Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim docent Nederlands

  • Home
  • Interim docent Nederlands

Interim docent Nederlands

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim docenten Nederlands:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim docenten Nederlands
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. De docent Nederlands: de speelse Neerlandicus

Het Nederlands is een prachtige taal, zo vinden veel mensen. Maar lang niet iedereen is het daar mee eens. Vooral jongere mensen vinden andere talen ook interessanter en leuker. Want zeg nou zelf: het is toch heel tof om bijvoorbeeld goed Engels te spreken? Zeker voor een deel van de studenten is het volgen van lessen Nederlands vooral een ‘moetje’. Al die spelling en grammatica, bah. En de mensen begrijpen me toch wel, zo redeneren ze. Veel later in hun leven, en zeker als ze gaan werken, ontdekken ze hoe belangrijk het is om goed Nederlands te spreken en te schrijven. Het kan je zelfs een flink minpunt opleveren als je ‘hun’ verkeerd gebruikt en altijd maar weer moeite hebt met de d’s, de t’s en de dt’s. Veel mensen ervaren dit namelijk als erg storend, denk hierbij bijvoorbeeld aan klanten die door spelfouten heen moeten lezen. Redenen genoeg dus voor een gemotiveerde docent Nederlands om ook wat minder gemotiveerde studenten goed Nederlands te leren, en daarvoor alles uit de kast te halen, en niet alleen Nederlandse literatuur die ze volgens jou absoluut gelezen zouden moeten hebben.

2. Verbinden

Bij lesgeven gaat het vooral om verbinden, bijvoorbeeld verbinding maken met je leerlingen, maar ook hen laten verbinden met de maatschappij. Want hoeveel jongeren maak je nou nog blij met Middeleeuwse teksten, of boeken uit de vorige eeuw? Natuurlijk, je moet belangrijke Nederlandse literatuur onderdeel laten zijn van jouw lessen Nederlands. Het geeft een stukje historie, en achtergrond bij het ontstaan van onze taal. Of noem het een inleiding tot, een aanloop naar het Nederlands anno 21e eeuw. Maar je trekt veel meer aandacht als je jouw studenten betrekt bij hedendaagse thema’s. Dat vraagt wel van jou dat je je inleeft in hun wereld, iets wat je zult moeten doen in je eigen tijd. Maar je zult als docent Nederlands worden beloond met hun aandacht, en wellicht zelfs enig enthousiasme als je, met enige afstand, in hun wereld komt, en hen het Nederlands bijna spelenderwijs eigen leert maken. Voor de interim docent Nederlands is dit min of meer een eitje. Hij voelt al snel aan hoe hij deze groep mee kan krijgen. Voor hem is het ook geen enkel probleem om ’s avonds te worden gebeld en de volgende dag les te geven. Hij heeft al snel een idee wie de leidende figuren in de klas zijn. Als hij die meekrijgt, blijft de rest van deze groep studenten niet lang meer achter.

3. Meer dan lesgeven

Lesgeven is dus de hoofdtaak van de docent Nederlands. Hij staat (of zit) veel voor de klas. Er is sprake van een afstand, maar de docent Nederlands moet die afstand niet te groot maken. Ook niet te klein trouwens, hij zal nooit ‘één van hen’ worden. Maar hij moet een manier vinden om zijn lessen Nederlands leuk en interessant te maken, zijn studenten te boeien. Natuurlijk zal dat de ene les wat meer en beter lukken dan de andere les. Maar als er meer regelmatig lessen tussen zitten waarbij hij echt de aandacht krijgt, dan houdt hij de nieuwsgierigheid levendig. Niets meer demotiverend dan saaie lessen, zeker voor jonge mensen op die leeftijd. Daarmee vergroot je immers de kans op spijbelen, en zie dan je studenten maar eens terug in de klas én gemotiveerd te krijgen. Als docent zie je jouw studenten niet alleen regelmatig, je ziet ook veel van hoe ze in hun vel zitten. Elke leerling kan wel een keer wat minder geconcentreerd of snel afgeleid zijn. Maar als iemand continu letterlijk niet bij de les is, kan er meer aan de hand zijn, dan bijvoorbeeld kortdurend liefdesverdriet. Je maakt daarbij zelf de afweging om deze student buiten de les om individueel aan te spreken en gewoon eens te vragen hoe het gaat. Je zou ook zijn mentor op de hoogte kunnen stellen van de signalen die je denkt op te vangen. Het is dan aan de mentor om hier wel of niet iets mee te doen.

4. Ontwikkelingen volgen

Wat voor veel docenten geldt, gaat zeker ook op voor de docent Nederlands. Het is zeker geen kwestie van alleen maar de kennis overdragen die je ooit in je opleiding hebt geleerd. Die eerste- of tweedegraads bevoegdheid is een prachtige basis, maar er is altijd werk aan de winkel. Zo verandert ook taal continu. Er komen ook jaarlijks nieuwe woorden bij. Het kan niet anders dan dat je als docent Nederlands altijd op de hoogte bent, en blijft. De zzp docent Nederlands heeft hier waarschijnlijk een leuke hobby aan. Niet alleen omdat de Nederlandse taal simpelweg zijn passie is, maar omdat hij weet dat hiermee een goeie ingang heeft bij zijn nieuwe studenten. Die nieuwe woorden ontstaan immers in hun tijd, in periodes die zij bewust mee maken. Weet jij die als docent Nederlands op een leuke manier te verweven in je lessen, dan verklein je de afstand met hen.

5. Flexibel zijn, meegaan met de jeugd

Je werkt dus met jonge mensen. Elk jaar weer krijg je als docent een groep jonge mensen uit ongeveer dezelfde leeftijdscategorie onder je hoede. Doel: hen beter Nederlands laten leren. Maar: terwijl de gemiddelde leeftijd van jouw studenten dus ongeveer gelijk blijft, word je zelf steeds een jaar ouder. Als je niets onderneemt, wordt het verschil tussen jullie dus steeds groter. Aan je leeftijd kan je niets veranderen, wel aan hoe je in het leven staat. De ene dertiger heeft een jongere uitstraling dan de andere, en dat geldt ook voor de vijftiger. Vergeet niet dat je ook een voorbeeld kunt zijn. Dat je als ‘oudere’ ook een jongere oudere kunt zijn. En dat kan een prachtige ingang geven naar meer aandacht voor jouw lessen Nederlands.

6. Afwisseling

Zoals bij alle vakken gaat het ook bij Nederlands om afwisseling. Natuurlijk: je hebt je verplichte lesstof, die jouw studenten nodig hebben ter voorbereiding op hun eindexamen, of dat nou over een half of over vijf jaar is. Jij bent er verantwoordelijk voor dat ze een bepaald niveau halen. Je kunt niets afdwingen, maar je zult er wel op aangesproken worden als bij opvallend veel studenten uit jouw klassen de rapportcijfers of examenresultaten tegenvallen. Dat wil je niet, dus doe je er alles aan om die cijfers boven het gemiddelde te laten uitkomen. Met afwisseling dus. Want je kan proberen alle verplichte stof erin te stampen, maar dat gaat in de meeste gevallen niet werken. Door af en toe de teugels te laten vieren, en een luchtiger thema Nederlands als onderwerp bij de kop te pakken, geef je jouw studenten wat adempauze. Ze ervaren dat Nederlands als taal ook gewoon heel leuk en soms zelfs grappig is. Ze zullen ook jou als docent meer gaan waarderen, en dat gaat jou en indirect dus ook hen, bonuscijfers opleveren. Voor de freelance docent Nederlands is dit een peulenschil. Hij weet als geen ander hoe hij anderen warm of zelfs enthousiast kan krijgen voor zijn lievelingsvak, zijn passie. De interim docent Nederlands doceert soms spelenderwijs, zo lijkt het wel. Maar hij weet ook als geen ander dat hij er soms de zweep over moet leggen, figuurlijk dan. Bij de eindstreep zal blijken hoe goed zijn studenten hebben gepresteerd. Dan wordt dat harde werken eindelijk beloond. Maar zullen ze zich allemaal de rest van hun leven blijven herinneren hoe deze docent hun Nederlands op het juiste niveau heeft gebracht, en dat dat heeft bijgedragen aan waar ze nu staan in het leven.