• darkblurbg

Interim HR manager

Ik zoek een interim HR manager       Ik ben een interim HR manager

Kies uit zeer ervaren en direct beschikbare HR Manager:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare HR managers voorgesteld
 • Honderden ervaren freelancers staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven
 • No match no pay (u betaalt pas als een interimmer / freelancer / ZZP-professional bij u aan het werk gaat)
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers uit uw regio actief
 • Geen concurrentie- en relatiebeding

Meer informatie over een HR manager 

Persoonlijke ontwikkeling assessments

Wil je meer inzicht in jezelf?

Wil jij jezelf en anderen beter leren begrijpen? Wil jij betere resultaten op het werk en in jouw dagelijks leven? Wil jij succesvoller zijn? Krijg meer inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Meer informatie.

Ik wil meer informatie over assessments


Taken en verantwoordelijkheden van een HR Manager

De taken en verantwoordelijkheden van een HR Manager kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die HR Managers, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Leidinggeven aan de HR afdeling;
 • Houden van POP, functionerings- en beoordelingsgesprekken met alle medewerkers van de organisatie in lijn met het persoonlijk ontwikkelingsplan;
 • Ontwikkelen en implementeren van tactisch en strategisch HR beleid;
 • Ondersteunen en adviseren van de directie en het lijnmanagement;
 • Standaardiseren van arbeidsvoorwaardelijke regelingen binnen de organisatie;
 • Begeleiden van de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden;
 • Verantwoordelijk voor de totale uitvoering van een reorganisatie;
 • Het onderhouden van externe contacten met UWV (werkbedrijf), verzekeraars, advocaten, pensioenfondsen, arbodienst, vakorganisaties etc.;
 • Het voeren van overleg met CAO partijen en de Ondernemingsraad;
 • Initiëren en coördineren van diverse HRM gerelateerde zaken zoals: RI&E, plannen van aanpak, arbeidsvoorwaardelijke regelingen, pensioenaspecten etc.;
 • Initiëren en (laten) uitvoeren van wervings-, selectie-, ontslag- en outplacementtrajecten;
 • Faciliteren en initiëren van opleidingstrajecten in lijn met de organisatiedoelstellingen;
 • Zorg dragen voor de dagelijkse invulling van het casemanagement / verzuimbeleid;
 • Initiëren van en implementeren van aan diverse HRM gerelateerde projecten waaronder de implementatie van competentiemanagement, functiewaardering- en beloningsbeleid, etc.;
 • Vorm en inhoud geven van het HR beleid op basis van de organisatiedoelstellingen.
 • Het voeren van CAO / periodiek overleg met brancheorganisaties en vakbonden;
 • Toezien op de naleving van de CAO, handboek personeel etc;
 • Vormgeven van een herstructurering, voorbereiden van consultatie- en overlegronden alsmede herdefiniëren van
  teams en rollen (nieuw functioneel competentie-model), onderhouden contacten met medewerkers, herplaatsen
  bij boventalligheid;
 • Opzetten van een medezeggenschapsraad;
 • Ontwerpen van communicatie, beschrijven van het regelement, opzetten verkiezingen, begeleiden, trainen en coachen van nieuwe O.R. leden.