Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim docent Engels

  • Home
  • Interim docent Engels

Interim docent Engels

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim docenten Engels:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim docenten Engels
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. De docent Engels: meer dan een leraar

Als je iemand vraagt wat een docent Engels doet, krijg je waarschijnlijk een verbaasd gezicht en het volgende antwoord: tja, Engelse les geven natuurlijk! Daar is niets aan gelogen. Maar er komt veel meer bij kijken. Je hebt als docent immers, in welk vak dan ook, te maken met leerlingen, collega’s, lesmethodes, overhoringen, tentamens en examens, et cetera. Het is vooral ook een beroep waarin je de hele dag door met veel verschillende typen mensen werkt. Ga er maar eens aan staan. Als freelance docent Engels zal je hierin snel je draai moeten vinden. Werkte je eerder op een aantal uiteenlopende scholen en soorten onderwijs, dan speelt dat zeker in je voordeel.

2. Engels = wereldtaal

Een belangrijk verschil met andere talen is dat het Engels één van de meest gesproken talen ter wereld is. Na het Mandarijn en het Spaans is Engels wereldwijd zelfs de meest gebruikte taal. En daarmee is het ook de belangrijkste taal die in het reguliere onderwijs wordt gegeven, een taal die voor veel leerlingen heel vanzelfsprekend is om in hun vakkenpakket te hebben. Ook is Engels vaak een onmisbare taal in de latere carrière. Want waar ben je als je solliciteert in een internationaal werkend bedrijf dat Engels als voertaal heeft, en jouw Engels is onder de maat? Inderdaad, nergens.

3. Verantwoordelijkheid

Er rust dus nogal een verantwoordelijkheid bij de docent Engels. Hij moet zich er altijd van bewust zijn dat hij een zeer belangrijke basis voor studenten kan leggen. Dat is nog niet zo’n probleem bij de gemotiveerden onder hen. Maar er zijn er ook die naar school gaan omdat het moet, en ook geen plezier hebben in het leren van een taal. Het wil er bij hen nog niet in dat de kans groot is dat ze juist dit vak waarschijnlijk veel nodig gaan hebben. Sterker nog: het kan averechts werken als je daar de nadruk op legt. Maar ook die studenten moet je dus zoveel mogelijk Engels in hun bagage meegeven, en met de juiste aanpak lukt dat vast.

4. Creatief lesgeven

Het komt er dus op aan dat je als docent Engels een manier vindt om studenten aan je te binden. Wat bij de één goed werkt, slaat bij de ander wellicht juist niet aan. En dan heb je ook nog te maken met de groepsdynamiek. Het spreekt voor zich dat een ervaren docent Engels al snel in de gaten heeft hoe hij deze groep moet benaderen, hoe de rollen zijn verdeeld, en wie de ergste stoorzenders zijn. Hier is het dan ook waar de zzp docent Engels al snel punten scoort bij zijn studenten, en daardoor waarschijnlijk ook bij de directie van de school, en de ouders.

5. Lesmethodes

En dan heb je dus als docent Engels te maken met lesmethodes. Natuurlijk gebruiken veel scholen dezelfde methode, maar je zal net zien dat er op een moment opeens een andere lesmethode op je lespad komt. Ook kan het zo zijn dat jouw school besluit om voor een nieuwe methode te kiezen. Je moet dus absoluut een bepaalde mate van flexibiliteit hebben, en je een nieuwe methode snel eigen kunnen maken. Je wil uiteraard voorkomen dat jouw studenten in de gaten hebben dat je nog erg zoekende bent. Want dan kan je er van uitgaan dat ze daar misbruik van maken. Het brengt jouw overwicht in de klas aan het wankelen, sommige studenten zullen je zelfs niet meer serieus nemen. De interim docent Engels heeft het belang van verschillende methodes in de vingers hebben al lang goed ingeschat. Welke methode zijn tijdelijke werkgever ook hanteert, hij kan er mee uit de voeten, ook als de laatste keer een tijd geleden is. Zo zorgt hij ervoor dat studenten geen (verdere) achterstanden oplopen en er dus ook geen vertraging ontstaat.

6. Spreken, lezen, schrijven, grammatica

Bij een taal leren denken de meeste mensen vooral aan die taal leren spreken en leren begrijpen. In dit geval gaat het erom dat je je goed kunt uitdrukken in het Engels, en dat je een Engelstalig iemand goed kunt verstaan. In zakelijk Engels is het ook de basis om verwarring, onbegrip en miscommunicatie te voorkomen. Maar Engels leren is natuurlijk veel meer dan dat. Je moet ook Engels leren lezen én schrijven. Dat eerste lukt veel meer mensen goed dan dat laatste, want nu komen we op het terrein van spelling, grammatica en zinsopbouw. Het is geen geheim dat ook ervaren Engels sprekenden, en zelfs native Engelstaligen hier nog regelmatig over struikelen. Om de kans op fouten zoveel mogelijk te verkleinen, is er oefening nodig, heel veel oefening. Maar wie zit er tegenwoordig nog te wachten op een dictee? Het is de taak van de docent Engels om dit op een leuke, aansprekende manier te brengen. Liefst spelenderwijs leren, dat is wat de student wil, maar uiteraard op een serieuze, volwassen manier. De interim docent Engels heeft al zoveel groepen voor zijn neus gehad, dat hij al snel in de gaten heeft wat wel en niet werkt.

7. Literatuur

Wie herinnert het zich niet: boeken lezen in de taal die in je vakkenpakket had gekozen? Op een gegeven moment ben je er klaar mee, letterlijk. Je bent blij als je een streep kunt zetten onder die verplichting. Maar als docent Engels moet je ook Engelse literatuur meegeven aan je studenten. En dus moet je bijblijven. Het kan niet zo zijn dat jij het hebt over Engelse literatuur en dat het zo belangrijk is om die regelmatig te lezen, als je zelf je laatste Engelstalige boek twintig jaar geleden dichtklapte? En nee, Engelse detectives en doktersromans tellen uiteraard niet mee. Als leraar Engels moet je passie hebben voor je vak, en daardoor ook jouw studenten enthousiasmeren. De zzp docent Engels weet dat dit bij zijn beroep hoort en kan prima met zijn studenten meepraten over de Engelse literatuur van toen én nu.

8. De coachende docent

De ervaren docent weet het, de freelance docent Engels dus ook: als docent ben je veel meer dan een docent. Je moet ook andere rollen kunnen aannemen. Je hebt te maken met jonge mensen die nog met hun carrière moeten gaan beginnen. Ook in hun levens kan er van alles gebeuren wat invloed heeft op hun lerende leven en hun studieprestaties. Soms kan ook simpelweg de motivatie minder of verdwenen zijn, hopelijk slechts tijdelijk. Als docent moet je daar oog voor hebben. Waarschijnlijk is het niet direct jouw eerste verantwoordelijkheid, maar vragen hoe ’t gaat kan wellicht al het ijs breken. En zeker als je gemiddeld genomen goed contact hebt met jouw studenten, is de kans aanwezig dat jullie in gesprek raken. Je kan zodoende echt iets betekenen voor iemand die meer is dan alleen student in jouw klas. Hoe tof zou het zijn als je iets voor hem kunt doen. Je hoeft niet meteen de coach, laat staan de psycholoog uit te hangen (laat dat vooral aan anderen over), maar een luisterend oor is vaak meer welkom dan je denkt. En ook hier is de interim docent Engels vaak in het voordeel. Hij heeft in zijn carrière al met zoveel verschillende studenten te maken gehad dat hij snel in de gaten heeft of hij kan doorvragen. En juist omdat hij er tijdelijk werkt, is de kans aanwezig dat een student liever met de interimmer praat dan met de docent die hij misschien nog een paar jaar tegenkomt. Een zzp docent Engels kan wellicht soms meer voor iemand betekenen dat hij van tevoren kan inschatten.