• darkblurbg

Ik ben een interim docent Wiskunde

Wilt u graag als interim docent Wiskunde aan de slag? Primair liggen de taken bij het lesgeven op het gebied van Wiskunde, secundair bent u ook bezig met individuele begeleiding van leerlingen, vergaderingen bijwonen en het bijhouden van de leerlingen administratie.

Bent u op zoek naar een opdracht als interim docent Wiskunde en bent u als zelfstandige ingeschreven bij de KvK? U kunt zich hier inschrijven als u op zoek bent naar een uitdagende opdracht.

Wilt u ook een nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via het aanmeldformulier aan de rechterkant van deze pagina.

 

Ik zoek een interim docent Wiskunde

Bent u op zoek naar een interim docent Wiskunde? Wij hebben verschillende door de wol geverfde interim docenten Wiskunde die jarenlange ervaring hebben in het Voortgezet Onderwijs (VO).

Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.

Interesse? Neem nu contact met ons op! Ook kunt u hier de opdrachtomschrijving invullen als u een concrete interim opdracht / vraag voor ons hebt.

Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video


1. Docent Wiskunde: ken de attributen van dit beroep

De Docent Wiskunde is de persoon die kinderen en jongeren laat kennismaken met de magie van getallen. Hoewel het een vak is waaraan veel mensen een hekel hebben (misschien omdat ze het belang van wiskunde niet inzien, of gewoon omdat ze het eentonig vinden), spelen wiskundeleraren een essentiële rol in de samenleving.

Wat zou er van de mensen worden als ze niet wisten hoe ze moesten optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen? Hoe zou de samenleving eruit zien als mensen geen wiskundig redeneervermogen zouden ontwikkelen?

Wiskunde speelt een centrale rol in heel ons leven en is essentieel voor de goede ontwikkeling van kinderen en jongeren, vooral wat betreft redeneren en abstract denken.

2. Wat doet een Docent Wiskunde?

De Docent Wiskunde geeft les in dit vak aan de jongsten (kinderen en jongeren in de schoolgaande leeftijd), vanaf de eerste cyclus van het basisonderwijs tot aan de universiteit. Hij/zij is de persoon die zijn/haar wiskundige kennis overdraagt in een taal die voor kinderen en jongeren begrijpelijk is.

Als leraar moet hij ernaar streven dat zijn leerlingen het belang inzien van de onderwerpen die hij onderwijst en het nut ervan in het dagelijks leven kunnen inzien.

Aangezien wiskunde een van de meest gevreesde vakken is voor studenten, staat de wiskundeleraar voor vele uitdagingen om de aandacht van de studenten te trekken en hen te motiveren om te studeren.

De beste manier om jongeren met plezier te laten leren, is hen te laten inzien dat wiskunde een doordacht/coherent begrip in verband brengt met alledaagse dingen die we elke dag gebruiken en situaties die iedereen kent.

Het is van essentieel belang jongeren te laten inzien dat wiskunde meer is dan alleen cijfers en vergelijkingen. Het is belangrijk te laten zien dat wiskunde een wetenschap is die in de eerste plaats de waarheid van feiten zoekt.

3. Wat zijn je taken als docent Wiskunde?

De hoofdtaak van de Docent Wiskunde is zijn of haar wiskundige kennis over te dragen op de leerlingen. De manier waarop we deze kennis doorgeven, evenals het soort onderwerp, zal afhangen van het onderwijsniveau dat je volgt.

We onderwijzen een 6-jarige leerling niet op dezelfde manier als een 12-jarige student, of een 15-jarige student, of een 20-jarige student! Daarom moeten wij onze taal en onze onderwijsmethoden altijd aanpassen aan de leeftijdsgroep waarmee wij werken.

Ongeacht het onderwijsniveau moeten wiskundeleraren in staat zijn leerlingen het belang van wiskunde in het dagelijks leven te laten zien. Dit onderwerp is immers van essentieel belang voor de samenleving!

In de wetenschap dat wiskunde als een uiterst moeilijk vak wordt beschouwd, waar de leerlingen zelfs bang voor zijn, is het van essentieel belang dat de leraar in staat is kalmte op de leerlingen over te brengen en hen te laten zien dat het mogelijk is dit vak met schoonheid te bekijken.

Een van de grote uitdagingen bij dit onderwerp is dat wiskunde opeenvolgend is. Dat wil zeggen dat we kennis uit voorgaande jaren nodig hebben om het onderwerp dat we onderwijzen te kunnen begrijpen.

Dit is de grote moeilijkheid voor de meeste studenten. Wanneer zij het belang van wiskunde inzien en het vak zelfs leuk beginnen te vinden, doen zij het uiteindelijk minder goed omdat zij de basis van hun studie zijn kwijtgeraakt.

De wiskundeleraar moet op de hoogte zijn van dergelijke gevallen. Meer dan het naleven van het leerplan, bestaat de rol van de leerkracht erin het leren te stimuleren.