Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim Directeur Onderwijs | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Interim Directeur Onderwijs | Freelance | Interim | ZZP

Interim Directeur Onderwijs | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim Directeuren Onderwijs:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim Directeuren Onderwijs
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

5 aspecten van het werk van een interim directeur onderwijs

Op basisscholen en in het voortgezet onderwijs wordt er steeds meer gebruikgemaakt van de diensten van een interim directeur. De rol van deze interimmer verschilt van dat van een reguliere schoolleider, aangezien hij of zij in een beperkte tijd veel moet realiseren, zoals kwaliteitsverbetering en organisatieontwikkeling. Daarnaast moet een interim directeur een organisatie snel goed leren kennen, en hij of zij komt in aanraking met veel verschillende organisatieculturen. Wat is precies de rol van een interim directeur in het onderwijs, wat zijn de voordelen van het inschakelen van zo'n professional, en wat kenmerkt zijn of haar werk?

De rol van een interim directeur in het onderwijs

Interim management in het onderwijs omvat een breed aantal taken en focusgebieden. Zo richt een interim directeur zich op het begeleiden van een school bij een veranderproces. Daarnaast kan hij of zij een fris perspectief bieden op bestaande uitdagingen, en ondersteuning bieden bij het implementeren van strategieën voor kwaliteitsverbetering. Het gaat zodoende veel over strategisch management, veranderingsmanagement en leiderschap. Hierbij richt een interim directeur zich ook op teamproblematiek, waarvoor sociale vaardigheden onmisbaar zijn. Uiteindelijk kan hij of zij een team zo weer in een positieve flow krijgen.

Interim managers in het onderwijs doen veel ervaring op met verschillende organisatieculturen. Ze krijgen namelijk te maken met veel verschillende onderwijsteams. Dit is waardevolle kennis en ervaring voor het implementeren van veranderingen op scholen, en maakt het identificeren van knelpunten makkelijker. Bovendien biedt de flexibiliteit van deze tijdelijke projecten ook de mogelijkheid om een continu leerproces te realiseren, wat leidt tot professionele en persoonlijke groei.

Uitdagingen voor interim management

In zijn of haar werk in het onderwijs krijgt een interim directeur te maken met een aantal uitdagingen. Zo kan hij of zij stuiten op weerstand tegen veranderingen, waarvoor veel empathie en een effectieve communicatie nodig zijn. Op deze manier kan vertrouwen opgebouwd worden bij het personeel en wordt er draagkracht gecreëerd voor veranderingen. Een interim manager moet zich ook snel aan kunnen passen aan een andere organisatiecultuur. Tegelijkertijd moet er voldoende diepgang en vertrouwen aanwezig zijn om binnen een beperkte tijd toch een duurzame impact te verkrijgen.

Voordelen voor het onderwijs

Er worden steeds meer interim directeuren ingezet in het onderwijs om in een korte tijd veranderingen teweeg te brengen, en de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Deze interimmers zorgen onder andere voor de volgende voordelen:

 • Snel aan de slag: Een belangrijk voordeel, zeker met het oog op het grote personeelstekort in het onderwijs, is dat interim managers snel aan het werk kunnen. Zo kan een onderwijsinstelling snel de juiste expertise inschakelen, wat flexibiliteit biedt en van pas komt in het dynamische onderwijslandschap.
 • Veel ervaring: Interim directeuren hebben ook een breed scala aan ervaring met allerlei onderwijsculturen en -contexten. Deze kennis en ervaring nemen ze mee naar elke opdracht, wat zorgt voor interessante invalshoeken. Ook kunnen ze hierdoor goed kritisch naar een situatie kijken, en processen implementeren ter verbetering van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs.
 • Breed perspectief: Door deze kennis en ervaring, en het feit dat ze geen last hebben van organisatorische vooroordelen binnen een organisatie, bieden interim directeuren een breed perspectief. Dit leidt weer tot effectieve en creatieve oplossingen.
 • Flexibel: Interim managers in het onderwijs zijn dus erg flexibel, wat er ook voor zorgt dat ze hun aanpak gemakkelijk aan kunnen passen aan de specifieke omstandigheden van een onderwijsinstelling. Zo passen ze zich snel aan en bieden ze een oplossing op maat. Deze flexibiliteit komt ook terug in hun tijdelijke ondersteuning, waardoor onderwijsinstellingen niet vastzitten aan extra kosten. Immers gaat een interimmer na het einde van een opdracht weer naar de volgende opdracht.

Belangrijke kenmerken van een interim directeur onderwijs

Een interim directeur in het onderwijs realiseert dus strategisch, organisatorisch, en verandermanagement op scholen. Wat zijn echter belangrijke kenmerken van deze functie?

1. Leiderschap

Allereerst gaat deze baan over leiderschap, waarbij teams ondersteund worden bij hun werkzaamheden. Hierdoor kunnen specifieke vraagstukken aangepakt worden, en weten teams waar ze aan toe zijn. Ook moet iedereen in een organisatie vertrouwen hebben in de nieuwe, tijdelijke leiding, en hier terecht kunnen met vragen of problemen. Niet alleen dient een interim directeur de leiding te nemen over zijn of haar eigen ontwikkeling, maar ook over de ontwikkeling van teams binnen de organisatie.

2. Organisatieanalyse

Een ander belangrijk thema binnen deze functie is het analyseren van een onderwijsinstelling. Immers moet een interim manager een school snel begrijpen om te weten hoe hij of zij hier het beste op in kan spelen om veranderingen teweeg te brengen. In deze organisatieanalyse kan een interimmer gebruikmaken van beschikbare data, maar hij of zij dient ook de dynamiek en cultuur binnen een organisatie te observeren en begrijpen. Zo weet een interim manager waar de kansen en knelpunten liggen.

3. Verandermanagement

Interim directeuren richten zich tevens veel op verandermanagement binnen onderwijsinstellingen. Er wordt dan vaak een veranderproces opgezet, waarvoor draagvlak gecreëerd moet worden binnen teams. Overigens is het ook belangrijk om hierbij na te denken over de duurzaamheid van deze veranderingen, zodat ze ook na het vertrek van een interimmer blijven bestaan.

4. Conflict- en crisismanagement

Het is tevens goed om in deze functie voorbereid te zijn op conflicten en crisissen, waarvoor interim directeuren vaak ingeschakeld worden. Hoe kunnen conflicten en crisissen voorkomen worden en wat zijn de beste oplossingen? Zulk soort vraagstukken staan dan centraal.

5. Organisatorisch kader

Ten slotte houdt een interim directeur zich ook bezig met de organisatie binnen een onderwijsinstelling. Immers is er een bepaald proces dat altijd in goede banen geleid moet worden, en waarvoor een goede organisatie en planning moet bestaan. Een interimmer moet er ook voor zorgen dat deze organisatie zo effectief mogelijk plaatsvindt.

Ben jij een interim directeur in het onderwijs en nog op zoek naar een nieuwe uitdaging? Of ben je juist een opdrachtgever en heb je nog zo'n interim professional nodig op jouw onderwijsinstelling? Stuur je cv dan naar ons op of doe een aanvraag en wij maken de ideale match.