan wanneer creatieve manieren van informatieoverdracht worden toegepast.

3. Ondernemend en gevoel voor verantwoordelijkheid

Het is ook belangrijk dat decanen zonder problemen werkzaamheden initiëren en helpen opstarten, waarbij collega's aangestuurd en geleid moeten worden om vastgestelde doelen te bereiken. Dit vereist een groot verantwoordelijkheidsgevoel, aangezien veel andere functies en leerlingen van de werkzaamheden van decanen afhankelijk zijn. Bij deze functie hoort ook een gestructureerde instelling om werkzaamheden duidelijk af te bakenen. Zo is het belangrijk dat decanen methodisch en systematisch te werk gaan en risico's zo veel mogelijk vermijden. In dit geval dient een voorbeeld gegeven te worden aan leerlingen en collega's over een georganiseerde houding.

4. Onderzoekend en analyserend

Een ander kenmerk passend bij dit beroep is een onderzoekend karakter. Decanen zijn gericht op het verzamelen van interessante en belangrijke informatie en gegevens om oplossingen en verklaringen te vinden bij een situatie. Ze analyseren en observeren een situatie om op een logische manier tot oplossingen te komen. Dit moet uiteraard in samenspraak gaan met de leerling in kwestie en andere betrokken partijen of het bestuur van een faculteit. Elke situatie is namelijk weer anders en moet systematisch opgedeeld worden in onderdelen om het goed te begrijpen. Tevens moet het beleid van een faculteit blijven passen bij de huidige onderwijssituatie.

5. Begeleiden en luisteren

Een decaan moet dus erg mens- en cliëntgericht zijn, waarbij specifiek intensieve begeleiding gegeven moet worden aan leerlingen omtrent loopbaanoriëntatie. Als coaches begeleiden decanen individuen of groepen in de richting van positieve verandering. De kunst van gespreksvoering hebben zij onder de knie en zodoende zijn ze uitstekende luisteraars die de juiste vragen stellen om een leerling of student aan het denken te zetten. Hierbij moet iemand in deze positie feilloos belangen, beweegredenen, emoties en/of gedachten van een ander in kaart kunnen brengen om hier vervolgens op in te spelen.

6. Mondeling uitdrukken

Naast goed kunnen luisteren, moeten decanen met gemak en op een vlotte manier kunnen converseren, oftewel zich mondeling uitdrukken naar hun omgeving. Dit is belangrijk om een gesprek te voeren met iemand en een discussie te laten ontwikkelen over de juiste richting van een studiekeuze of mogelijk beroep of juist de inhoud van onderwijs. Overigens is het hierbij van belang dat ze hun eigen mening en visie kunnen uitspreken en onafhankelijk van de mening van anderen uitspraken doen. Deze onafhankelijke visie is namelijk essentieel voor het goed laten verlopen van werkprocessen binnen een onderwijsinstelling om de missie te laten slagen.

7. Vakgericht

Op een vakgerichte manier kunnen decanen hun kennis en vaardigheden met hun omgeving delen. Immers weten zij veel over een specifiek vakgebied, zeker als het om iemand die werkzaam is op een universiteit gaat. Deze vakspecifieke kennis en vaardigheden worden opgedaan tijdens een opleiding, maar het is ook belangrijk voor decanen om steeds bij te blijven leren. Het is namelijk van belang om met de veranderingen en trends op het gebied van onderwijs mee te gaan en op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

8. Gebruikt een gereedschapskist

Om de studiekeuze van een leerling of student optimaal te begeleiden, worden diverse middelen uit een gereedschapskist gebruikt, zowel digitaal als fysiek. Er zijn allerlei programma's en methodes waar decanen mee kunnen werken, zoals studiekeuze- en beroepskeuzetesten, persoonlijkheidstesten en interessetesten. Het is essentieel dat iemand met deze functie deze verschillende opties kent en kan toepassen. Ook zorgen deze gereedschappen voor een handig naslagwerk op basis waarvan verdere ideeën en discussies kunnen ontstaan.

Ook ouders kunnen decanen helpen bij loopbaanoriëntatiebegeleiding door studiekeuzevragen met hun kinderen te bespreken in een veilige, vertrouwde omgeving. Zij moeten zelf ook reflecteren op hun voorkeuren en op welke manier zij de keuzes van hun kinderen beïnvloeden. Zo kunnen decanen bijvoorbeeld beroepenavonden organiseren, waarbij leerlingen samen met hun ouders gaan brainstormen en studiekeuzes maken. En zo zijn er nog meer creatieve manieren om belangrijke beslissingen een beetje makkelijker te maken.


Ik ben een decaan / Ik zoek een decaan

Ben jij een mensgerichte, creatieve en ondernemende interim decaan, freelance decaan of zzp decaan? Of zoek jij als opdrachtgever naar zo'n zelfstandige professional om leerlingen adequaat te begeleiden en de inhoud van onderwijs vorm te geven? Stuur dan je CV op of doe een aanvraag bij ons en wij gaan zo spoedig mogelijk aan de slag om een perfecte match te vinden.