Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim Financieel Manager

 • Home
 • Interim Financieel Manager

Interim Financieel Manager

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim Financieel Managers:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim Financieel Managers
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken en verantwoordelijkheden van een Financieel Manager

De taken en verantwoordelijkheden van een Financieel Manager kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Financieel Managers, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Leiding geven aan afdeling Finance;
 • Contactpersoon accountant, Belastingdienst en andere financiële instellingen;
 • Begeleiden due diligence trajecten ten behoeve van verkoop BV’s;
 • Optimaliseren van werkprocessen;
 • Inrichten projectcontrol;
 • Opstellen meerjarenbegrotingen;
 • Opstellen liquiditeitsprognoses;
 • Opstellen kwartaalrapportages;
 • Beoordelen nieuwe investeringsvoorstellen;
 • Vervaardigen maandrapportages (intern);
 • Vervaardigen kwartaalrapportages (extern);
 • Optimaliseren AO/IC;
 • Opstellen jaarrekeningen;
 • MT-lid

Financieel Manager: wat doet hij en hoe belangrijk is hij?

De financieel manager is de professional die verantwoordelijk is voor alles wat met geld te maken heeft in een onderneming. Dit is echter zeker niet hun enige activiteit.

De functie van deze beroepsbeoefenaar vereist acties die verder gaan dan de financiële bewegingen van de onderneming, zoals het nemen van beslissingen om de waarde van de activa van de onderneming te verhogen en in verband met de algemene strategie van de onderneming (en de doelstellingen en resultaten van deze beslissingen te controleren).

Samenvattend moet de financieel manager middelen aanwenden voor de groei van de onderneming en de gegevens analyseren, stromen opvolgen, om ze vervolgens aan de raad van bestuur voor te leggen. Het is belangrijk op te merken dat de beslissingen van de Financieel Manager ook moeten worden afgestemd op de algemene doelstellingen van de onderneming.

Taken van een financieel manager

Nu wij de voornaamste functies van een financieel manager hebben aangegeven, zullen wij de meer praktische en diepgaande taken van deze professional benoemen. Op die manier zullen we het belang ervan beter kunnen begrijpen.

1. Dagelijkse financiële controle

De financieel manager berekent alle kosten van de onderneming en het aantrekken van nieuwe middelen. Het is ook in dit stadium dat de follow-up van de cash flow gebeurt, de voorraadcontrole samen met de productie en de betaling van belastingen en arbeidskosten. Bovendien moet deze professional onderhandelen met leveranciers.

2. Externe marktanalyse

In deze taak moet de professional de prestaties van de onderneming ten opzichte van de concurrentie evalueren. Het is noodzakelijk te begrijpen wat er op de markt gebeurt en hoe jouw bedrijf de veranderingen kan volgen om concurrerend te blijven. Het algemene idee is om op de hoogte te blijven van:

 • De huidige economische ontwikkelingen;
 • Get consumentengedrag;
 • Het gedrag van leveranciers;
 • Het gedrag van jouw concurrenten.

3. Communicatie met financiële instellingen

Een goede relatie met banken is een van de taken van de financieel manager, zodat jouw bedrijf betere kredietvoorwaarden en andere voordelen kan krijgen, zoals lagere tarieven en bonussen.

4. Planning

De financieel beheerder moet verschillende soorten planningen uitvoeren, waarvan fiscale planning een van de belangrijkste is. Het is op dit moment dat de vennootschap bepaalt aan welk soort belasting zij gedurende de vastgestelde periode zal worden onderworpen. Bovendien is het ook noodzakelijk om de cash flow, het budget, de groei en actieplannen te plannen en ook om te helpen bij de prijsbepaling van de producten van de onderneming.

5. Interne communicatie

Het is de verantwoordelijkheid van de financieel manager om de resultaten en de financiële planning van de onderneming voor te stellen aan de managers en de aandeelhouders. Hij moet de middelen verschaffen om de besluitvorming van de managers te vergemakkelijken en er aldus voor te zorgen dat de onderneming de richting uitgaat die op dat moment gepast is.

6. Leiderschap

Om in welke sector dan ook een manager te zijn, je moet over een goed leiderschap beschikken en in de financiële sector is dat niet anders. De financieel manager moet weten hoe hij het team moet aansturen, zodat iedereen de beste resultaten kan bereiken volgens de door de onderneming gestelde doelen.

De financieel manager moet een gedisciplineerd persoon zijn om de dagelijkse routinetaken uit te voeren, maar ook om de jaarplanning te volgen en de door de onderneming gestelde doelen te bereiken.