Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim Fiscalist

 • Home
 • Interim Fiscalist

Interim Fiscalist

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim Fiscalisten:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim Fiscalisten
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

5 feiten over de fiscalist

Een fiscalist geeft bedrijven en particulieren advies over alles wat met belastingen en de Belastingdienst te maken heeft. Hij of zij helpt met het doen van de belastingaangifte, is op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving op fiscaal gebied en kan zo financieel de voordeligste resultaten behalen voor een cliënt. Fiscalisten werken in allerlei branches en voor allerlei soorten bedrijven en kunnen zich over een breed scala aan activiteiten ontfermen. In dit artikel worden een aantal feiten gepresenteerd over dit beroep, waar jij van op de hoogte moet zijn om alles over fiscalisten te weten.

1. Advies over belastingen en de Belastingdienst

Fiscalisten geven dus advies over belastingen en hoe bedrijven en particulieren zich aan de fiscale wet- en regelgeving kunnen houden. Ze worden ook wel fiscaal adviseurs of belastingadviseurs genoemd en hun voornaamste doel is om cliënten te adviseren over het behalen van een financieel voordelig resultaat. Er wordt samen met een cliënt naar een passende oplossing gezocht, waardoor zo min mogelijk belasting betaald hoeft te worden.

Iemand in deze positie vindt het dus leuk om de wet- en regelgeving met cijfers te combineren en is erg perfectionistisch in zijn of haar werk. Ook zijn fiscalisten nooit uitgeleerd en moeten continu de ontwikkelingen in de markt en regelgeving in de gaten houden om hier tijdig op te anticiperen. Dit beroep staat in contact met allerlei ondernemers en ondernemingen, waardoor het werk veel variatie biedt. Niet alleen wordt er samengewerkt met andere functies, ook wordt overlegd met cliënten en de Belastingdienst.

Een van de belangrijkste taken van fiscalisten is het controleren en verzorgen van belastingaangiftes. Tevens moeten belastingaanslagen en jaarrekeningen gecontroleerd worden op de juistheid en bezwaarschriften worden geschreven wanneer er onenigheid is met de Belastingdienst. Het is belangrijk dat een fiscalist zijn of haar cliënt goed op de hoogte houdt van de marktontwikkelingen en de wet- en regelgeving, waarbij gunstig advies gegeven wordt. Zo blijft een onderneming binnen de grenzen van de wet opereren, maar wel met de gunstigste, belastingtechnische uitkomsten.

Door een fiscale strategie en financiële planning op te zetten, wordt bepaald hoe een organisatie bepaalde fiscale doelen kan behalen. Tevens wordt zo inzicht geboden in de huidige financiële situatie van het bedrijf en hoe dit zich ontwikkelt in de toekomst. Zo is het duidelijk welke financiële doelstellingen op welke manier behaald moeten worden, wat financieel gezien rust geeft aan een onderneming.

Soorten advies

Fiscalisten buigen zich over diverse fiscale aangelegenheden, waarbij de volgende het meest voorkomend zijn:

 • Bedrijfsovernames en fusies;
 • Herstructureringen;
 • Inkomstenbelasting;
 • Jaarrekeningen;
 • Loonbelasting;
 • Nalatenschapsplanning;
 • Omzetbelasting;
 • Pensioenen;
 • Vennootschapsbelasting.

2. Verschil met een accountant

Hoewel zowel een accountant als een fiscalist zich bezighoudt met het financiële plaatje van een bedrijf, loopt de kennis en ervaring van deze beroepen uiteen. Een accountant stelt jaarrekeningen op voor banken, organisaties en bedrijven en beoordeelt en controleert deze ook. Hij of zij houdt zich tevens bezig met financiële en administratieve werkzaamheden, waaronder rapporteren en verslagleggen.

Fiscalisten, daarentegen, zijn gespecialiseerd in het behandelen van vraagstukken en het geven van advies over de Belastingdienst en het correct omgaan met belastingen. Dit is een beschermde titel en vormt een onafhankelijk beroep. Boekhouders en accountants hebben ook kennis van belastingrecht en fiscale, juridische kwesties, maar zijn geen fiscaal specialisten. Fiscalisten hebben hierbij een meerwaarde door bij onder andere wettelijke rechten, fiscale aftrekposten, toeslagen en belastingaangiftes specialistisch advies te geven.

3. Fiscale opleidingen

Om een fiscaal specialist te worden, moet allereerst een relevante opleiding gevolgd worden. Opleidingen in deze richting zijn bijvoorbeeld Fiscaal Recht, Fiscale Economie of Fiscaal Recht en Economie. Fiscale opleidingen kunnen zowel op HBO- als op WO-niveau gevolgd worden, maar wanneer naar een senior positie gestreefd wordt, is een WO-opleiding vrijwel altijd vereist. Daarna moet nog een NOB-opleiding gevolgd worden, wat staat voor de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Tijdens een fiscale carrière is er overigens nog vaak ruimte om bij te scholen door middel van cursussen en trainingen. Daarnaast moeten fiscalisten continu veranderingen in de wet- en regelgeving in de gaten houden en inspelen op veranderingen en ontwikkelingen op de markt.

Tijdens een opleiding tot fiscaal specialist wordt een commercieel inzicht verkregen en een proactieve houding ontwikkeld. Fiscalisten moeten heel accuraat en nauwkeurig te werk gaan, omdat kleine fouten grote gevolgen kunnen hebben. Tevens moet iemand in deze positie sterk in zijn of haar schoenen staan tijdens onderhandelingen met onder andere de Belastingdienst en cliënten.

4. Werken bij diverse organisaties

Iemand in deze positie kan bij diverse organisaties werken, waarbij de volgende mogelijkheden veel voorkomend zijn.

A. Accountantskantoor

Allereerst kunnen fiscalisten bij een accountantskantoor werken, waar het werk veelal draait om de fiscale wet- en regelgeving bijhouden, belastingaangiftes controleren en fiscaal advies geven aan cliënten.

B. Belastingadvieskantoor

Een tweede mogelijkheid is bij een belastingadvieskantoor, waarbij fiscalisten zich kunnen specialiseren op een specifiek rechtsgebied. Hierbij worden cliënten geholpen met hun fiscale en financiële vraagstukken, belastingaangifte doen, bezwaarschriften schrijven en met de Belastingdienst communiceren en onderhandelen.

C. Overheid

Het is ook mogelijk om met deze functie bij de overheid te werken, zoals bij de Belastingdienst, het ministerie van Financiën of bij een gemeente. In dit geval is een fiscalist verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving van de overheidsinstantie.

D. Eigen bedrijf

Tot slot is het mogelijk om zelfstandig aan de slag te gaan en zelf een kantoor op te richten. Een zelfstandige fiscaal specialist kan cliënten adviseren en helpen bij het afhandelen van fiscale kwesties. Ben jij een interim fiscalist, freelance fiscalist of zzp fiscalist en nog op zoek naar de perfecte opdrachtgever om fiscale kwesties voor op te lossen? Stuur dan je CV naar ons op en wij zoeken voor jou een match.

5. Fiscaal specialisten zijn schaars

Fiscalisten hebben een goed arbeidsmarktperspectief, wat mede wordt veroorzaakt door de brede inzetbaarheid van dit beroep. Zo kunnen fiscaal specialisten aan de slag bij accountantskantoren, belastingadvieskantoren, overheidsinstellingen en grote en kleine bedrijven. Ook zijn er daarbij diverse doorgroeimogelijkheden, bijvoorbeeld van een junior tot een senior fiscalist, waarnaast er nog meerdere specialisaties mogelijk zijn.

Er is dus veel vraag naar fiscaal specialisten vanuit diverse organisaties. Echter, tegelijkertijd heerst er een grote schaarste binnen dit vakgebied, en met name universitair opgeleide fiscalisten met een diploma van Fiscale Economie of Fiscaal Recht. Dit probleem is gedeeltelijk te wijten aan de lagere zichtbaarheid van fiscale vacatures ten opzichte van andere accountancy beroepen. Organisaties en kantoren zijn hierin behoudend en schakelen liever selectie- en wervingsbureaus in om de geschikte kandidaat voor de baan te vinden. Aan de andere kant zijn fiscalisten ook voorzichtig en gaan zodoende liever eerst op onderzoek uit in hun eigen netwerk.

Om de terughoudendheid en onzekerheid van zowel opdrachtgevers als fiscalisten te verminderen, bieden wij ons aan als bemiddelingsbureau. Zo kun je bij ons als opdrachtgever een aanvraag doen, waarna wij op zoek gaan naar de juiste fiscalist voor de positie. Op deze manier kunnen onzekerheden weggenomen worden en wordt een ideale match gevonden.

De invloed van belastingtechnologie

Technologische ontwikkelingen beïnvloeden vrijwel alle branches en sectoren en gaan heel snel. Zo hebben voormalige exclusieve termen als blockchain, big data en kunstmatige intelligentie een steeds grotere invloed op het dagelijks leven en ook de fiscale wereld vormt geen uitzondering. De toenemende robotisering heeft bijvoorbeeld een invloed op de hoeveelheid vacatures die openstaan.

In het algemeen worden technologische ontwikkelingen op fiscaal gebied onder de term tax technology samengevat. Dit staat voor alle technologieën die voor het vergemakkelijken van de belastingheffing gebruikt worden. Veel oplossingen die hieronder vallen, worden al dagelijks toegepast, zoals een belastingcontrole model voor het uitvoeren van data analyses en risicobeheersing bij belastingen en loonheffingen. Het gebruik van deze oplossingen is niet alleen handig, maar ook noodzakelijk door de groeiende rapportageverplichtingen die de Belastingdienst afdwingt om fiscale processen efficiënter te maken.

Al met al is de invloed van technologie dus al flink gegroeid en naar verwachting zal dit alleen maar toenemen, bijvoorbeeld in de manieren van communiceren met de Belastingdienst. Zo zijn papieren aangiftes al verdwenen en zijn een hoop andere kantoorprocessen versimpeld door middel van Informatie Technologie (IT). Toch blijft het onduidelijk in hoeverre technologie ingezet moet worden voor fiscaal advieswerk.

Door de technologische veranderingen groeien de digitale vaardigheden van fiscalisten sowieso al flink, wat onder andere te zien is in de kennisbehoefte voor fiscale technologie. Daarnaast heeft een steeds groter aandeel van de fiscalisten een andere academische achtergrond, waarbij tegenwoordig wel veertig procent uit de informatie of econometrie komt. Dit bevestigd het feit dat de fiscale wereld aan het veranderen is.

Dat technologische ontwikkelingen een grote invloed hebben op de fiscaal specialist van de toekomst is een feit, maar toch blijven soft skills en klantvaardigheden onmisbaar in het vakgebied. Er zal vanuit bedrijven en organisaties altijd behoefte zijn aan een menselijke interpretatie van situaties en feiten om passend advies te kunnen geven. Door de digitalisering wordt ook een grotere nadruk gelegd op deze menselijke eigenschappen en kwaliteiten, waarbij IT slechts als bruikbaar hulpmiddel wordt gezien.